Till umu.se

Forskning

Diabetes, stroke och sjukahus syndrom är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet.

Forskning vid enheterna
AllmänmedicinEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och miljömedicinSocialmedicin
Forskningsprojekt vid Institutionen


Sidansvarig: Stina Back
2015-04-27

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2015-07-27 Hundratals räddade av asbestförbud Det totalförbud mot asbest, som infördes för mer än 30 år sedan, har räddat hundratals byggnadsarbetare från cancer i lu...

2015-07-02 Folkhälsomyndigheten: Bättre beredskap kan sänka dödlighet vid höga temperaturer Ett varningssystem för höga temperaturer kopplat till en handlingsplan kan komma att minska dödligheten i framtida värme...

2015-06-30 Problemlösare får pris från Läkaresällskapet Jens Boman, verksamhetschef vid Infektionskliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är en av årets Lennmalmspris...

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Ställföreträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin