Till umu.se

Personal

Här presenteras Institutionens anställda i personalkatalogen.

DocenterProfessorervid Medicinska fakulteten

Adrian Lowe, gästforskare

Yrkes- och miljömedicin

Anders Johansson, forskare

Avdelningschef

Näringsforskning

Anna Myleus, forskare

Epidemiologi och global hälsa Allmänmedicin

Anna Rosén, forskare

Epidemiologi och global hälsa

Bo Glas, forskare

Brandskyddsombud

Medicin Dermatologi och venereologi

Carolina Näslund, administratör, studie (tjänstledig)

Studievägledare Administratör

Epidemiologi och global hälsa

David Hägg, doktorand

Medicin Dermatologi och venereologi

Eva Randell, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Fredrik Norström, statistiker

Brandskyddsombud

Epidemiologi och global hälsa

Göran Lönnberg, statistiker

Katalogansvarig IT-ansvarig

Epidemiologi och global hälsa

Joacim Rocklöv, universitetslektor

Yrkes- och miljömedicin Epidemiologi och global hälsa

Karin Norberg, administratör, institution

Administratör Katalogansvarig Arbetsmiljöombud

Medicin Dermatologi och venereologi

Kirk Geale, doktorand

Medicin Dermatologi och venereologi

Klara Johansson, forskare

Epidemiologi och global hälsa Allmänmedicin

Kristina Lindblom, administratör, institution

Administratör Katalogansvarig Företrädare för lika villkor

Yrkes- och miljömedicin

Laila Daerga, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Lena Mustonen, administratör, institution

Administratör Katalogansvarig Webbansvarig

Epidemiologi och global hälsa

Web and information responsible

Lubin Lobo, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Mattias Strandh, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Moses Tetui, doktorand

Epidemiologi och global hälsa

Lektor Läkarprogrammet, termin 6 Intermedicin Överläkare Lungkliniken Östersunds sjukhus Forskar om fysisk aktivitet, kyla och luftvägar

Nirina Andersson, läkare

Medicin Dermatologi och venereologi Lungmedicin