Till umu.se

Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning

Nätverket för translationell kardiovaskulär forskning i Umeå, TKF, knyter samman forskare med ett brett intresse och expertis, som använder laboratoriebaserade studier för att lösa kardiovaskulära problem som identifieras i sjukvården.

Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning vid Umeå universitet och Norrlands universitssjukhus

Målsättningen är att resultaten från forskningen ska leda till nya läkemedel, förbättrad diagnostik och bättre behandlingsmöjligheter för patienterna.

De olika sjukdomar som studeras inom nätverket är atheroskleros, dyslipidemi, kardiomyopatier, jonkanalssjukdomar och ischemisk hjärtsjukdom. Tack vare det breda spektrat av olika specialiteter t ex. immunohistokemi, cellbiologi, biofysik, kemi, genetik, avbildning (ultraljud, PET-CT), funktionell arbetskapacitet, möjliggörs forskning, datainsamling och resultat på högsta nivå.

Gruppledare

Forskargrupperna i nätverket jobbar på flera av Umeå universitets institutioner


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion