Till umu.se

Forskning

Diabetes, stroke och sjukahus syndrom är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet.

Forskning vid enheterna
AllmänmedicinEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och miljömedicin
Forskningsprojekt vid Institutionen

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

TKF - Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2017-11-21 Försämrad hälsa för unga kvinnor och förbättrad hälsa för unga män sedan 1990 Forskare vid Umeå Universitet och Region Norrbotten har följt hälsotrender för kvinnor och män i åldrarna 25-34 under år...

2017-11-14 (från 2017-11-10) Tio projekt får medel från Formas Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till tio projekt vid Umeå universitet inom fem olika utlysningar.

2017-11-13 Ingen minskad hjärtkärlsjuklighet eller dödlighet vid intensiv blodtryckssänkande behandling Blodtrycksmedicin ger ingen hälsovinst för friska personer med blodtryck under 140. Det visar en forskningsanalys vid Um...

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4 trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin