Till umu.se

Nyheter från institutionen

Fullt hus under torsdagens direktsända Vetenskapslunch

2016-02-12
Joacim Rocklöv, forskare och universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, berättade igår inför fullt hus på Kafé Station om sin forskning och tog upp exempel från tre olika områden.

Finfika för nyfikna

2016-02-09
Häng med på virusjakt i Afrika och få en finfika på köpet! Under våren ordnar Medicinska fakulteten ”Fika efter en forskare”, en populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Café Fika! Du träffar Umeåforskare och lär dig nytt om spännande forskning inom det medicinska området.

Umeåforskare hjälper Europa att bekämpa spridningen av zikaviruset

2016-02-08
Forskare vid Umeå universitet hjälper till med att utvärdera risken att viruset Zika sprider sig till Europa. Genom att beskriva virusets överföringssäsong och vilka riskområden som finns, samt använda sin ledande expertis kring dengueviruset, bidrar Umeåforskarna till att utveckla strategier för hu...

30 år av internationalisering

2016-02-04
Enheten för epidemiologi och global hälsa, vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, inledde nyligen sitt 30-årsfirande med föreläsningar i samband med Umeå universitets arrangemang Kunskapsnoden på Grand Hôtel i Stockholm.

Förbättrade möjligheter att upptäcka Skelleftesjukan

2016-01-25
Nya insikter om ärftlig transtyretin-amyloidos, även kallad Skelleftesjukan, förbättrar möjligheterna att upptäcka den genetiska sjukdomen med hjälp av EKG och ultraljud. I en ny avhandling av Sandra Arvidsson vid Umeå universitet söks förklaringar till den varierande symtombilden hos patienter med ...

Vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har nedsatt muskelfunktion

2016-01-25
Undersökningar av muskelfunktion (skelett- och andningsmuskulatur) visar att vuxna med komplexa medfödda hjärtfel, hade nedsatt muskelfunktion både i jämförelse med patienter med hjärtfel klassade som ”enklare” och friska kontrollpersoner. Resultaten presenteras i en ny avhandling av Camilla Sandber...

Ökat söktryck till internationella masterprogram

2016-01-21
Antalet sökanden till internationella magister- och masterprogram vid Umeå universitet med start hösten 2016 har gjort en dramatisk ökning med hela 67 procent i årets ansökningsomgång. Nu är antalet sökanden uppe på 7 700 studenter. Detta enligt senaste statistik från Universitets- och högskolerådet...

Psoriasispatienter får sämre tillgång till effektiv behandlingsmetod med stigande ålder

2016-01-19
En ny studie från Umeå universitet visar att ålder spelar en stor roll när det gäller patienternas tillgång till behandling inom psoriasisvården. Forskare, som undersökt om patienter i olika åldrar har samma tillgång till den mest effektiva psoriasisbehandlingen, fann att en åldersökning med 30 år r...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Stina Back
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin

Prenumerera på RSS-nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter i RSS-format
RSS-nyheter

Fler RSS-flöden från
Umeå universitet