Till umu.se

Forskning

Stroke, ledgångsreumatism och astma är exempel på sjukdomar som det forskas om inom enheten för medicin.

Inom enheten för medicin pågår forskning och utveckling inom ett flertal medicinska ämnesområden, bland annat;

  • Endokrinologi med metabola sjukdomar
  • Gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Angiologi inl. stroke
  • Kardiologi
  • Reumatologi
  • Lungmedicin med allergologi
  • Dermatologi och venereologi

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Stina Back
2017-01-25

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2017-02-13 Psoriasisbehandling har otillräcklig effekt för var femte patient En avsevärt stor del av personer (18 procent) som får systemisk behandling för måttlig till svår psoriasis (tablettbehan...

2017-02-09 Arktisk kunskapsspridning på Kunskapsnoden Kunskapsnoden är en av universitetets mötesplatser för dialog och samverkan. När evenemanget arrangerades för tjugonde å...

2017-02-08 Universitetet anordnar symposium om vår tids infektionssjukdomar På tisdag den 14 februari anordnar forskare vid Umeå universitet ett halvdagssymposium om hur infektionssjukdomar sprids...