Till umu.se

Forskning

Diabetes, stroke och sjukahus syndrom är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet.

Forskning vid enheterna
AllmänmedicinEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och miljömedicin
Forskningsprojekt vid Institutionen


Sidansvarig: Lena Mustonen
2014-08-08

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2014-12-09 Förnybara bränslen kan vara lika hälsofarliga som dieselavgaser Biodieselavgaser ger liknande negativa effekter på hjärt-kärlsystemet som avgaser från fossil diesel, enligt en avhandli...

2014-12-08 Celiaki-artikel prisad på Läkarstämman Forskarna Annelie Ivarsson (huvudförfattare) och Olof Sandström (en av tre medförfattare) prisades på Medicinska riksstä...

2014-12-01 Nanopartiklar kan ge olika reaktioner i lungorna Det är stora skillnader mellan hur friska och allergiska individer reagerar vid lungexponering för små så kallade nanopa...

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 9B

Tel:  090-785 29 31

Fax:  090-13 89 77

Kontaktformulär

Prefekt

Lars Weinehall
Epidemiologi och global hälsa
Tel: 090-785 29 31

Ställföreträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin