Till umu.se

Publikt kalendarium

November 2014

26 november kl 12.00–15.00

Caroline Blomquist

Seminarium Metabola konsekvenser av dietintervention hos överviktiga postmenopausala kvinnor.

28 november kl 09.00–12.00

Annika Hagenbjörk-Gustafsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Validering av diffusionsprovtagare för kväveoxider och mätning i olika miljöer.

28 november kl 13.00–16.00

Tej Ram Jat - folkhälsa

Disputation Mödravård i Madhya Pradesh, Indien: en upptäcktsfärd med mänskliga rättigheter som vägledening.


December 2014

3 december kl 12.15–12.35

Klamydia - den vanligaste sexuellt överförda bakterieinfektionen

Föreläsning Jens Boman, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

5 december kl 13.00–16.00

Åsa Maria Gustafsson - lungmedicin

Disputation Respiratoriska och immunologiska effekter efter inandning av industriellt framställda nanopartiklar.

9 december kl 10.00–12.00

Masoud Vaezghasemi - Mittseminarium

Seminarium The emergence of dual burden of malnutrition in Indonesia: the role of gender and social capital

12 december kl 09.00–12.00

Jon Unosson - lungmedicin

Disputation Akuta kardiovaskulära effekter vid exponering för biobränsleavgaser.


Sidansvarig: Lena Mustonen
2012-01-02

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp