Till umu.se

Forskning

Diabetes, stroke och sjukahus syndrom är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet.

Forskning vid enheterna
AllmänmedicinDermatologi och venerologiEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och miljömedicin
Forskningsprojekt vid Institutionen


Sidansvarig: Lena Mustonen
2013-12-17

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2014-07-21 Värmeböljor ökar antalet dödsfall SMHI meddelar att maxtemperaturer på minst 26 grader kommer att nås på många håll i landet under kommande vecka. Forskar...

2014-06-24 Ole Suhr får Läkaresällskapets jubileumspris Svenska Läkaresällskapets jubileumspris på 150 000 kronor går i år till professor Ole Suhr, Umeå Universitet. Han får pr...

2014-06-18 Fernströmpris för folkhälsoforskning i fattiga länder Nawi Ng tilldelas 2014 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsri...

Sök fler nyheter

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 9B

Tel:  090-785 29 31

Fax:  090-13 89 77

Kontaktformulär

Prefekt

Lars Weinehall
Epidemiologi och global hälsa
Tel: 090-785 29 31