Till umu.se

Publikt kalendarium

September 2017

1 september kl 09.00–12.00

Kanyiva Muindi - Epidemiologi och folkhälsovetenskap

Disputation Luftföroreningar i Nairobis slum: Källor, nivåer och allmänhetens uppfattning

15 september kl 09.00–12.00

Laila Daerga - Folkhälsovetenskap

Disputation Hälsoaspekter i svensk renskötsel - att leva i två världar

15 september kl 13.00–16.00

Niklas Höglund - kardiologi

Disputation Förmaksflimmer - behandling, associerade tillstånd och symtomskattning.

22 september kl 09.00–12.00

Ulf Nilsson - kardiologi

Disputation Kardiovaskulära aspekter på kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

28 september kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Goda år - ett nytt mått för folkhälsa och välfärd.

29 september kl 09.00–12.00

Jonas Hansson - folkhälsovetenskap

Disputation Mind the Blues: svenska polisers psykiska hälsa i relation till av- och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn.


Oktober 2017

6 oktober kl 09.00–12.00

Björn Pilebro - cardiology

Disputation The Heart in Hereditary Transthyretin Amyloidosis.

12 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Nya infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår

Föreläsning Birgitta Evengård, professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, håller en populärvetenskaplig föreläsning med titeln: Nya infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår.

26 oktober kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Att hantera etiskt svåra situationer i hälso- och sjukvårds - betydelse för en jämlik hälsa.


November 2017

8 november kl 12.00–13.00

Tommie Irewall - mittseminarium medicin

Seminarium Prevalens, incidens, remission av och riskfaktorer för luftrörssymtom, astma och ansträngningsutlösts larynxobstruktion hos idrottande ungdomar och elitkonditionsidrottare.


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp