Till umu.se

Forskning

Stroke, ledgångsreumatism och astma är exempel på sjukdomar som det forskas om inom enheten för medicin.

Inom enheten för medicin pågår forskning och utveckling inom ett flertal medicinska ämnesområden, bland annat;

  • Endokrinologi med metabola sjukdomar
  • Gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Angiologi inl. stroke
  • Kardiologi
  • Reumatologi
  • Lungmedicin med allergologi
  • Dermatologi och venereologi

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2017-11-21 Försämrad hälsa för unga kvinnor och förbättrad hälsa för unga män sedan 1990 Forskare vid Umeå Universitet och Region Norrbotten har följt hälsotrender för kvinnor och män i åldrarna 25-34 under år...

2017-11-14 (från 2017-11-10) Tio projekt får medel från Formas Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till tio projekt vid Umeå universitet inom fem olika utlysningar.

2017-11-13 Ingen minskad hjärtkärlsjuklighet eller dödlighet vid intensiv blodtryckssänkande behandling Blodtrycksmedicin ger ingen hälsovinst för friska personer med blodtryck under 140. Det visar en forskningsanalys vid Um...