Till umu.se

Nyheter från institutionen

Ellinor Ädelroth – vinnare av Västerbotten Grand Pris

2015-01-20
Ellinor Ädelroth, professor vid Umeå universitet, har i dag utsetts till vinnare av 2015 års Västerbotten Grand Pris på temat ”det gränslösa mötet”. Hon delar priset med Maronga Furaha, Bureå.

Snus en inkörsport till rökning bland ungdomar

2015-01-12
Snusande, en mindre negativ attityd till rökning och låg självkänsla ökar risken för att ungdomar ska bli rökare innan de går ut gymnasiet. Det konstaterar forskare vid Umeå universitet, Centrum för klinisk forskning Dalarna och Uppsala universitet i en studie där de har följt hälsoutvecklingen hos ...

Fler liv kan räddas med cykelpendling än med Förbifart Stockholm

2015-01-08
Om ytterligare drygt 100 000 personer i Stockholms län tog cykeln istället för bilen till jobbet skulle exponeringen för luftföroreningar för bosatta i Storstockholm minskas ungefär dubbelt så mycket som genom den planerade Förbifart Stockholm. Det konstateras i en studie som presenteras i morgon, f...

Umeåforskare i DN: Hivsmittan kräver färre dödsoffer

2015-01-04
Den globala kampen mot aids börjar ge effekt. Behandling med bromsmediciner når numera de flesta, visar ett forskningsprojekt lett från Umeå universitet.
– Dödstalen i aids låg som högst för cirka sju år sedan, säger Peter Byass, professor i global hälsa vid Umeå universitet.

Framtidsminister Kristina Persson besöker Umeå universitet

2014-12-17
Kristina Persson, Sveriges minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, kommer till Umeå universitet den 19 december. Hon kommer då att besöka olika delar av Konstnärligt campus, och diskutera framtidens sjukvård med forskare från folkhälsa och klinisk medicin.

Förnybara bränslen kan vara lika hälsofarliga som dieselavgaser

2014-12-09
Biodieselavgaser ger liknande negativa effekter på hjärt-kärlsystemet som avgaser från fossil diesel, enligt en avhandling från Umeå Universitet. Däremot ger inte vedrök samma påverkan på blodkärlen.

Celiaki-artikel prisad på Läkarstämman

2014-12-08
Forskarna Annelie Ivarsson (huvudförfattare) och Olof Sandström (en av tre medförfattare) prisades på Medicinska riksstämman för artikeln "Celiaki är en vanlig sjukdom som är lätt att missa", som bedömts som årets bästa översiktsartikel i Läkartidningen (från nr 11/2014).

Nanopartiklar kan ge olika reaktioner i lungorna

2014-12-01
Det är stora skillnader mellan hur friska och allergiska individer reagerar vid lungexponering för små så kallade nanopartiklar. Enligt en avhandling från Umeå universitet visar det hur viktigt det är att inkludera känsliga individer i studier där man ska bedöma hälsorisker vid exponering för modern...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Lena Mustonen
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 9A

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Ställföreträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin

Prenumerera på RSS-nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter i RSS-format
RSS-nyheter

Fler RSS-flöden från
Umeå universitet