Till umu.se

Nyheter från institutionen

17 miljoner kronor till nytt kompetenscentrum

2016-12-06
Nyligen offentliggjordes planerna för ett kompetenscentrum för forskning kring fysisk aktivitet och hälsa vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. Umeåforskarna Anna och Peter Nordström, med respektives forskargrupper, är initiativtagarna till det nya kunskapscentrum som ska finansiera...

SVT: Nya vanor kan halvera klimatpåverkan

2016-12-05
Klimatforskaren Maria Nilsson vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin berättar för SVT Västerbotten om HOPE-projektet. Umeå är en av fyra städer i studien. Genom att kartlägga deltagarnas konsumtion och klimatavtryck fokuserar studien på lösningar för hur de enskilda hushållens klimatpåv...

Nya Biträdande universitetslektorat vid WCMM

2016-12-01
Upp till fyra karriärtjänster som biträdande universitetslektor vid Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet är nu öppna för ansökan. I denna utlysning söker WCMM Umeå efter upp till fyra Wallenberg Molecular Medicine Fellows inom cancersjukdomar, infektionsbiologi, metabola sju...

P4 Västerbotten: Bilavgaser ger höjd risk för medicin mot psykisk ohälsa

2016-11-30
Umeåforskaren Anna Oudin var igår med i P4 Västerbotten. Hon berättade om den studie som hon och forskarkollegor gjort som visar att barn och undomar bosatta i områden med mycket luftföroreningar i större utsträckning medicinerar mot psykisk ohälsa.

Risken för återinsjuknande i stroke minskar i Sverige

2016-11-30
I sin doktorsavhandling har Johanna Pennlert vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin studerat riskfaktorer för återinsjuknande efter stroke. Forskningen visar att återinsjuknanderisken minskat under 1995-2012. En tänkbar förklaring bakom trenden är att det under perioden skett stora förb...

El Niños väderpåverkan i Stilla Havet föregår utbrott av denguefeber i Sydasien

2016-11-24
Forskare vid Umeå universitet har upptäckt ett starkt samband mellan väderfenomenet el Niño i Stilla Havet och observerbara väderförändringar och epidemier av denguefeber i Sri Lanka. El Niños aktivitet i Stilla Havet, mätt i yttemperaturer, leder till mer nederbörd och högre temperaturer i Sri Lank...

Klimatförändringar drabbar svensk renskötsel, harpest ökar kraftigt

2016-11-16
I norra Sverige kan stora effekter av klimatförändringar ses, främst vintertid. Data från väderstationer visar att snöperioden förkortats med över två månader på 30 år vid vissa stationer, vilket medför omfattande problem för renskötseln. Den klimatkänsliga sjukdomen tularemi (harpest) har under sam...

ETC: De tar reda på vad du är villig att göra för miljön

2016-11-14
Är vegetarisk kost en möjlighet? Eller att byta till en miljövänligare bil? Vi behöver minska våra klimatavtryck, men frågan är hur mycket vi är beredda att förändra i vår vardag. "Hope-projektet är en upptäcktsresa för att förstå vad medborgarna vill och behöver ändra", säger Maria Nilsson, forskni...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Stina Back
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin

Prenumerera på RSS-nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter i RSS-format
RSS-nyheter

Fler RSS-flöden från
Umeå universitet