Till umu.se

Forskning

Stroke, ledgångsreumatism och astma är exempel på sjukdomar som det forskas om inom enheten för medicin.

Inom enheten för medicin pågår forskning och utveckling inom ett flertal medicinska ämnesområden, bland annat;

  • Endokrinologi med metabola sjukdomar
  • Gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Angiologi inl. stroke
  • Kardiologi
  • Reumatologi
  • Lungmedicin med allergologi
  • Dermatologi och venereologi

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2017-05-24 Seminarium: Brain plasticity in orofacial pain and sensorimotor function Välkommen till ett seminarium på tandläkarhögskolan. Titel: Brain plasticity in orofacial pain and sensorimotor function...

2017-05-15 Inledning av GenusJubel 2017-2018 Tisdagen 9 maj inleddes evenemanget GenusJubel 2017-2018 med seminariet ”Elefanten i rummet: 30 år av genusvetenskaplig ...

2017-05-12 Nytt forskningscentrum för molekylärmedicinsk forskning invigs Idag, fredag 12 maj, invigdes Umeås nya forskningscentrum Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM). Efter en cere...