Till umu.se

Publikt kalendarium

Januari 2015

26 januari kl 13.00–15.00

Eva Randell - Mitterminseminarium

Seminarium Eva Randell, doktorand vid epidemiologi och global hälsa, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, håller mittseminarium med titeln: Adolescent boys' perceptions and experiences of health, emotion management, masculinity and social status. Huvudhandledare: Renée Flacking

27 januari kl 10.00–12.00

Junia Joffer - Mitterminseminarium

Seminarium Junia Joffer, doktorand vid epidemiologi och global hälsa, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, håller mittseminarium med titeln: Health from an adolescent perspective. Huvudhandledare: Lars Jerdén

27 januari kl 12.30–14.30

Åsa Strinnholm - yrkes och miljömedicin

Seminarium Födoämnesöverkänslighet bland skolbarn med fokus på prevalens, livskvalitet och upplevelser i samband med dubbel-blind, placebo-kontrollerad födoämnesprovokation (DBPCFC).

30 januari kl 09.00–12.00

Dmitry Shungin - medicin

Disputation Samspel mellan genetik och miljö vid fetma.


Mars 2015

27 mars kl 09.00–12.00

Tijn Hendrikx - allmänmedicin

Disputation Upptäck förmaksflimmer, förebygg stroke - upptäckt av förmaksflimmer och andra arytmier med kort intermittent EKG.


Maj 2015

29 maj kl 13.00–16.00

Mona Olofsson - kardiologi

Disputation Hjärtsvikt hos äldre med fokus på diagnos och prognos.


Sidansvarig: Lena Mustonen
2012-01-02

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp