Till umu.se

Forskning

Diabetes, stroke och sjukahus syndrom är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet.

Forskning vid enheterna
AllmänmedicinEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och miljömedicin
Forskningsprojekt vid Institutionen


Sidansvarig: Lena Mustonen
2014-08-08

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2015-02-26 Allt färre drabbas av typ 2-diabetes Allt färre svenskar insjuknar med typ 2-diabetes, och de som har sjukdomen lever allt längre. Det konstaterar forskare v...

2015-02-25 Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende Snusare har dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende, jämfört med ickesnusare, och ju mer man snusar, ju högre blir r...

2015-02-12 Nya rön om fetma kan förklara ärftlighet för sjukdom I den hittills största kartläggningen av gener kopplade till fetma har forskare från Umeå universitet och Lunds universi...

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 9A

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Ställföreträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin