Till umu.se

Publikt kalendarium

September 2014

22 september kl 14.00–19.00

Samisk traditionell läkekonst

Utställning Välkommen till invigningen av utställningen Traditionell samisk läkekonst den 22 september 2014.

30 september kl 13.00–16.00

Elisabet Sonntag-Öström - folkhälsovetenskap

Disputation Skog för vila - återhämtning vid utmattningssyndrom.


Oktober 2014

9 oktober kl 12.00–15.00

Julia Otten - medicin

Seminarium Kostens och träningens verkan på insulinkänslighet.

10 oktober kl 09.00–12.00

Curt Löfgren - Folkhälsa

Disputation Att skydda utsatta grupper från katastrofala hälso- och sjukvårdsutgifter. Fallet Vietnam

16 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Blir man frisk av att sjunga i kör?

Föreläsning Blir man frisk av att sjunga i kör?

24 oktober kl 09.00–12.00

Jennifer Crowe - Folkhälsa

Disputation Värmeexponering och hälsoutfall bland Costa Ricanska sockerrörsskördare

28 oktober kl 09.00–12.00

David Olsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Skadliga effekter av luftföroreningsexponering under fosterstadiet och tidigt i livet – med fokus på effekter på havandeskapsförgiftning, förtida födsel och barnastma.


November 2014

13 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch

Föreläsning Hälsa för musiker - då blir det ljuv musik.

14 november kl 09.00–12.00

Alison Hernandez - folkhälsa

Disputation Att stödja sjuksköterskors arbetsprestation i landsbygdens Guatemala: betydelsen av mänskliga relationer.

28 november kl 09.00–12.00

Annika Hagenbjörk-Gustafsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Validering av diffusionsprovtagare för kväveoxider och mätning i olika miljöer.


December 2014

5 december kl 13.00–16.00

Åsa Maria Gustafsson - lungmedicin

Disputation Respiratoriska och immunologiska effekter efter inandning av industriellt framställda nanopartiklar.


Sidansvarig: Lena Mustonen
2012-01-02

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp