Till umu.se

Forskning

Diabetes, stroke och sjukahus syndrom är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet.

Forskning vid enheterna
AllmänmedicinEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och miljömedicin
Forskningsprojekt vid Institutionen


Sidansvarig: Lena Mustonen
2014-08-08

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2015-03-23 Tum-EKG avslöjar hjärtrytmrubbningar Korta upprepade EKG-registreringar med så kallad tum-EKG i hemmet är en ny, effektiv och uppskattad metod att hitta förm...

2015-03-03 Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel Lotta Vikström, professor i historia, har som första humanistiska forskare vid Umeå universitet beviljats medel av det e...

2015-03-03 Umeå universitet skriver på för global hälsa Umeå universitet har som första svenska lärosäte undertecknat tidskriften Lancets uppmärksammade manifest med målet att ...

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 9A

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Ställföreträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin