Till umu.se

Forskning

Stroke, ledgångsreumatism och astma är exempel på sjukdomar som det forskas om inom enheten för medicin.

Inom enheten för medicin pågår forskning och utveckling inom ett flertal medicinska ämnesområden, bland annat;

  • Endokrinologi med metabola sjukdomar
  • Gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Angiologi inl. stroke
  • Kardiologi
  • Reumatologi
  • Lungmedicin med allergologi
  • Dermatologi och venereologi

Forskning vid instititionen relaterad till Wallenberg centrum för molekylär medicin

Nätverk för translationell kardiovaskulär forskning


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Forskningsnyheter

2018-01-19 Kliniska forskare får WCMM-medel för postdoktoral meritering Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, har beviljat 11 läkare tidigt i den kliniska karriären 4-åriga forskning...

2018-01-10 Stort forskningssamarbete kring astma och KOL Forskningsprojektet Nordic EpiLung Study, som har fått ett stort forskningsanslag, ska under fyra år studera astma och K...

2018-01-08 Flera viktiga miljöfaktorer påverkar invånarna i norra Sverige Andelen rökare och passiv rökning minskar i norra Sverige, medan andelen som är besvärade av bilavgaser vid bostaden int...