Till umu.se

Publikt kalendarium

Oktober 2015

8 oktober kl 09.30–17.30

Annual Symposium on Social Inequity in Health

Konferens 2nd Annual Symposium on Social Inequity in Health

8 oktober kl 14.00–16.00

9 oktober kl 09.00–12.00

Paul Mee - Epidemiologi

Disputation HIV-relaterad dödlighet i Afrika söder om Sahara under en tid av antiretroviral behandling (ART)

9 oktober kl 13.00–16.00

Andreas Tornevi - yrkes- och miljömedicin

Disputation Nederbörd, råvattenkvalitet, dricksvattenberedning och magsjuka.

14 oktober kl 10.00–12.00

Mattias Strandh - Mittseminarium

Seminarium Arbetslöshet och mental hälsa - finns det långsiktig ärrbildning och spelar kontexten någon roll?

15 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Pandemier och tillit. Om lärdomar från svininfluensan

Föreläsning Britta Lundgren, professor i etnologi, Umeå universitet, föreläser under rubriken: "Pandemier och tillit. Om lärdomar från svininfluensan"

15 oktober kl 14.00–16.00

17 oktober kl 09.00–09.20

Ankyloserande spondylit – en reumatisk sjukdom med många ansikten

Föreläsning Professor Helena Forsblad d´Elia forskar om skelettetpåverkan och samsjuklighet vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

17 oktober kl 09.30–09.50

Big Data and Public Health

Föreläsning Professor Nawi Ng forskar inom epidemiologi och global hälsa och fokuserar främst på kroniska sjukdomar i låg- och medelinkomstländer. Han har särskilt sökt nya förklaringsmönster bakom dagens epidemi av hjärt-kärlsjukdomar i fattiga länder.

17 oktober kl 10.40–11.00

Prevention – problem och möjlighet. vi gör inte som vi lär…

Föreläsning Professor Ulf Näslund är överläkare och specialist på kardiologi och invärtesmedicin.

17 oktober kl 10.40–11.00

Blir man dement av högt blodsocker?

Föreläsning Professor Olov Rolandsson forskar på orsakerna till diabetessjukdomens komplikationer.

17 oktober kl 11.10–11.30

Astma, en känd sjukdom med många ansikten

Föreläsning Eva Rönmark, adjungerad professor, studerar genom stora befolkningsundersökningar astma, allergi och KOL som är vanliga folksjukdomar.

21 oktober kl 12.00–13.00

Ebola – Epidemiology and Global Health

Föreläsning John Kinsman, researcher in the fields of Epidemiology and Global Health at the Department of Public Health and Clinical Medicine at Umeå University will talk about his own project in Sierra Leone, the epidemic Ebola as a whole, and what we may have learned from it.

22 oktober kl 14.00–16.00

23 oktober kl 09.00–12.00

Ameneh Setareh Forouzan - Folkhälsa

Disputation Bedömning av lyhördhet i det psykiatriska vårdsystemet: en fallstudie från Teheran

29 oktober kl 14.00–16.00

30 oktober kl 13.00–16.00

Göran Waller - allmänmedicin

Disputation Självskattad hälsa: Från epidemiologi till patientmöte.


November 2015

2 november kl 15.00–16.30

How to Read a Research Paper: A Step-by-Step Guide to Make it Less Challenging

Föreläsning This lecture provides a reading strategy based on the purpose of the different sections in a research article.

5 november kl 14.00–16.00

6 november kl 09.00–12.00

Stina Jakobsson - kardiologi

Disputation Kardiovaskulär sjukdom och diabetes eller nedsatt njurfunktion: risken för ischemisk stroke och riskfaktorintervention.

6 november kl 09.00–12.00

Fredinah Namatovu - Epidemiologi och folkhälsovetenskap

Disputation Den multifaktoriella orsaken till celiaki utforskat genom att kombinera flera nationella register

6 november kl 13.00–16.00

Katja Warm - lungmedicin

Disputation Epidemiologi vid allergisk sensibilisering och samband med astma och rinit.

9 november kl 13.00–16.00

Write it in your own words! A Workshop for Sharpening Your Paraphrasing Skills

Workshop Paraphrasing is a skill that many students find to be both confusing and challenging. This workshop is geared towards students who feel they need more help with their paraphrasing skills.

16 november kl 15.00–17.00

A Guide to Academic Writing Style: Suggestions from an Academic Writing Tutor

Föreläsning This lecture focuses on writing effective paragraphs, problems with sentences, word choice and proofreading. This lecture does not address: how to write the different sections of a paper, citation style, citing, paraphrasing.

19 november kl 14.00–16.00


Sidansvarig: Stina Back
2012-01-02

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp