Till umu.se

Utbildning

För närvarande bedrivs inga kurser vid Enheten för Näringsforskning


Kontaktinformation

Näringsforskning
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus byggnad 5 A, 4 trappor, Ingång H.

Tel:  090-785 15 40

Fax:  090-785 26 42

Kontaktformulär