Till umu.se

Nyheter från institutionen

Läkartidningen: Svensk rapport ska guida politiker till hälsosamma klimatbeslut

2017-11-23
Läkartidningen intervjuar Maria Nilsson och Joacim Rocklöv, forskare vid Enheten för edpidemiologi och global hälsa. Forskarna är medförfattare av en nyligen släppt svensk policy rapport om klimatförändringar och hälsorisker.

Försämrad hälsa för unga kvinnor och förbättrad hälsa för unga män sedan 1990

2017-11-21
Forskare vid Umeå Universitet och Region Norrbotten har följt hälsotrender för kvinnor och män i åldrarna 25-34 under åren 1990-2014. I början av perioden (1990) självskattade 8,5 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre än jämnårigas medan samma andel steg till 20 procent 2014. Män självskattade tv...

Policyrapport ger svenska samhällsaktörer rekommendationer kring klimat och hälsa

2017-11-20
På tisdag, 21 november, kl. 9-12 i Kungliga Vetenskapsakademins lokaler på Frescati i Stockholm offentliggörs en policyrapport om vad svenska kommuner, landsting och myndigheter behöver göra för att möta de hälsohot som väntas i samband med klimatförändringar. Bakom rapporten står forskare vid Umeå ...

Begränsad implementering av rådgivning om levnadsvanor inom primärvården

2017-11-20
Implementeringen av nationella riktlinjer på preventions- och hälsofrämjande området begränsas av omständigheter såsom hög arbetsbelastning. Läkare och sjuksköterskor har generellt stor kunskap och är intresserade av att främja patienters hälsa, men det finns skillnader i hur man uppfattar stödet av...

ST Debatt: Tobakskampanj tar inte pengar från vården och ger enorma vinster

2017-11-15
I en debattartikel i Sundsvalls Tidning skriver bland andra Maria Nilsson, folkhälsoforskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, om kampanjen Tobaksstopp.se och huruvida det är en bra idé med skattefinansierad tobaksprevention.

TV4: Astmatiker kan få nya råd om cykling

2017-11-15
TV4 Nyheterna uppmärksammar ett forskningsprojekt som leds av Bertil Forsberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. I forskningsprojektet mäts hur luftföroreningar från trafik påverkar lungkapaciteten hos cyklister.

Tio projekt får medel från Formas

2017-11-14 (från 2017-11-10)
Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till tio projekt vid Umeå universitet inom fem olika utlysningar.

Ingen minskad hjärtkärlsjuklighet eller dödlighet vid intensiv blodtryckssänkande behandling

2017-11-13
Blodtrycksmedicin ger ingen hälsovinst för friska personer med blodtryck under 140. Det visar en forskningsanalys vid Umeå universitet som publiceras i tidskriften JAMA Internal Medicine. Resultaten stöder nuvarande riktlinjer, men går på tvärs mot en diskussion om att sänka gränsen för när medicin ...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4 trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin

Prenumerera på RSS-nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter i RSS-format
RSS-nyheter

Fler RSS-flöden från
Umeå universitet