Till umu.se

Personal

Här presenteras Institutionens anställda i personalkatalogen.

DocenterProfessorervid Medicinska fakulteten

Tej Ram Jat

Epidemiologi och global hälsa

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jat, Tej Ram
San Sebastian, Miguel

Technical efficiency of public district hospitals in Madhya Pradesh, India: a data envelopment analysis
Global health action, 6

2013

Hämta

Jat, Tej Ram
Deo, Prakash Ramchandra
Goicolea, Isabel; et al.

The emergence of maternal health as a political priority in Madhya Pradesh, India: a qualitative study
BMC Pregnancy and Childbirth, 13: 181-

2013

Hämta

Jat, Tej Ram
Ng, Nawi
San Sebastian, Miguel

Factors affecting the use of maternal health services in Madhya Pradesh state of India: a multilevel analysis
International Journal for Equity in Health, 10(1): 59-

2011

Hämta


Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 9B

Tel:  090-785 29 31

Fax:  090-13 89 77

Kontaktformulär

Prefekt

Lars Weinehall
Epidemiologi och global hälsa
Tel: 090-785 29 31

Ställföreträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin