Till umu.se

Personal

Här presenteras Institutionens anställda i personalkatalogen.

DocenterProfessorervid Medicinska fakulteten

Anders Johansson, forskare

Avdelningschef

Näringsforskning

Berit Edvardsson, doktorand

Epidemiologi och global hälsa Professionell utveckling

Berndt Stenberg, professor/överläkare

Dermatologi och venereologi Medicin Epidemiologi och global hälsa

Bo Carlberg, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef Ställföreträdande prefekt

Medicin

Bo Glas, forskare

Medicin Dermatologi och venereologi

Carolina Näslund, administratör, studie

Studievägledare Administratör

Epidemiologi och global hälsa

David Hägg, doktorand

Medicin Dermatologi och venereologi

Elli Hayati, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Eva Randell, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Fredrik Norström, postdoktor

Brandskyddsombud

Epidemiologi och global hälsa

Gladys Mahiti, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Göran Lönnberg, statistiker

Katalogansvarig IT-ansvarig

Epidemiologi och global hälsa

Jens Boman, läkare

Medicin Dermatologi och venereologi

Karin Norberg, administratör, institution

Arbetsmiljöombud Administratör Katalogansvarig

Medicin Dermatologi och venereologi

Laila Daerga, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Lars Lindholm, professor

Epidemiologi och global hälsa