Till umu.se

Utbildning

Institutionens enheter bedriver grundutbildning inom flera program, huvudsakligen inom läkarprogrammet. Masterutbildningar finns vid epidemiologi och global hälsa samt inom yrkes- och miljömedicin.

Utbildning vid enheterna
AllmänmedicinEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och Miljömedicin

Utbildning vid medicinska fakulteten


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin