Till umu.se

Forskning

Stroke, ledgångsreumatism och astma är exempel på sjukdomar som det forskas om inom enheten för medicin.

Inom enheten för medicin pågår forskning och utveckling inom ett flertal medicinska ämnesområden, bland annat;

  • Endokrinologi med metabola sjukdomar
  • Gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Angiologi inl. stroke
  • Kardiologi
  • Reumatologi
  • Lungmedicin med allergologi
  • Dermatologi och venereologi

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2018-04-20 Dagens Medicin: "Hälsosamtal kan gynna ekonomin" Dagens Medicin skriver om Västerbottens hälsoundersökningar

2018-04-19 Västerbottens-Kuriren: "Länsborna lever 3500 år längre" Lars Lindholm intervjuas om Västerbottens hälsoundersökningar

2018-04-19 SR P4 Västerbotten "Regelbundna hälsokontroller ger oss längre liv" Lars Weinehall intervjuas om Västerbottens hälsoundersökningar