Till umu.se

Nyheter från institutionen

Högkvalitativ vård till lägre kostnad

2015-11-27
- Palliativ hemsjukvård för svårt hjärtsjuka är en mycket kostnadseffektiv vårdform som kostar mindre är den vård som denna patientgrupp vanligtvis får, säger Klas Göran Sahlén, forskare vid Institutionen för omvårdnad och Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

2015-11-24
Ultraljud, som ofta används för att upptäcka och undersöka åderförkalkning, kan också användas för att identifiera patienter med hög risk att i framtiden drabbas av stroke och som därför kan behöva en förebyggande operation. Eftersom kirurgiska ingrepp för att förhindra stroke anses hjälpa endast vi...

Global hälsa i fokus när forskare från Somalia och Sverige möts

2015-11-20
Umeå universitet är värd för ett möte med deltagare från flera universitet i Somalia och Sverige den 23-24 november. Det är ett led i universitetets engagemang i internationellt samarbete för global hälsa, under en ledstjärna av öppenhet, kulturellt brobyggande och solidaritet. Värden som är särskil...

Ultraljud kan mäta effekten av kolesterolsänkande medicin

2015-11-20
Nyligen introducerad avancerad ultraljudsteknik som används för noggranna studier av halsartärerna som försörjer hjärnan kan mäta effekten av kolesterolsänkande mediciner. En avhandling vid Umeå universitet visar att ultraljud erbjuder en strålningsfri, enkel och kostnadseffektiv metod för mäta effe...

Upplevelser av akut behov av dialysbehandling

2015-11-18
Malin Skagerlind, Institutionen omvårdnad och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, är en av fem som får dela på 335 000 kronor från Stiftelsen för Njursjuka. Stiftelsen delar ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.

Umeå universitet först att prova ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska

2015-11-11
I ett pilotprojekt med start hösten 2016 provar Umeå universitet en ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska. Den stora förändringen innebär att studenterna skriver ett kortare fördjupningsarbete och har fler veckor verksamhetsförlagd utbildning.

Slutspurt inför Paris: Pengarna, forskningen och folkhälsan

2015-11-09
Forskare från Umeå universitet deltar i ett lunchsamtal om klimatfrågorna inför kommande klimatmöte i Paris. Joacim Rocklöv och Maria Nilsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, är två av tre aktörer i ett klimatsmart lunchsamtal 10 november i...

Curie: Hälsan bör vara central i klimatdebatten

2015-11-05
I olika studier där människor tillfrågas om hur de rangordnar klimatförändringars effekter, hamnar påverkan på människors hälsa före alla andra konsekvenser och klimatindikatorer. Att hälsan ännu inte blivit en central fråga på området beror förmodligen på bristande underlag och förståelse. Det skri...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Stina Back
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin

Prenumerera på RSS-nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter i RSS-format
RSS-nyheter

Fler RSS-flöden från
Umeå universitet