Till umu.se

Forskning

Stroke, ledgångsreumatism och astma är exempel på sjukdomar som det forskas om inom enheten för medicin.

Inom enheten för medicin pågår forskning och utveckling inom ett flertal medicinska ämnesområden, bland annat;

  • Endokrinologi med metabola sjukdomar
  • Gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Angiologi inl. stroke
  • Kardiologi
  • Reumatologi
  • Lungmedicin med allergologi
  • Dermatologi och venereologi

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2017-09-26 SVT Vetenskapens värld: Vardagsmotion I senaste avsnittet av SVTs vetenskapsmagasin beskrivs en stor studie där forskare kikat på vad som skulle hända om fler...

2017-09-12 Leder vetenskapligt råd för institut med fokus på global hälsa Kungliga Vetenskapsakademin har utsett Stig Wall, professor emeritus i epidemiologi vid Institutionen för folkhälsa och ...

2017-08-29 Forskare vid Umeå universitet och KI publicerar artiklar om mobil hälsa I ett temanummer av den vetenskapliga tidskriften Global Health Action beskriver forskare vid Umeå universitet och Karol...