Till umu.se

Publikt kalendarium

Oktober 2014

23 oktober kl 09.00–11.00

Thaddaeus Egondi - Mittseminarium

Seminarium Ambient environmental exposure and related health impacts among urban poor population, Kenya

24 oktober kl 09.00–12.00

Jennifer Crowe - Epidemiologi och global hälsa

Disputation Värmeexponering och hälsoutfall bland Costa Ricanska sockerrörsskördare

28 oktober kl 09.00–12.00

David Olsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Skadliga effekter av luftföroreningsexponering under fosterstadiet och tidigt i livet – med fokus på effekter på havandeskapsförgiftning, förtida födsel och barnastma.


November 2014

11 november kl 10.00–12.00

Gunnar Nilsson - allmänmedicin

Seminarium Ischemisk hjärtsjukdom (IHD) - identifiering och diagnostik i primärvården, speciellt med avseende på betydelsen av arbets-EKG.

13 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch - Hälsa för musiker

Föreläsning Hälsa för musiker - då blir det ljuv musik.

14 november kl 09.00–12.00

Alison Hernandez - folkhälsa

Disputation Att stödja sjuksköterskors arbetsprestation i landsbygdens Guatemala: betydelsen av mänskliga relationer.

14 november kl 13.00–16.00

Caroline Mellberg - medicin

Disputation Effekter av dietintervention på kroppssammansättning och leverfett hos överviktiga kvinnor efter menopaus.

28 november kl 09.00–12.00

Annika Hagenbjörk-Gustafsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Validering av diffusionsprovtagare för kväveoxider och mätning i olika miljöer.

28 november kl 13.00–16.00

Tej Ram Jat - folkhälsa

Disputation Mödravård i Madhya Pradesh, Indien: en upptäcktsfärd med mänskliga rättigheter som vägledening.


December 2014

5 december kl 13.00–16.00

Åsa Maria Gustafsson - lungmedicin

Disputation Respiratoriska och immunologiska effekter efter inandning av industriellt framställda nanopartiklar.

9 december kl 10.00–12.00

Masoud Vaezghasemi - Mittseminarium

Seminarium The emergence of dual burden of malnutrition in Indonesia: the role of gender and social capital


Sidansvarig: Lena Mustonen
2012-01-02

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp