Till umu.se

Utbildning på forskarnivå

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Ett stort antal forsknings-grupper finns med sina egna profilområden, det finns också många samarbetsprojekt. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet. Antalet forskarstuderande uppgår för närvarande till cirka 130 st.

Vid Institutionen finns det tre forskarutbildningsgrupper. Enheterna Medicin, Näringsforskning, Dermatologi och venerologi och Yrkes- och miljömedicin utgör tillsammans en grupp. Allmänmedicin och Epidemiologi och global hälsa har egna forskarutbildningsgrupper.

Läs om forskarutbildning vid Medicinska fakulteten


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4 trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin