Till umu.se

Publikt kalendarium

Januari 2018

22 januari kl 15.00–19.00

UHR: Skrivarstuga inför ansökan om EU-praktik

Seminarium Europeiska kommissionen och övriga EU-institutioner erbjuder praktik i fem månader med stipendium på ca 1000 € i månaden. För att kunna söka krävs en kandidatexamen, att du inte tidigare gjort praktik i en EU-institution samt mycket goda kunskaper i engelska eller franska.

26 januari kl 09.00–12.00

Caroline Blomquist - medicin

Disputation Metabola konsekvenser av en paleolitisk kost hos postmenopausala kvinnor med fetma.

26 januari kl 13.00–16.00

Mattias Brunström - medicin

Disputation Effekt av blodtrycksbehandling vid olika blodtrycksnivåer.

27 januari kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens första föreläsningar. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa.


Februari 2018

2 februari kl 09.00–12.00

Jing Helmersson - folkhälsa

Disputation Klimatförändring, Dengue och Aedesmyggor - Tidigare trender och framtida scenarier.

2 februari kl 14.00–16.00

Infectious disease dynamics and control

Seminarium Open Symposium - Infectious Disease Dynamics and Control

9 februari kl 09.00–12.00

Jonas Johansson - folkhälsovetenskap

Disputation Initiativ för ett hälsosamt åldrande - fall och frakturprediktion.

15 februari kl 12.00–18.00

Öppet forskarmöte Medicinska fakulteten

Konferens Vi upprepar det framgångsrika Forskarmötet från i fjol! Mer information följer.

15 februari kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Diskrimineras gamla människor i vård och omsorg?

Föreläsning Yngve Gustafson,Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, föreläser under rubriken: Diskrimineras gamla människor i vård och omsorg?

23 februari kl 13.00–16.00

Johan Ljungberg - kardiologi

Disputation Hjärt och kärlriskfaktorer vid aortastenos.


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp