Välkommen till Näringsforskning

Näringsforskning handlar om samband mellan kost och hälsa. Detta innebär samarbeten inom en mängd olika discipliner med tonvikt på nutritionsepidemiologi, dvs folkhälsobaserad registerforskning. Inom näringsforskning tittar vi också på genetiska samband relaterade till kost och på hur kost och livsstil påverkar hälsan över generationer.

Den forskning som bedrivs vid enheten utgår främst från stora befolkningsbaserade register, t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA-studien i Norrbotten och Västerbotten. Vi använder enkätdata och kostmarkörer i blodprover.

Tack vare att prover och livsstilsdata finns sparade för en stor del av regionens befolkning finns goda möjligheter att studera vad som leder fram till sjukdom senare i livet, och också vad som skyddar mot ohälsa. De personer som ingår i registren delas in i olika grupper beroende på matvanor eller kostmarkörer i blodet. Sedan jämförs sjuklighet och dödlighet i de olika grupperna, t ex risken att drabbas av cancer och hjärt-kärlsjukdom.

Vi bidrar också med data till internationella forskningssamarbeten, som EPIC-projektet.

Många av de forskningsregister och provsamlingar som sedan den 1 oktober 2012 hanteras av Enheten för biobanksforskning har grundlagts inom ramarna för Näringsforsknings verksamhet.


Aktuell forskning

Medicinska teknikbiobanken

Klassiskt biobanksarbete ska utvecklas till att även stimulera till tekniska innovationer och gynna utvecklingen av små- och mellanstora företag i norra Norrland.
Läs mer

Barn och barnbarn till norrlänningar på 30-talet

Forskning om livsstil och fysisk och psykisk hälsa.Läs mer

Kostens roll för folksjukdomar som kan misstänkas bero på inflammation

Kostdata från västerbottningar används i forskningen.
Läs mer

Fler projekt

Kontaktinformation

Näringsforskning
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5B, våning 1, målpunkt P

Tel:  090-785 15 40

Kontaktformulär

Kontaktpersoner

Enhetschef

Anders Johansson

Institutionsadministratör

Anette Norberg Karlsson