Till umu.se

Forskning

Diabetes, stroke och sjukahus syndrom är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet.

Forskning vid enheterna
AllmänmedicinEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och miljömedicin
Forskningsprojekt vid Institutionen

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin


Sidansvarig: Stina Back
2016-03-21

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2016-10-25 Konsortium ska bygga hållbar latinamerikansk beredskap mot zika Umeå universitet är en av 25 ledande forsknings- och folkhälsoorganisationer från Latinamerika, Nordamerika, Afrika, Asi...

2016-10-06 Nästan 37 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd Tretton forskare vid Umeå universitet får tillsammans knappt 37 miljoner kronor från Forte – Forskningsrådet för hälsa, ...

2016-09-13 Gener med koppling till högt blodtryck har upptäcks i global studie I en av världens hittills största genetiska studier kring blodtryck, där 347 000 personer ingått, har forskare funnit 31...

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin