Till umu.se

Utbildning vid enheten för medicin

Medicinenheten undervisar på läkarprogrammets termin 5, 6, 7 och 8.

Läkarprogrammet i Moodle

Läkarprogrammet i kurskatalogen


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion