Om institutionen

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin bildades för cirka 10 år sedan och består av enheterna för Allmänmedicin, Epidemiologi och global hälsa (här ingår socialmedicin), Medicin (här ingår dermatologi och venereologi, kardiologi, lungmedicin, reumatologi),  Yrkes- och miljömedicin och Näringsforskning. Inom institutionen finns även Umeå International School of Public Health.

Institutionen är den största inom medicinska fakulteten. Enheterna är spridda inom hela Norrlands Universitetssjukhus (NUS) och dessvärre finns inga sammanhållna institutionslokaler.

Institutionens enheter bedriver grundutbildning inom flera program, huvudsakligen inom läkarprogrammet, men Masterutbildningar finns vid Umeå International School of Public Health och inom yrkes- och miljömedicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet. Antalet forskarstuderande uppgår för närvarande till cirka 130 st och totala antalet tillsvidareanställda inom institutionen är cirka 180. Prefekt Ulf Näslund leder arbetet vid Institutionen.


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Sjukhusbyggnader

Bild: Mattias Pettersson

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4 trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin