Till umu.se

Forskning

Diabetes, stroke och sjukahus syndrom är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet.

Forskning vid enheterna
AllmänmedicinEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och miljömedicin
Forskningsprojekt vid Institutionen

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

TKF - Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2017-06-28 SciLifeLab and WCMM network for Fellows SciLifeLab (Science for Life Laboratory), a national center for biomolecular sciences, and the Wallenberg Centers for Mo...

2017-06-28 Psoriasisbehandling med biologiska läkemedel har långsiktig bestående effekt Behandling av psoriasis med biologiska läkemedel ger en god långsiktig effekt. Det visar en svensk studie som publicerat...

2017-06-27 160 anställda och 139 doktorander från 61 länder Att universitet utgör en stark internationell miljö bidrar till hög kvalité. Den medicinska fakulteten vid Umeå universi...

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin