Till umu.se

Forskning

Stroke, ledgångsreumatism och astma är exempel på sjukdomar som det forskas om inom enheten för medicin.

Inom enheten för medicin pågår forskning och utveckling inom ett flertal medicinska ämnesområden, bland annat;

  • Endokrinologi med metabola sjukdomar
  • Gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Angiologi inl. stroke
  • Kardiologi
  • Reumatologi
  • Lungmedicin med allergologi
  • Dermatologi och venereologi

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2017-06-28 SciLifeLab and WCMM network for Fellows SciLifeLab (Science for Life Laboratory), a national center for biomolecular sciences, and the Wallenberg Centers for Mo...

2017-06-28 Psoriasisbehandling med biologiska läkemedel har långsiktig bestående effekt Behandling av psoriasis med biologiska läkemedel ger en god långsiktig effekt. Det visar en svensk studie som publicerat...

2017-06-27 160 anställda och 139 doktorander från 61 länder Att universitet utgör en stark internationell miljö bidrar till hög kvalité. Den medicinska fakulteten vid Umeå universi...