Publikt kalendarium

September 2018

14 september kl 13.00–15.00

Kristina Juneblad - reumatologi

Disputation Psoriasisartrit: En komplex sjukdom - analys av genetiska och serologiska markörer samt av komorbiditet.

21 september kl 09.00–12.00

Alireza Khatami - Epidemiologi och global hälsa

Disputation Det sitter i huden, i själen och i livet. Utveckling av ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsinstrument för vuxna patienter med akut cutan leishmaniasis i Iran.

29 september kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!


Oktober 2018

5 oktober kl 09.00–12.00

Robert Linder

Disputation Obalans i proteas-antiproteassystemet vid KOL - epidemiologiska och kliniska aspekter.

5 oktober kl 13.00–15.00

Nathanael Sirili - Folkhälsa

Disputation Läkarförsörjning i Tanzania efter 1990:s hälsosektorreform

27 oktober kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!


November 2018

7 november–8 november

En konferens om digitalisering: Fysisk aktivitet och hälsa 2018

Konferens Välkommen till en konferens som tar ett brett grepp om fysisk aktivitet med inriktning mot digitalisering!

24 november kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp