Till umu.se

Publikt kalendarium

April 2014

25 april kl 09.00–12.00

Viveca Larsson - Folkhälsovetenskap

Disputation "Ett lidande hjärta": Kvinnors hälsa under ett liv med våld inom familjen i Vietnam

25 april kl 11.30–14.30

Sandra Gustavsson - mittseminarium

Seminarium Bedömning av hjärtfunktion hos patienter med ärftlig transtyretinamyloidos.


Maj 2014

9 maj kl 09.00–12.00

Elisabet Höög - folkhälsovetenskap

Disputation Navigera i ständig förändring - facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg.

14 maj

Minisymposium ”Mixed Methods”

Seminarium Ett ökat intresse att kombinera kvalitativ och kvantitativ metodik har bidragit till ett ökat kunskapsbehov inom området. Syftet med temat "Mixed methods" är att få en inblick i metoden.

28 maj kl 09.00–12.00

Lena Innala- reumatologi

Disputation Tidig reumatoid artrit - aspekter på svårighetsgrad och komorbiditet.


Juni 2014

5 juni kl 09.00–12.00

Ala Muala - lungmedicin

Disputation Dieselavgaser och vedröksexponering: Mekanismer, inflammation och intervention.

5 juni kl 13.00–16.00

Jonas Wixner - gastroenterologi

Disputation Mag-tarmstörningar vid ärftlig transthyretinamyloidos.

10 juni kl 09.00–12.00

Gani Bajraktari - kardiologi

Disputation Det kliniska värdet av total isovolumetrisk tid.

13 juni kl 13.00–16.00

Hanne Krage Carlsen - folkhälsovetenskap

Disputation Hälsoeffekter av luftförureninger på Island.


Sidansvarig: Lena Mustonen
2012-01-02

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp