Till umu.se

Nyheter från institutionen

KOL leder oftare till undernäringsproblem hos kvinnor än hos män

2017-01-24
Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är mer underviktiga än friska. KOL drabbar betydligt oftare kvinnor än män och problem med undervikt är också betydligt svårare hos kvinnor, enligt en avhandling vid Umeå universitet. Förbättrade kunskaper om hur KOL påverkar energiförbrukningen kan...

Forskningsledare tipsar om hur man vinner EU-finansiering för projekt

2017-01-18
På måndag kommer Professor Annelies Wilder-Smith, som är gästprofessor vid Umeå universitet och ledare för forskningskonsortiet ZikaPLAN, att tala om hur man utvecklar en framgångsrik ansökan för EU-finansierade forskningsprojekt.

Tre första Wallenberg Molecular Medicine Fellows på plats vid medicinska fakulteten

2017-01-17
WCMM vid Umeå universitet inleder 2017 med tre Wallenberg Molecular Medicine Fellows på plats - Francesca Aguilo, Lars-Anders Carlson och Daniel Öhlund. Wallenberg centrum för molekylär medicin är en långsiktig satsning på karriärtjänster för unga forskare inom molekylär medicin och translationell f...

Umeåforskare ingår i projekt som får 24 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

2016-12-20
Umeåforskaren Solbritt Rantapää Dahlqvist ingår i en forskargrupp som får 24 miljoner kronor över tre år i behandlingsforskningsmedel från Vetenskapsrådet för projektet Ett nytt unikt diagnostiskt test för reumatoid artrit.

Ultraljud kan upptäcka hjärtfel efter framgångsrik operation

2016-12-19
Med en nyare form av ekokardiografi, en ultraljudsmetod, kan man på ett icke-invasivt sätt undersöka hjärtmuskulaturen för att identifiera påverkad hjärtfunktion hos barn som opererats för förträngning av stora kroppspulsådern.

Många patienter känner oro inför att få en kateterburen hjärtklaff

2016-12-12
Kateterburen klaffimplantation ger hopp till patienter med aortastenos som är för gamla eller sjuka för att genomgå en vanlig hjärtklaffoperation. Aortastenos, förträngning av aortaklaffen, är det vanligaste klaffelet och ökar i befolkningen eftersom livslängden ökar. Tillgång till vårdkontakt som i...

17 miljoner kronor till nytt kompetenscentrum

2016-12-06
Nyligen offentliggjordes planerna för ett kompetenscentrum för forskning kring fysisk aktivitet och hälsa vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. Umeåforskarna Anna och Peter Nordström, med respektives forskargrupper, är initiativtagarna till det nya kunskapscentrum som ska finansiera...

SVT: Nya vanor kan halvera klimatpåverkan

2016-12-05
Klimatforskaren Maria Nilsson vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin berättar för SVT Västerbotten om HOPE-projektet. Umeå är en av fyra städer i studien. Genom att kartlägga deltagarnas konsumtion och klimatavtryck fokuserar studien på lösningar för hur de enskilda hushållens klimatpåv...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Stina Back
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin

Prenumerera på RSS-nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter i RSS-format
RSS-nyheter

Fler RSS-flöden från
Umeå universitet