Forskning

Stroke, ledgångsreumatism och astma är exempel på sjukdomar som det forskas om inom enheten för medicin.

Inom enheten för medicin pågår forskning och utveckling inom ett flertal medicinska ämnesområden, bland annat;

  • Endokrinologi med metabola sjukdomar
  • Gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Angiologi inl. stroke
  • Kardiologi
  • Reumatologi
  • Lungmedicin med allergologi
  • Dermatologi och venereologi

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Kristina Lindblom

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2018-06-18 7 600 svenskar per år kan dö av luftföroreningar Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av e...

2018-06-14 Bilavgaser och vedeldning ökar demensrisk Att andas in bilavgaser eller rök från vedeldning orsakar inte bara astma och risk för hjärtkärlsjukdom, det ger också r...

2018-06-11 Rökande mormor men inte farmor ökar risk för astma hos barnbarn Barn löper ökad risk att drabbas av astma om mormor har rökt under sin graviditet för länge sedan, även om barnets mamma...