Till umu.se

Publikt kalendarium

Oktober 2017

25 oktober kl 10.00–12.00

Kamila Al Alawi - Mittseminarium

Seminarium Utmaningar och förutsättningar för teambaserad diabetesvård i primärvården i Muscat, Oman

25 oktober kl 12.15–13.00

When and How do I Quote, Summarize or Paraphrase?

Föreläsning Quoting, summarizing and paraphrasing allow you to incorporate into your paper what others have to say about a particular topic. Summarizing and paraphrasing also enable you to demonstrate your understanding of a text. This lecture explains the differences among these three ways and shows you how each one may be useful in different circumstances.

26 oktober kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.

26 oktober kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Att hantera etiskt svåra situationer i hälso- och sjukvårds - betydelse för en jämlik hälsa.

27 oktober kl 09.00–12.00

Johanna Sundqvist - folkhälsovetenskap

Disputation Ensamkommande asylsökande flyktingbarns tvångsåtervändande - mot en interorganisatorisk samverkansmodell.

27 oktober kl 12.15–13.00

Polishing your Paper - Editing and Proofreading

Föreläsning Editing and proofreading a paper takes time. Editing focuses on the overall text, while proofreading focuses more on details. Taking the time to carefully edit and proofread your paper can produce a more polished product. This lecture provides suggestions for becoming a better editor and proofreader of your own text.


November 2017

8 november kl 12.00–13.00

Tommie Irewall - mittseminarium medicin

Seminarium Prevalens, incidens, remission av och riskfaktorer för luftrörssymtom, astma och ansträngningsutlösts larynxobstruktion hos idrottande ungdomar och elitkonditionsidrottare.

11 november kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika.

17 november kl 13.00–16.00

Daniel Carlsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Perifer nerv- och kärlfunktion vid exponering för kyla och handöverförda vibrationer.

23 november kl 12.15–13.00

Vetenskapsluncher: Kall om händerna - det kan bero på jobbet

Föreläsning Jens Wahlström, lektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, håller en populärvetenskaplig föreläsning med titeln: Kall om händerna - det kan bero på jobbet.


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp