Till umu.se

Forskning

Diabetes, stroke och sjukahus syndrom är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet.

Forskning vid enheterna
AllmänmedicinEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och miljömedicin
Forskningsprojekt vid Institutionen

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

TKF - Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2017-03-24 Svår psoriasis drabbar främst män Att män är överrepresenterade i patientregister för psoriasis och att de får mer psoriasisbehandling än kvinnor har läng...

2017-02-13 Psoriasisbehandling har otillräcklig effekt för var femte patient En avsevärt stor del av personer (18 procent) som får systemisk behandling för måttlig till svår psoriasis (tablettbehan...

2017-02-09 Arktisk kunskapsspridning på Kunskapsnoden Kunskapsnoden är en av universitetets mötesplatser för dialog och samverkan. När evenemanget arrangerades för tjugonde å...

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin