Till umu.se

Personal

Här presenteras Institutionens anställda i personalkatalogen.

DocenterProfessorervid Medicinska fakulteten

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Pawlas, Natalia
Strömberg, Ulf
Carlberg, Bo; et al.

Cadmium, mercury and lead in blood of urban women in Croatia, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Slovenia, Sweden, China, Ecuador and Morocco
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 26(1): 58-72

2013

-


Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 9B

Tel:  090-785 29 31

Fax:  090-13 89 77

Kontaktformulär

Prefekt

Lars Weinehall
Epidemiologi och global hälsa
Tel: 090-785 29 31

Ställföreträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin