Till umu.se

På gång vid Institutionen

 

23 Februari kl 09.00-12.30
Afrika i våra hjärtan
Seminarium Öppet seminarium om folkhälsoforskning i Afrika. Medverkande är bl.a. Medicinska fakultetens hedersdoktor Denis Mukwege.

28 November
 ”Skyfall och dricksvatten” Bertil Forsberg och Andreas Tornevi från Enheten för Yrkes-och miljömedicin

31 Oktober
”Jämställdhetsplanen och jämställdhetsarbetet”. Anne Hammarström och Sabina Bergsten, Enheterna för Allmänmedicin respektive Epidemiologi och global hälsa.

3 Oktober
” Older? Sure! Healthier? Maybe, maybe not! - The ageing population in developing countries” Nawi Ng, Enheten för Epidemiologi och global Hälsa

6 Oktober
Air Pollution Health Effects, Mechanisms, and Susceptibility: Observations from Piscataway to Peking Professor Howard M Kipen
Department of Environmental & Occupational Medicine
Robert Wood Johnson Medical School, Piscataway NJ, USA

5 September
Professor Robert Beaglehole, talar över ämnet: Responding to the global non-communicable-disease crisis.

13 Juni
Forskarassistent Malin Linder-Nording berättar om sin forskning. Nya metoder för att förstå och behandla luftföroreningars påverkan på luftvägssjukdom.
Malin finns organisatoriskt på Miljökemi, men samarbetar med lungmedicins forskargrupper.

30 Maj
Anne Hammarström och Sabina Bergsten.

Institutionens jämställdhetsplan har nu fastställts och återfinns på institutionens gemensamma hemsida för anställda.
En punkt i planen är att öka personalens medvetenhet om betydelsen av jämställdhetsarbete. Som ett led i detta arbete har vi bjudit in Hanna Lönnerskog Nilsson från personalstaben att tala om det högaktuella projektet Story-telling. Projekt Storytelling har lyft fram kvinnliga forskares och forskarstuderandes berättelser om att vara kvinna i akademin idag och deras visioner kring hur det skulle kunna vara. Berättelserna visar att kön spelar roll i vardagen och på vilket sätt. Berättelserna med visioner om framtiden ger oss ett alternativ till nuet och kontrasten mellan nuläget och visionerna ger oss bättre förståelse för vad som krävs för att skapa en verklig förändring. Hanna Lönnerskog Nilsson kommer till på vår Grand Round och berättar mer om detta och läser även upp delar av berättelserna.

21 Februari
Ingrid Liljelind och Annika Petterson-Strömbäck, Yrkes och miljömedicin talar om “Det är mycket som kan vara farligt. Riskkommunikation, hur gör man?”

24 Januari
Dr John Kinsman, Enheten för Epidemiologi och Global hälsa, talar om ” HIV prevention policy in Uganda – the roles of evidence and ideology”

2010

18 Oktober
Dr Ginny Barbour, Chief Editor på PLoS Medicine talar om “Open Access” till publikationer

4 Oktober
Docent Lucia Mincheva-Nilsson, Klinisk immunologi talar om "Exosomes - the good guys or bubbles that cause troubles? Cell communication "by proxy”.

20 September
” Obesity, Metabolic Risk and Inflammation: A South African perspective”
Julie Evans, doktorand hos professor Tommy Olsson, Enheten för medicin, beskriver sitt avhandlingsarbete.

6 September
Docent Owe Johnson, Enheten för Medicin och Prefekt Ellinor Ädelroth går igenom BPS – ett kommande instrument för att strukturera och dokumentera arbete.

19 Augusti 13.00 - Seminar
"Common diseases and metals: Old toxins but new insights.”
Environmental pollutants affect human vulnerability to common diseases, such as cardiovascular diseases, osteoporosis, diabetes, or subclinical neural effects. Metals are ubiquitous contaminants with indications for several such effects.

Organizers Ingvar Bergdahl and Mona Svensson
Welcome

Specific programme

14 Juni
Nature dictates heart function – the mystery behind 1.6
Professor Michael Henein kommer att avslöja en välbevarad
hemlighet.

17 Maj
Inställt pga förhinder
Framtidens företagshälsovård.
Professor Bengt Järvholm, enheten för yrkes- och miljömedicin

3 Maj
Diskussion om "ny resultatbaserad resursfördelning till forskning"

19 April
Hur kan den kliniska forskningen förbättras i norra regionen?
Professor Kurt Boman föreläser

8 Mars
Genusbias i kliniskt arbete och forskning
Docent Katarina Hamberg, enheten för allmänmedicin

22 Februari
Evidens-baserad medicin – en introduktion
Docent Bo Carlberg, enheten för medicin

8 Februari
Celiaki - från en ovanlig barnsjukdom till ett folkhälsoproblem
Docent Anneli Ivarsson, enheten för epidemiologi och global hälsa

25 Januari
Mauritius – the lost paradise. Berättelsen om en diabetesepidemi
Docent Stefan Söderberg, enheten för medicin

11 januari 
”Nya utmaningar för 2010” med Ellinor Ädelroth

OBS! i sal 933 på ”9:an”

2009

Besök från Kongo

30 november 14-16 i Betula 
Dr Denis Mukwege, chefsläkare för Panzisjukhuset i Bukavu,
Demokratiska Republiken Kongo. Talar över ämnet ”Kvinnovåld som krigsstrategi”

Dr Mukewege har under det senaste året blivit internationellt uppmärksammad för sitt mångåriga arbete med våldsutsatta kvinnor i Kongo.
Han har framgångsrikt behandlat tusentals kvinnor som varit utsatta för sexualiserat våld, en medveten krigsstrategi i det långdragna kriget i östra Kongo.
2008 fick han FN-priset för Mänskliga Rättigheter och Olof Palmes pris, liksom utnämnd till the Africa of the Year av en stor tidning i Nigeria.

Välkomna!

Se TV inslaget om Dr Mukwege
Läs om Dr Mukwege

Tidigare händelser vid Institutionen


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4 trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin