Till umu.se

Personal

Här presenteras Institutionens anställda i personalkatalogen.

DocenterProfessorervid Medicinska fakulteten

Anders Johansson, forskare

Avdelningschef

Näringsforskning

Berit Edvardsson, doktorand

Epidemiologi och global hälsa Professionell utveckling

Bo Carlberg, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef Ställföreträdande prefekt

Medicin

Bo Glas, forskare

Dermatologi och venereologi Medicin

Carolina Näslund, administratör, studie

Administratör Studievägledare

Epidemiologi och global hälsa

David Hägg, doktorand

Dermatologi och venereologi Medicin

Elli Hayati, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Eva Randell, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Fredrik Norström, postdoktor

Brandskyddsombud

Epidemiologi och global hälsa

Gladys Mahiti, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Göran Lönnberg, statistiker

Katalogansvarig IT-ansvarig

Epidemiologi och global hälsa

Jens Boman, läkare

Medicin Dermatologi och venereologi

Karin Norberg, administratör, institution

Arbetsmiljöombud Katalogansvarig Administratör

Medicin Dermatologi och venereologi

Kateryna Karhina, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Laila Daerga, doktorand

Epidemiologi och global hälsa