Lena Granlund - allmänmedicin

Datum: 2018-06-01
Tid: 09.00 - 12.00
Plats: NUS - Norrlands universitetssjukhus, Målpunkt B, plan 9 sal 933
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Lena Granlund, Institution för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: D-vitaminbrist i norra Sverige - en tvärsnittsstudie av en immigrantpopulation på latitud 63°N, inkluderande en öppen delvis randomiserad kontrollerad klinisk studie, studerande effekt av behandling med olika doser av kolecalciferol. (Engelsk titel: Vitamin D deficiency in Northern Sweden - a cross-sectional study of an immigrant population at latitude 63°, including an open partly randomized, controlled clinical trial studying the effect of supplementation with different doses of cholecalciferol.)

Fakultetsopponent: Ingrid B Bergström, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska institutet

Huvudhandledare: Eva Fhärm

Föreläsare: Lena Granlund
Arrangör: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Kontaktperson: Lena Granlund
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender