Till umu.se

Publikt kalendarium

September 2014

30 september kl 13.00–16.00

Elisabet Sonntag-Öström - folkhälsovetenskap

Disputation Skog för vila - återhämtning vid utmattningssyndrom.


Oktober 2014

8 oktober kl 12.00–15.00

Anna-Lotta Irewall

Seminarium Prognosis and Secondary Preventive Implementation after Stroke or TIA.

9 oktober kl 12.00–15.00

Julia Otten - medicin

Seminarium Kostens och träningens verkan på insulinkänslighet.

10 oktober kl 09.00–12.00

Curt Löfgren - Epidemiologi och global hälsa

Disputation Katastrofala hälso- och sjukvårdsutgifter i Vietnam. Studier av problem och lösningar.

14 oktober kl 08.30–12.10

Kost och hälsa i Arktisområdet

Seminarium Välkommen på seminarium om kost och hälsa i Arktisområdet, ett samarrangemang mellan Arcum och nätverket NEON, nutritionsepidemiologer i Sverige.

15 oktober kl 12.00–15.00

Stina Jakobsson - mittseminarium

Seminarieserie Diabetes respektive nedsatt njurfunktion vid akut koronart syndrom: ischemiskt stroke och riskfaktorintervention.

16 oktober kl 12.00–15.00

Sara Själander - medicin

Seminarium Strokeprevention vid förmaksflimmer.

16 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Blir man frisk av att sjunga i kör?

Föreläsning Blir man frisk av att sjunga i kör?

24 oktober kl 09.00–12.00

Jennifer Crowe - Epidemiologi och global hälsa

Disputation Värmeexponering och hälsoutfall bland Costa Ricanska sockerrörsskördare

28 oktober kl 09.00–12.00

David Olsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Skadliga effekter av luftföroreningsexponering under fosterstadiet och tidigt i livet – med fokus på effekter på havandeskapsförgiftning, förtida födsel och barnastma.


November 2014

13 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch

Föreläsning Hälsa för musiker - då blir det ljuv musik.

14 november kl 09.00–12.00

Alison Hernandez - folkhälsa

Disputation Att stödja sjuksköterskors arbetsprestation i landsbygdens Guatemala: betydelsen av mänskliga relationer.

28 november kl 09.00–12.00

Annika Hagenbjörk-Gustafsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Validering av diffusionsprovtagare för kväveoxider och mätning i olika miljöer.

28 november kl 13.00–16.00

Tej Ram Jat - folkhälsa

Disputation Mödravård i Madhya Pradesh, Indien: en upptäcktsfärd med mänskliga rättigheter som vägledening.


December 2014

5 december kl 13.00–16.00

Åsa Maria Gustafsson - lungmedicin

Disputation Respiratoriska och immunologiska effekter efter inandning av industriellt framställda nanopartiklar.


Sidansvarig: Lena Mustonen
2012-01-02

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp