Till umu.se

Forskning

Diabetes, stroke och sjukahus syndrom är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv. Ett stort antal forskningsgrupper finns med sina egna profilområden, men många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från NUS knutna till respektive enhet.

Forskning vid enheterna
AllmänmedicinEpidemiologi och global hälsaMedicinNäringsforskningYrkes- och miljömedicin
Forskningsprojekt vid Institutionen


Sidansvarig: Lena Mustonen
2014-08-08

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2014-11-25 Utvärderade mätmetoder för avgaser ger bättre beslut Felaktiga mätningar av luftföroreningar kan inte bara påverka politiska beslut om exempelvis trafikomläggningar utan ock...

2014-11-18 25 miljoner till forskning om vård och äldre Forskare vid Umeå universitet tilldelas över 25 miljoner kronor från forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, F...

2014-11-17 Umeåprofessor utses till årets Lennander-föreläsare Svenska Läkaresällskapet har utsett Bertil Forsberg, professor vid Umeå universitet, till 2015 års Lennander-föreläsare.

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 9B

Tel:  090-785 29 31

Fax:  090-13 89 77

Kontaktformulär

Prefekt

Lars Weinehall
Epidemiologi och global hälsa
Tel: 090-785 29 31

Ställföreträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin