Aktuellt

Vad händer på enheten? I medicinenhetens kalender hittar du information om vilka seminarier, möten etc. som är planerade.

12 juni 2017, kl 13.00 Disputation
Flavio D'ascenzi,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Förmaksfunktion och efffekten av elitidrottsutövning. (Engelsk titel: Atrial function and loading conditions in athletes.)
Fakultetsopponent: Professor Roxy Senior; Imperial College London, Royal Brompton Hospital, London
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Hörsal D, Unovd T9, Norrlands Universitetssjukhus

2 juni 2017, kl 09.00, Disputation
Åsa Danielsson Borssén
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Hepatit - livet, döden och däremellan. (Engelsk titel: Hepatitis - life, death and in between).
Fakultetsopponent: Docent Soo Aleman, enheten för inflammation, gastroenterologi och reumatologi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.
Huvudhandledare: Mårten Werner
Plats: Hörsal B, Unod T9, Norrlands Universitetssjukhus

19 maj 2017,  kl 09:00, Disputation
Matias Hannuksela
, Institutonen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/ Institutonen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Ärftliga thorakala aortaaneurysm och dissektioner - studier om genotyp och fenotyp. (Engelsk titel: Familial thoracic aortic aneurysms and dissections - studies on genotype and phenotype.)
Fakultetsopponent: Professor Anders Gottsäter, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Klinisk kärlforskning, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Huvudhandledare: Bo Carlberg
Plats: NUS 1D - Tandläkarhögskolan, Föreläsningssal B

12 maj 2017, kl 09.00, Disputation
Per Sandén,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln; Effekt och säkerhet vid behandling med warfarin vid venös tromboembolisk sjukdom. (Engelsk titel: Efficacy and safety of warfarin treatment in venous thromboembolic disease.)
Fakultetsopponent: Gerd Lärfars, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.
Huvudhandledare: Anders Själander.
Plats: Sal E04_R-1, NUS

Mittseminarium onsdag den 29 mars 2017 kl 12.00-13.00.
Anna Graipe
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Blödningskomplikationer efter akut koronart syndrom/Hemorrhagic complications after acute coronary syndrome.
Huvudhandledare: Thomas Mooe
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, B41.
Videokonferensnr: 1247129. (Flerpartsmöte Medicincentrum NUS).

Mittseminarium onsdag den 22 februari 2017 kl 12.00-13.00.
Bengt Wahlin,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Ateroskleros och kardiovaskulär sjukdom vid reumatoid artrit: Aspekter på etiopatogenes och risk/
Atheroscerosis and cardiovascular disease in rheumatoid arthritis: Aspects on etiopathogenesis and risk.
Huvudhandledare: Solveig Wållberg-Jonsson
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, B41.
Videokonferensnr: 1247129. (Flerpartsmöte Medicincentrum NUS).

16 februari 2017, kl 09.00 Disputation
Anna-Lotta Irewall
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Återinsjuknande och sekundärprevention efter akut cerebrovaskulär sjukdom. Engelsk titel: Recurrent events and secondary prevention after acute cerebrovascular disease.
Fakultetsopponent: Professor Arne Lindgren, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds unviersitet.
Huvudhandledare: Thomas Mooe
Plats: Aulan Östersunds sjukhus

27 januari 2017, kl 09.00 Disputation
Nighat Farooqi
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Nutrition och energiförbrukning hos kvinnor med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. (Engelsk titel: Nutrition and energy expenditure in women with chronic obstructive pulmonary disease.)
Fakultetsopponent: Professor Tommmy Cederholm, Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet
Huvudhandledare: Thomas Sandström
Plats: E04_R-1, NUS

Mittseminarium onsdag den 18 januari 2017 kl 12.00-13.00.
Frida Bergman, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Vardagsmotion som prevention och behandling av övervikt och fetma. Engelsk titel: NEAT - prevention and treatment of overweight and obesity.
Huvudhandledare: Tommy Olsson
Medicinenhetens bibliotek, by 1A 4 tr, B41, NUS.

13 januari 2017, kl 13.00 Disputation
Bartosz Grzymala-Lubanski,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Antikoagulationsbehandling vid mekanisk hjärtklaff. (Engelsk titel: Anticoagulation treatment among patients with mechanical heart valve.)
Fakultetsopponent: Professor emeritus David Bergqvist, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet
Huvudhandledare: Anders Själander
Plats: Aulan, Sundsvalls sjukhus

21 december 2016, kl 09.00 Disputation
Haki Jashari
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln Effekt av tryckbelastning på vänsterkammarfunktionen orsakad av förträngning av stora kroppspulsådern hos barn. (Engelsk titel: The effect of pressure afterload due to aortic coarctation on left ventricular function in children.)
Fakultetesopponent: Katarina Hanséus, Pediatrik, Lunds universitet
Huvudhandledare: Michael Henein.
NUS 1D - Tandläkarhögskolan, Hörsal D

2 december 2016, kl 13.00 Disputation
Johanna Pennlert, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Återinsjuknande i stroke - riskfaktorer, prevention och prognos. (Engelsk titel: Recurrent stroke - risk factors, prevention and prognosis.)
Fakultetsopponent: Hélène Pessah-Rasmussen, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet
Huvudhandledare: Marie Eriksson
Plats: Betula, Norrlands universitetssjukhus

1 december 2016, kl 09.00 Disputation
Matteo Lisi
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Nya kunskaper om vänster förmaksarbete vid tryck och volymsbelastning. (Engelsk titel: Insights into left atrial response to pressure and volume overload).
Fakultetsopponent: Lars-Åke Brodin, KTH  School of Technology and Health  Research Medical Imaging.
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Sal C, Norrlands universitetssjukhus

30 novemer 2016, kl 13.00 Disputation
Matteo Cameli,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Mekaniska och histologiska störningar vid avancerad hjärtsvikt och vid hjärttransplantation. (Engelsk titel: Mechanical and histological disturbances in advanced heart failure and cardiac transplantation)
Fakultetsopponent: Guy Lloyd, Barts Health London, UCLH and QMUL
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Sal E04, Norrlands universitetssjukhus

28 oktober 2016, kl 13.00 Disputation
Daniel Rinnström
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Coarctatio aortae - registerstudier och avbildning. (Engelsk titel: Coarctation of the aorta - register and imaging studies.) Fakultetsopponent: Professor Gerhard-Paul Diller, National Heart & Lung Institute, Imperial College, London
Huvudhandledare: Bengt Johansson
Plats: Sal B, Norrlands universitetssjukhus

28 oktober 2016, kl 09.00 Disputation
Julia Otten,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Effekter av paleolitisk kost och träning på leverfett, muskelträning och insulinkänslighet. (Engelsk titel: Effects of a paleolithic diet and exercise on liver fat, muscle fat and insulin sensistivity).
Fakultetsopponent: Professor Bo Angelin, Enheten för metabolism, Institutionen för medicin, Karolinska institutet
Huvudhandledare: Tommy Olsson
Plats: Sal 933, Norrlands universitetssjukhus

21 oktober 2016, kl 13.00 Disputation
Fredrik Björck,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Warfarin treatment quality in stroke prevention.
Fakultetsopponent: Docent Christine Kremer, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Huvudhandledare: Anders Själander
Plats: Aulan, Sundsvalls sjukhus

19 oktober 2016, kl 13.30-16.30 Minisymposium, Betula
TYPE 2 DIABETES PATHOPHYSIOLOGY

Minisymposium arranged by the Strategic Research Programme in Diabetes (UmU-KI) Speakers; Juleen Zierath, Helena Edlund, Jan Borén och Fredrik Bäckhed. The symposium will include novel aspects on the development of type 2 diabetes, with consequences for future prevention and treatment. This includes the role of insulin resistance (Zierath), the pancreatic islet cells (Edlund), fat accumulation in the liver (Borén) and the intestinal microbiota (Bäckhed).

Mittseminarium 5  oktober kl 12.00
Erik Tossavainen
- kardiologi, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Diagnostik och prognos av pre- och postkapillär pulmonell hypertension i vila och under arbete.
Huvudhandledare: Per Lindqvist
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A 4 tr, målpunkt B41.

29 september 2016 kl 09.00 Disputation
Bernd Ramsauer
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Glukosnedbrytningsprodukter hos hemodialyskrävande patienter. Interventionsstudier. (Engelsk titel: Glucose degration products in patients on hemodialysis. Interventional studies).
Fakultetsopponent: Bengt Lindholm, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), msektionen för Baxter Novum, Karolinska institutet
Huvudhandledare: Bernd Stegmayr

28 september 2016 kl 09.00 Disputation
Björn Peters,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Kliniska och kvalitativa aspekter vid njur- och njurtransplantatbiopsier i Sverige. (Engelsk titel: Clinical and quality aspects of native and transplant kidney biopsies in Sweden).
Fakultetsopponent: Professor Ingela Fehrman-Ekholm, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för transplantation, KI
Huvudhandledare: Bernd Stegmayr

Fredag 23 september kl 13:00  Disputation
Sara Själander
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln; Strokeprevention vid förmaksflimmer. (Engelsk titel: Stroke prevention in atrial fibrillation.)Sundsvalls sjukhus. Aulan, utbildningsavdelningen.
Fakultetsopponent: Håkan Walfridsson, Avdelningen för kardiovaskulär medicin, Institutionen för medicin och hälsa, Hälsouniversitetet, Linköping. Huvudhandledare: Peter Svensson, 

Torsdag 22 september 2016 kl 09.00 Disputation
Rachel Nicoll
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln; Kardiovaskulära riskfaktorers betydelse för utveckling av kranskärlsförkalkningar / Insight into the relationship between atherosclerosis risk factors and coronary calcification
Fakultetsopponent professor Jan Engvall, Linköpings universitet.
Huvudhandledare: Michael Henein

Mittseminarium 21 september kl 11.00
Linda Johansson - reumatologi, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Faktorer av potentiell betydelse för utvecklingen av reumatoid artrit.
Huvudhandledare: Solbritt Rantapää-Dahlqvist
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A 4 tr, målpunkt B41.

Mittseminarium 7 september kl 12.00
Johan Ljunberg
, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Riskfaktorer för utveckling av hjärtklaffsjukdom. En befolkningsbaserad fall-kontrollstudie.
Huvudhandledare: Stefan Söderberg
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A 4 tr, målpunkt B41.

Mittseminarium 29 augusti kl 12.00
Kristina Juneblad
, Institutionen för folkhälsa och klnisk medicin, reumatologi, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Psoriasisartrit; Studie av genetiska och inflammatoriska markörers betydelse för sjukdomsutveckling samt undersökning av mortalitet och kardiovaskulär komorbiditet.
Huvudhandledare: Gerd-Marie Alenius
Plats: Reumatologklinikens bibliotek, målpunkt V-1.

Mittseminarium 13 juni kl 13.00
Alexander  Shayesteh
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Primär hyperhidros med fokus på förekomst och konsekvenser för den drabbade. (Engelsk titel: Primary hyperhidrosis with focus on prevalence and impacts for the individual).
Huvudhandledare: Elisabet Nylander
Plats: Byggnad 7, 1 tr biblioteket, Hud och STD-kliniken

Mittseminarium 1 juni 2016 kl 12.30
Anders Ulvenstam
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Hjärtinfarkt och ischemiskt stroke - epidemiologi och riskfaktorer. (Myocardial infarction and ischemic stroke - epidemiology and risk factors).
Huvudhandledare: Thomas Mooe
Plats: Medicinenhetens bibliotek, NUS, målpunkt B41.

19 maj 2016 kl 09.00 - Disputation
Kamilu Karaye,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Kliniska kännetecken och prognos vid peripartumkardiomyopati. (Engelsk titel: Clinical characteristics and prognosis of Peripartum Cardiomyopathy.)
Fakultetsopponent: Maria Schaufelberger, Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs universitet
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Sal D, NUS

Mittseminarium 11 maj 2016 kl 12.00-14.00
Vilhelm Sjögren
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Oral antikoagulation och risk för slaganfall - riskstrafifiering och prognos. (Oral anticoagulation and stroke risk - risk stratification and prognosis).
Huvudhandledare: Anders Själander
Plats: Medicinenhetens bibliotek, NUS, målpunkt B41.

Mittseminarium 28 april 2016 kl 09.00-11.00
Sami Sawalha
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, fenotyper, mortalitet och dödsorsaker, (Chronic Obstructive Pulmonary Disease; phenotyping, mortality and cause of death).
Huvudhandledare: Anne Lindberg
Plats: Medicinenhetens bibliotek, NUS, målpunkt B41.

Mittseminarium 20 april 2016 kl 12.00-14.00
Kristina Hörnberg
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, presenterar sitt mittseminarium med titeln: Syreupptagningsförmåga och associerade riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom vid reumaoid artrit. (Engelsk titel: Aerobic capacity and associated risk factors for cardiovascular disease in rheumatoid arthritis).
Huvudhandledare: Solveig Wållberg Jonsson
Plats: Medicinenhetens bibliotek, NUS, målpunkt B41.

18 mars 2016 kl 12.00 - Disputation
Aslak Rautio, I
nstitutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Diabetes mellitus och kardiovaskulär risk. Epidemiologi, etiologi och intervention. (Engelsk titel: Diabetes Mellitus and Cardiovasular Risk. Epidemiology, etiology and intervention).
Opponent: Anna Norrhammar, Institutionen för medicin, Karolinska institutet
Huvudhandledare: Kurt Boman
Plats: Sunderby sjukhus, Luleå, Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå

Mittseminarium 3 mars 2016 kl 12.00-14.00
Flavio D'Ascenzi
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin
Titel: Atrial function and loading conditions.
Förmaksfunktion och fyllnad.
Plats: Medicinenhetens bibliotek, NUS, målpunkt B41.
Handledare: Michael Henein

Mittseminarium 2 mars 2016 kl 12.00-14.00
Björn Pilebro
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin
Titel: Betydelsen av amyloidfibrillsammansättning för utvecklande av hjärtkomplikationer vid ärftlig transthyretinamyloidos.
Impact of amyloid fibrill composition on heart complications in hereditary transthyretin amyloidosis.
Plats: Medicinenhetens bibliotek, NUS, målpunkt B41.
Handledare: Ole Suhr

Mittseminarium 26 februari 2016 kl 12.00-14.00
Niklas Gunnarsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin
Titel: Kronisk Myeloisk Leukemi och cancer
Chronic Myeloid Leukemia and cancer
Plats: Medicinenhetens bibliotek, NUS, målpunkt B41.
Handledare: Anders Själander

18 februari 2016 - Seminarium
Välkommen till seminarium med Docent Erik Melén, Karolinska Institutet den 18/2 kl 10-16.
10.00-10.15  Välkommen + fika
10.15-12.30 Seminarium: Air pollution, epigenetics and asthma + diskussion
12.30-13.45 Lunch på egen hand
13.45-16.00  Seminarium: Respiratory and allergic diseases from childhood to adulthood; experience from the BAMSE study + diskussion samt avbrott för fika
Lokal: Triple Helix i Samverkanshuset, Umeå Universitet
Sprid gärna inbjudan till andra intresserade!
Varmt välkomna!
Anders Blomberg och Bertil Forsberg

29 januari 2016 kl 09.00 - Dispuation
Camilla Sandberg
- fysioterapi och institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Prestationsförmåga, fysisk aktivitet, kroppskonstitution och träning vid medfödda hjärtfel hos vuxna. (Engelsk titel: Physical performance, physical activity, body composition and exercise training in adults with congenital heart disease).
Opponent: Professor Lena Jonasson, Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för kardiovaskulär medicin, Linköpings universitet
Huvudhandledare: Bengt Johansson
Plats: Aulan

29 januari 2016 kl 09.00 - Disputation
Sandra Arvidsson
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Hjärtfunktion vid ärftlig transtyretin amyloidos - en ekokardiografisk studie. (Engelsk titel: Cardiac function in hereditary transthyretin amyloidosis - an echocardiography study).
Opponent: Professor Eva NYlander, Institutionen för medicin och hälsa, Hälsouniversitetet, Linköping
Huvudhandledare: Per Lindqvist
Plats: By 6E, sal E04, Norrlands universitetssjukhus.

Mittseminarium 27 november kl 12.00-14.00
Haki Jashari,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin
Titel: Effekt på vänsterkammarfunktionen av tryckbelastning vid förträngning av stora kroppspulsådern hos barn/ Engelsk titel: The effect of pressure afterload due to aortic coarctation on left ventricular function in children.
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A 4 tr, målpunkt B41. NUS

25 november kl 09.00 - Disputation
Pranvera Ibrahimi
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Karakteristika av icke-invasiv avbildning av ateroskleros i karotiskärlen. (Engelsk titel: Patterns of non-invasive imaging of carotid atherosclerosis).
Fakultetsopponent: Professor Pompilio Faggiani, Cardiology Division, Azieda Ospdaliera Spedali Civili-Brescia, Spedali Civili and University of Brescia, Italien.
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Sal B, 9 trappor Unod T9

26 november kl 09.00 - Disputation
Fisnik Jashari,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Karotissjukdom: Plack-särdrag och vulnerabilitet. (Engelsk titel: Carotid artery disease: plaque features and vulnerability).
Opponent: Christine Kremer, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Unod T9, Hörsal D, 9 trappor

6 november kl 13.00 - Disputation
Katja Warm
, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. enheten för medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Epidemiologi vid allergisk sensibilisering och samband med astma och rinit. (Engelsk titel: Epidemiology of allergic sensitization and the relation to asthma and rhinitis)
Opponent: Professor Allan Linneberg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhet, Glostrup Hospital, Köpenhamns universitet
Huvudhandledare: Eva Rönmark

6 november kl 09.00 - Disputation
Stina Jakobsson,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Kardiovaskulär sjukdom och diabetes eller nedsatt njursjukdom: risken för ischemisk stroke och riskfaktorintervention. (Engelsk titel: Cardiovascular disease and diabetes or renal insufficiency: the risk of ischemic stroke and risk factor  intervention).
Opponent: Professsor Joep Perk, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar
Huvudhandledare: Thomas Mooe
Plats: Östersund

Mittseminarium 4 november kl 12.00
Magdalena Johansson
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin.
Titel: Nya riskmarkörer för venös tromboembolism - Venous thromboEmbolism In Northern Sweden (VEINS) / New risk markers for venous thromboembolism - Venous ThromboEmbolism In Northern Sweden (VEINS)
Huvudhandledare: Lars Johansson
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A 4 tr, målpunkt B41.

Mittseminarium 30 oktober kl 11.00
Per Sandén
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin.
Titel: Effekt och säkerhet vid behandling med Warfarin vid venös tromboembolisk sjukdom/Efficacy and safety of oral anticoagulation in venous thromboembolic disease.
Huvudhandledare: Anders Själander
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A 4 tr, målpunkt B41.

Mittseminarium 24 september kl 11.30.
Plats: Hudklinikens konferensrum By 7, målpunkt /Y13.
Åsa Danielsson Borssén, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin.
Titel: Autoimmun hepatit i Sverige - en kohortstudie
Huvudhandledare Mårten Werner

Mittseminarium 11 juni kl 11.30
Kamilu Karaye
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin.
Clinical characteristics and prognosis of peripartum cardiomyopathy: a prospective study in Kano, Nigeria.
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A 4 tr, B41, NUS.

Mittseminarium 9 juni kl 12.00
Fredrik Björck
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin
Kvalitet vid strokeförebyggande warfarinbehandling
Warfarin treatment quality in stroke prevention
Huvudhandledare: Anders Själander
Plats: Reumatologklinikens bibliotek, målpunkt V-1, NUS

Mittseminarium 3 juni kl 12.00
Johanna Pennlert
, Institutionen för folkhälsa och klinisk  medicin, medicin.
Återinsjuknande i stroke - riskfaktorer, prevention och prognos
Recurrent stroke - risk factors, prevention and prognosis
Huvudhandledare: Marie Eriksson
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, B41, NUS

29 maj kl 09.00 - Disputation
Mikael Brink
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvar sin avhandling med titeln: Förekomst av immunologiska markörer som föregår debuten av reumatoid artrit. (Engelsk titel: Presence of immunological markers preceding the onset of rheumatoid artritis).
Opponent: Anca Catrina, docent, avdelningen för reumatologi, Institutionen för medicin, Karolinska institutet
Huvudhandledare: Solbritt Rantapää Dahlqvist
Plats: NUS - Norrlands universitetssjukhus, Målpunkt T, våning 9, sal D

29 maj kl 13.00 - Disputation
Mona Olofsson
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Hjärtsvikt hos äldre med fokus på diagnos och prognos. (Engelsk titel: Heart failure in elderly with focus on diagnosis and prognosis).
Opponent: Tomas Jernberg, docent, överläkare, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska institutet
Huvudhandledare: Kurt Boman
Plats: Forumsalen, Campus, Skellefteå

27 maj kl 13.00 - Disputation
Andreas Stomby,
institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, fösvarar sin avhandling med titeln: Effekter av livsstilsförändring på hjärnfunktion och stresshormoner vid fetma och typ 2 diabetes. (Eng titel: Brain function and glucocordicoids in obesity and type 2 diabetes including effects of lifestyle).
Opponent: Alasdair MacLullich, professor, Department of Geriatric Medicine, The university of Edinburgh, UK.
Huvudhandledare: Tommy Olsson

Mittseminarium den 20 maj kl 12.00
Malin Skagerlind
: "Hur kan man minska expositionen för blodförtunnande medel vid dialys av patienter med blödningsrisk? / How can we reduce the exposure for anticoagulant when dialysing patients in risk of bleeding?"
Huvudhandledare: Bernd Stegmayr
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS. Målpunkt B41.

Mittseminarium den 13 maj l 12.00
Bartosz Grzymala-Lubanski
, "Antikoagulationsbehandling vid mekanisk hjärtklaff / Anticoagulation treatment among patients with mechanical heart valve".
Huvudhandledare: Anders Själander
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS. Målpunkt B41.

Mittseminarium den 8 maj kl 12.00
Ulf Nilsson
, "Kardiovaskulära aspekter på kroniskt obstruktiv lungsjukdom / Cardiovascular aspects on chronic obstructive pulmonary disease
Huvudhandledare: Anne Lindberg
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS. Målpunkt B41.

Mittseminarium den 28 april kl 11.00
Robert Linder
, "Biomarkörer i blod och luftvägar av prognostisk betydelse för KOL - kliniska och epidemiologiska aspekter. 
Huvudhandledare: Anders Blomberg
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A 4 tr, B41.
 

30 januari kl 09.00 - Disputation
Dmitry Shungin
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Samspel mellan genetik och miljö vid fetma. (Engelsk titel: Interplay between genetics and environment in obesity).
Opponent: Eivind Hovig, professor, department of tumor biology, the Norwegian radium hospital, Oslo
Huvudhandledare: Paul W Franks
Plats: Hörsal D, Unod T9

Mittseminarium 17 december kl 12.00
Niklas Höglund
, "DC-konvertering av patienter med förmakslfimmer  en kontrollerad situation med möjlighet att studera mekanismer av betydelse för återfall, effekt av behandling och effekt på associerade tillstånd".
Huvudhandledare: Steen Jensen
Plats. Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, B41, NUS

12 december kl 09.00 - Disputation
Jon Unosson
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, försvarar sin avhandling med titeln: Akuta kardiovaskulära effekter vid exponering för biobränsleavgaser. (Engelsk titel: Acute cardiovascular effects of biofuel exhaust exposure)
Opponent: Associate professor Matthew Campen, UNM College of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Science, Albuquerque, USA.
Huvudhandledare: Jenny Bosson

5 december kl 13.00 - Disputation
Åsa Maria Gustafsson
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, försvarar sin avhandling med titeln: Respiratoriska och immunologiska effekter efter inandning av industriellt framställda nanopartiklar. (Engelsk titel: Respiratory and immunological effects following inhalation to engineered nanoparticles.)
Opponent: Harri Alenius, professor, Finnish institute of occupational health, Helsinki
Huvudhandledare: Anders Bucht

Mittseminarium 26 november kl 12.00
Caroline Blomquist,
"Metabola konsekvenser av dietintervention hos överviktiga postmenopausala kvinnor"
Huvudhandledare: Tommy Olsson
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, B41, NUS
 

Mittseminarium 18 november kl 13.00
Nighat Farooqi, Institutionen för folkhälsa och klinisk  medicin,  lungmedicin.
"Nutrition och energiförbrukning hos kvinnor med kroniskt obstruktiv lungsjukdom".
Huvudhandledare: Thomas Sandström
Plats: Kiselsalen, Södra Entrén, QA, bv, NUS

14 november kl 13.00 - Disputation
Caroline Mellberg
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Effekter av dietintervention på kroppssammansättning och leverfett hos överviktiga kvinnor efter menopaus. (Engelsk titel: Effects of diet intervention on body composition and ectopic fat accumulation in obese postmenopausal women).
Opponent: Mats Rudling, professor, Institutionen för medicin, Karolinska institutet
Huvudhandledare: Tommy Olsson

Mittseminarium 5 november kl 12.00
Anders Holmgren
, "Olika aspekter på patofysiologi vid aortaklaffstenos".
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, B41, NUS

Mittseminarium 12 november kl 09.00
Fisnik Jashari
, "Carotid artery atherosclerosis: plaque features and vulnerability"
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, B41, NUS

Mittseminarium 12 november kl 12.00
Pranvera Ibrahimi, "Patterns of non-invasive imaging of carotid atherosclerosis"
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, B41, NUS

Mittseminarium 16 oktober kl 12.00
Sara Själander,
"Strokeprevention vid förmaksflimmer"
Huvudhandledare: Peter Svensson
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS
Videokonferensnr:  1247129
Ligger också i adressboken: Flerpartsmöte Medicincentrum NUS

Mittseminarium 15 oktober kl 12.00
Stina Jakobsson
, "Diabetes respektive nedsatt njurfunktion vid akut koronart syndrom: ischemiskt stroke och riskfaktorintervention".
Huvudhandledare: Thomas Mooe
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS

Mittseminarium 9 oktober kl 12.00
Julia Otten
, "Kostens och träningens verkan på insulinkänslighet". 
Huvudhandledare: Tommy Olsson
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS. 

Mittseminarium 8 oktober kl 12.00
Anna-Lotta Irewall
, Prognosis and Secondary Preventive Implementation after Stroke or TIA.
Huvudhandledare: Thomas Mooe
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS

Mittseminarium onsdagen den 10 september kl 11.45
Matteo Cameli
”Mechanical and histological disturbances in advanced heart failure and cardiac transplantation”
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS.

Mittseminarium onsdagen den 10 september kl 16.00
Matteo Lisi
” Insigths into left atrial response to pressure and volume overload”
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS.

10 juni kl 09.00 - Disputation
Gani Bajraktari
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Det kliniska värdet av total isovolumetrisk tid. (Engelsk titel: The Clinical Value of Total Isovolumic Time).
Opponent: Lars-Åke Brodin, professor, Kungliga tekniska högskolan, enheten för medicinsk bildteknik
Huvudhandledare: Michael Henein
Lokal: Hörsal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus

5 juni kl 13.00 - Disputation
Jonas Wixner, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Mag-tarmstörningar vid ärftlig transthyretinamyloidos. (Engelsk titel: Gastrointestinal disturbances in hereditary transthyretin amyloidosis.)
Opponent: Anders Rönnblom, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Huvudhandledare: Ole B Suhr
Lokal: Hörsal B, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus

5 juni kl 09.00 Disputation
Ala Muala
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Diesel avgaser och vedröksexponering: Mekanismer, inflammation och intervention. (Engelsk titel: Diesel Exhaust and Wood smoke Exposure: Mechanisms, Inflammation and Intervention).
Opponent: Mark W. Frampton, professor, University of Rochester Medical Center, School of Medicine and Dentistry, Rochester
Huvudhandledare: Thomas Sandström
Lokal: Norrlands universitetssjukhus, Hörsal Betula, 6M

28 maj kl 09.00 - Disputation
Lena Innala
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Tidig reumatoid artrit - aspekter på svårighetsgrad och komorbiditet. (Engelsk titel: Early RA - Aspects on severity and comorbidity).
Opponent: Sören Jacobsen, professor, Köpenhamns universitet.
Huvudhandledare: Solveig Wållberg Jonsson.
Plats: Major Groove, Molekylärbiologi

Mittseminarium 7  maj kl 12.00
Björn Peters
, "Njur- och njurtransplantatbiopsier i Sverige". 
Huvudhandledare: Bernd Stegmayr
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS. 

Mittseminarium 6  maj kl 12.15
Bernd Ramsauer
, "Glukosnedbrytningsprodukter hos hemodialyskrävande patienter. Interventionsstudie". 
Huvudhandledare: Bernd Stegmayr
Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr, NUS. 

Mittseminarium 25 april kl 11.30
Sandra Gustavsson
, "Bedömning av hjärtfunktion hos patienter med ärftlig transtyretinamyloidos". 
Huvudhandledare: Per Lindqvist
Plats: Konferensrummet, Hjärtcentrum, By 1A, 4 tr. 

21 mars 13.00 - Disputation
Jenny Hernestål Boman, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Fibrinolysfaktorer i relation till antropometri och incident typ 2 diabetes. (Engelsk titel: Fibrinolytic factors in relation to anthropometry and incident type 2 diabetes.)
Opponent: Thomas Lindahl, adjungerad professor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet
Huvudhandledare: Lars Johansson
Plats: Forumsalen, Campus, Skellefteå
 

31 januari 09.00 - Disputation
Nina Norgren, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Ärftlig transtyretin amyloidos (Skelleftesjukan) - från arvsanlag till släktträd. (Engelsk titel: Hereditary transthyretin amyloidosis (ATTR v30M) - from Genes to Genealogy.)
Opponent: Alda Sousa, associate professor, Instituto de Biologica Moleculare e Celular, Porto University, Portugal
Huvudhandledare: Ole Suhr
Plats: Norrlands universitetssjukhus, HÖrsal D, Unod T9.

Mittseminarium 28 januari kl 15.00
Daniel Rinnström, "Långtidskomplikationer vid coarctatio aortae hos vuxna". Huvudhandledare: Bengt Johansson
Plats: Biblioteket enh f medicin by 1A 4 tr

10 januari 10.00 - Disputation
Jens Boman, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, dermatologi och venereologi, försvarar sin avhandling med titeln: Prevention av klamydiainfektion. (Engelsk titel: Prevention of Chlamydia trachomatis infection.)
Opponent: Hans Fredlund, docent/smittskyddsläkare, klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro
Huvudhandledare: Elisabet Nylander
Plats: NUS, Betula, By 6M

2014

19 december 13.00 - Disputation
Nirina Larsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Allergisk luftvägssjukdom: Studier av dieselavgasexponering, oxylipiner och antioxidanter. (Engelsk titel: Allergic airway disease: Studies on diesel exhaust exposures, oxylipins and antioxidants).
Opponent: Leif Bjermer, professor, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.
Huvudhandledare: Annelie Behndig.
Plats: Norrlands universitetssjukhus, hörsal B, 9  tr.

17 december kl 09.00 - Disputation
George Koulaouzidis,
Institutionen för folkhälsa och kinisk medicin, medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Utredning av ursprunget till kranskärlsförkalkningsprocessen och dess relation till aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. (Engelsk titel: Investigation of the origin of the Coronary Artery Calcification process and its relationship to the atherosclerotic cardiovascular disease.)
Opponent: Jan Engvall, professor, universitetet i Linköping
Huvudhandledare: Michael Henein
Plats: NUS - Norrlands universitetssjukhus, Hörsal D, Unod T9,

29 november 13.00 - Disputation
Maria Sjölander, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Användning av sekundärpreventiva läkemedel efter stroke. (Engelsk titel: Use of secondary preventive drugs after stroke).
Opponent: Björn Wettermark, docent, Centrum för läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet
Huvudhandledare: Eva-Lotta Glader
Plats: Norrlands universitetssjukhus, Sal E04, by 6E.

28 november 09.00 - Disputation
Wenhong Ding
, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Överlevnad och funktionell återhämtning efter hjärtklaffsbyte hos patienter med svår aortastenos. (Engelsk titel: Survival and functional recovery following valve replacement in patients with severe aortic stenosis.)
Opponent: Professor Eugenio Picano, Institute of Clinical Physiology, Pisa University, Italy.
Plats: Norrlands universitetssjukhus, Hörsal D, Unod T9.
Huvudhandledare: Michael Henein.

6 november 11.00 - Mittseminarium
Usama Boles
: Studier av koronarkärlsektasier.
Plats: NUS, medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr.
Handledare: Michael Henein

4 november 12.00 - Mittseminarium
Davide Vanoli
: Kärlultraljud för riskbedömning och prevention av död, hjärtinfarkt och stroke.
Plats: NUS, medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr.
Handledare: Per Lindqvist

31 oktober 09.00 - Disputation
Ola Ghatnekar
försvarar sin avhandling med den svenska titeln "Sjukdomsbördan för stroke i Sverige. Studier av kostnader och livskvalitet baserat på data från Riks-Stroke.
Opponent: Professor Ingvar Karlberg, Göteborgs universitet
Huvudhandledare: Eva-Lotta Glader

4 oktober 09.00 - Disputation
Ulla-Britt Diamant
försvarar sin avhandling med den svenska titeln "Långt QT-syndrom - Diagnostiska metoder och founder mutationer". 
Opponent: Docent Thomas Giljam, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 
Huvudhandledare: Steen Jensen. 

27 september 13.00 - Disputation
Manuel Gonzales försvarar sin avhandling med den svenska titeln "Betydelsen av fetma och det fettvävsassocierade hormonet leptin för endotelfunktion och kardiovaskulär sjukdom". 
Opponent: Jan Engvall, Linköpings universitet.
Plats: NUS sal E04.
Huvudhandledare: Stefan Söderberg

28 augusti 12.00 - Mittseminarium
Mikael Brink: Prediktiva faktorer för reumatisk sjukdom.
Plats: NUS, medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr.
Handledare: Solbritt Rantapää Dahlqvist

17 juni 13.00 - Mittseminarium
Katja Warm
: Allergisk sensibilisering: Prevalens, incidens och associerade riskfaktorer samt relation till astma och allergisk rinit. 
Plats: NUS, medicinenhetens bibliotek, by 1A 4 tr, 
Handledare: Eva Rönmark

5 juni 12.00 - Mittseminarium
Anna Stecksén: Implementering av stroketrombolys i Sverige.
Plats: NUS, medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr.
Handledare: Marie Eriksson

29 maj 12.00 - Mittseminarium
Andreas Pettersson "Kognitiv dysfunktion vid fetma och typ 2-diabetes - associationer med glukokortikoider och effekt av livsstilsinterventioner. 
Plats: NUS, medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr.
Handledare: Tommy Olsson

30 maj 09.00 - Disputation
Benny Holmberg
försvarar sin avhandling med den svenska titeln "Analys av riskfaktorer hos patienter med svå njursjukdom. Studier av atorvastatinets betydelse".
Opponent: Professor Peter Nilsson, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Huvudhandledare: Bernd Stegmayr.
Plats: NUS 6A-L, biomedicinhuset, Sal E04, by 6E.

16 maj 09.00 - Disputation
Ulf Forsberg, försvarar sin avhandling med den svenska titeln Förekomst av mikroembolier vid hemodialys och metoder att minska exponeringen av mikrobubblor (engelsk titel: Presence of microemboli during haemodialysis and methods to reduce the exposure to microbubbles).
Opponent: Överläkare Ingela Fehrman Ekholm, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Huvudhandledare: Bernd Stegmayr
Plats: NUS 6A–L - Biomedicinhuset, Sal E04, by. 6E

11 april 2013 kl 12.00 - Mittseminarium
Caroline Mellberg: "Effekter på ektopisk fettinlagring av dietinterventioner"
Plats: NUS, medicinenhetens bibliotek, byggnad 1 A, 4 tr.
Handledare: Prof Tommy Olsson

27 mars 09.00 - Disputation
Avin Calcutteea försvarar sin avhandling med den svenska titeln "Nya metoer vid bedömning av högerkammarfunktion - en ekokardiografisk studie". Engelsk titel: "New insights in the assessment of right ventricular function: an echocardiographic study". Opponent: Docent Jan Engvall, Linköpings universitet. Huvudhandledare: Michael Henein, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Avhandlingen kommer att försvaras på engelska.
Plats: Tandläkarhögskolan sal D 9 tr.

24 januari 09.00 - Disputation
Dana Mahmood
försvarar sin avhandling med den svenska titeln "Lipoproteinlipasaktiviteten är sänkt hos dialyspatienter. Studier av faktorer med tänkbar inverkan på lipaset". (Engelsk titel: Lipoprotein lipase activity is reduced in dialysis patients. Studies on possible causal factors).
Opponent: Professor emeritus Per Ola Attman, Göteborgs universitet.
Huvudhandledare: Bernd Stegmayr.
Plats: NUS 6A-L, Biomedicinhuset, Sal E04, by 6E.

21 januari kl 16.15 Mittseminarium
Gani Bajraktari
, "The Clinical Value of Total Isovolumic Time".
Plats: NUS, medicinenhetens bibliotek, byggnad 1A, 4 tr.

2013

5 december kl 12.00-Mittseminarium
Maria Sjölander, "Användning av sekundärpreventiva läkemedel efter stroke".
Plats: NUS, medicinenhetens bibliotek, byggnad 1A, 4 tr.

7 juni kl 09.00-Disputation
Ihab Guirguis
försvarar sin avhandling med den svenska titeln Effekter av kranskärlsrevaskularisering på elektrisk och mekanisk hjärtfunktion (engelsk titel: Insights into the effect of myocardial revascularisation on electrical and mechanical cardiac function).
Opponent: Professor Reidar Winter, Kungliga tekniska högskolan och Karolinska institutet, Stockholm.
Plats: NUS 1D - Tandläkarhögskolan, Sal D, 9 tr.

5 maj kl 09.00-Disputation
Heidi Kokkonen
försvarar sin avhandling med den svenska titeln Patogenetiska faktorer av betydelse för utvecklingen och progressionen av reumatoid artrit (Engelsk titel: Pathogenetic factors of importance for the development and progression of rheumatoid arthritis).
Opponent: Ass. Professor Dirkjan van Shaardenburg, VU University Medical Center, Amsterdam. Nederländerna. Huvudhandledare: Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi.
Plats: NUS 1D - Tandläkarhögskolan, Sal B, 9 tr.

27 april kl 13.00-Disputation
Marcus Lind
försvarar sin avhandling med den svenska titeln Determinanter för blödningar och ischemiska händelser vid antikoagulantiabehandling (Engelsk titel: Determinants for adverse events during oral anticoagulant treatment).
Opponent: Professor Sam Schulman, McMaster University, Kanada.
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå

27 april kl 09.00-Disputation
Malin Alvehus
försvarar sin avhandling med den svenska titeln Fetmarelaterad inflammation i fettväven(Engelsk titel: Obesity-associated inflammation in the adipose tissue) .
Opponent: Professor Agneta Holmäng, Göteborgs universitet.
Plats: NUS 6A–L - Biomedicinhuset, Sal E04, by. 6E

16 april kl 12.00-Mittseminarium
Ala Muala,
"Effekter på lungor och det kardiovaskulära systemet av vedrök och dieselavgaser".
Plats: NUS, medicinenhetens bibliotek, byggnad 1A, 4 tr.

30 mars kl 13.00-Disputation
Elisabeth Wigenstam
försvarar sin avhandling med den svenska titeln Patogenes och behandling av kemiskt inducerad lungskada (Engelsk titel: Pathogenesis and treatment of chemical-induced lung injury).
Opponent: Professor Kjell Larsson, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.
Plats: NUS 6A–L - Biomedicinhuset, Sal E04, by. 6E

30 mars kl 09.00-Disputation
Lisbeth Ärlestig försvarar sin avhandling med den svenska titeln Genetiska studier vid reumatoid artrit - familjestudier och analys av relation till aterotrombotisk komorbiditet(Engelsk titel: Genetic studies in Rheumatoid Arthritis - familial studies and analysis of relationships to atherothrombotic comorbidity).
Opponent: Docent Åsa Torinsson Naluai, Göteborgs universitet.
Plats: NUS 1D - Tandläkarhögskolan, Sal D, 9 tr.

23 februari kl 09.00-Disputation
Camilla Österlund
försvarar sin avhandling med titeln
"Effekter av grupp 2-kvalsterallergener i lungepitelceller"
Opponent: Docent Jan Wahlström, Karolinska Institutet
Plats: NUS 6A-L - Biomedicinhuset, Sal E04, by 6E.

15 februari kl 12.00- Mittseminarium
Jon Unosson håller sitt mittseminarium med titeln "Kardiovaskulära effekter av nuvarande och framtida luftföroreningar"
Plats: Biblioteket, enheten för medicin, NUS, by 1A, 4 tr

11 januari kl 12.00- Mittseminarium
Avin Calcutteea
håller sitt mittseminarium med titeln "Insights in to right ventricular function in left ventricular disease".
Plats: Biblioteket, enheten för medicin, NUS, by 1A, 4 tr.

2012

21 december kl 12.00- Mittseminarium
Manuel Gonzalez 
håller sitt mittseminarium med titeln "Betydelsen av fetma och fettvävsassocierade hormonet leptin för endoteliala funktionen och kardiovaskulär sjukdom".
Plats: Biblioteket, enheten för medicin, NUS, by 1A, 4 tr.

14 december kl 12.00-  Mittseminarium
Nina Gennebäcks
håller sitt mittseminarium med titeln "Hjärthypertrofi: transkriptionsmönster och extracellulär signalering"
Plats: Biblioteket, enheten för medicin, NUS, by 1A, 4 tr.

23 november kl 12.00- Mittseminarium
Mark Henein
håller sitt mittseminarium med titeln "Echocardiographic assessment of left atrial function in health and disease".
Plats: Biblioteket, enheten för medicin, NUS, by 1A, 4 tr.

18 november kl 09.00- Disputation
Björn Sundström
försvarar sin doktorsavhandling "On diet in ankylosing spondylitis/Kostvanor vid ankyloserande spondylit".
Opponent: Margaretha Haugen, Norwegian Institute of Public Health, Norge.
Lokal: Sal 135, Allmänmedicin, NUS.

18 november kl 13.00- Disputation
Fredrik Valham försvarar sin doktorsavhandling "Obstruktiv sömnapné och sambandet med kardiovaskulär sjukdom, diabetes mellitus, bilkörning och rumstemperatur/Obstructive Sleep Apnea -The relationship to cardiovascular disease, diabetes mellitus, motor vehicle driving and ambient temperature".
Opponent: Professor Jan Hedner, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Plats: NUS 1D - Tandläkarhögskolan, Sal B, 9 tr.

16 november kl 11.30- Mittseminarium
Ulla-Britt Diamant
 håller sitt mittseminarium med titeln "Långt QT-syndrom i Sverige - diagnostiska metoder"
Plats: Biblioteket, enheten för medicin, NUS, by 1A, 4 tr.

11 november kl 09.00- Disputation
Jonas Andersson, I
försvarar sin doktorsavhandling "Fettväven, ett aktivt organ. Blodflödesreglering och vävnadsspecifik kortisolmetabolism/Adipose tissue as an active organ, blood flow regulation and tissue-specific glucocorticoid metabolism.
Opponent: Professor Sverker Jern, Sahlgrenska akademin, Göteborg.
Plats: NUS 6M - Laboratoriecentrum, Sal Betula

27 oktober kl 13.00- Disputation
Elias Johansson försvarar sin doktorsavhandling "Karotisstenos/Carotid Stenosis.
Opponent: Professor Arne Lindgren, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet.
Plats: NUS 27 - Kvinna-barn-onkologi-huset, Bergasalen

26 oktober kl 12.00- Mittseminarium
Jenny Hernestål-Boman
håller sitt mittseminarium med titeln "Hemostasfaktorer i en population i norra Sverige".
Plats: Biblioteket, enheten för medicin, NUS, by 1A, 4 tr.

14 oktober kl 09.00- Disputation
Ying Zhao
försvarar sin doktorsavhandling "Ventricular function response to valve replacement for aortic stenosis/Effekten på kammarfunktion vid klaffbyte på grund av aortastenos"
Opponent: Professor Eugenio Picano, Universitetet i Pisa, Italien.
Plats: NUS 1D - Tandläkarhögskolan, Rum 916, 9 tr.

5 oktober kl 09.00- Disputation
Stefan Barath försvarar sin doktorsavhandling "Respiratory and Cardiovascular effects of oxidative air pollution/Effekter av oxidativa luftföroreningar på luftvägar och blodkärl"
Opponent: Professor H.M. Kipen, Robert Wood Johnson Medical School, Piscataway, New Jersey, USA.
Plats: Tandläkarhögskolan, Sal B, 9 tr

16 juni  kl 12.00- Mittseminarium 
Ulf Forsberg
 håller sitt mittseminarium med titeln "Förekomst av mikroembolier under hemodialys och metoder att minska exponeringen av dessa".
Plats: Biblioteket, enheten för medicin, NUS, by 1A, 4 tr.

10 juni kl 12.00- Mittseminarium 
Ihab Ramzy Guirguis
håller sitt mittseminarium med titeln "Effekter av kranskärlsrevaskularisering på elektrisk och mekanisk hjärtfunktion".
Plats: Hjärtcentrums konferensrum, NUS, by 1A, 4 tr.

9 Juni kl 14.00- Mittseminarium
Mona Olofsson håller sitt mittseminarium med titeln "Hjärtsvikt hos äldre med fokus på diagnos och prognos".
Plats: Gästmatsalen, Skellefteå sjukhus.

7 Juni kl 09.00- Disputation
Anna Gradmark
försvarar sin doktorsavhandling "Validation and application of objective measures of obesity and physical activity: studies in pregnant and non-pregnant adults and infants./ Validering och tillämpning av objektiva mätmetoder för obesitas och fysisk aktivitet: studier av gravida och icke-gravida vuxna och spädbarn"
Fakultetsopponent: Dr David Fields, Assistant Professor, Dept of Pediatrics, Section of Diabetes and Endocrinology, University of Oklahoma, USA
Lokal: Bergasalen, By 27, NUS

13 Maj kl 09.00- Disputation
Kotryna Simonyté
försvarar sin doktorsavhandling "Alterations in peripheral glucocorticoid metabolism: Effects of weight changes./ Effekter av viktsförändring på glukokortikoidmetabolism"
Fakultetsopponent:Docent Mikael Rydén, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Lokal: Betula, by 6M

18 Maj kl 12.00- Mittseminarium
Benny Holmberg
håller sitt mittseminarium med titeln ”Atorvastatins betydelse vid behandling av svårt njursjuka patienter”
Plats: Medicinklinikens bibliotek by 1A, 4 tr

4 Maj kl 12.00- Mittseminarium
Dana Mahmood håller sitt mittseminarium med titeln ”Metabol svält på grund av fettnedbrytning hos hemodialyspatienter”
Lokal: Medicinklinikens bibliotek by 1A, 4 tr

23 Mars kl 12.00- Mittseminarium
Ying Zhao håller sitt mittseminarium med titeln ”Effect of valve replacement for aortic stenosis on left ventricular function”
Lokal: Medicinklinikens bibliotek by 1A, 4 tr

24 Februari kl 09.00- Disputation
Maria Sehlstedt försvarar sin doktorsavhandling "Respiratory effects of particulate matter air pollution - Studies on diesel exhaust, road tunnel, subway and wood smoke exposure in human subjects./ Lungeffekter av partikulära luftföroreningar - humanstudier av diesel-, vägtunnel-, tunnelbane- och vedrök"
Fakultetsopponent: Professor Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Köpenhamns universitet, Danmark. Lokal: Sal E04, by 6E, NUS

Tidigare händelser 2010
Tidigare händelser 2009Tidigare händelser 2008-2005

Kalendarium UmU

Vad händer på universitetet? Besök Umeå Universitets Kalendarium för att se vilka aktiviteter, seminarier, föreläsningar m.m. som finns planerade.

Kalendarium UmU


Sidansvarig: Kristina Lindblom

Utskriftsversion

Relaterad information

Fakultetskalender

Nyheter

2018-11-12 Gåband vid skrivbordet ökade aktiviteten – på jobbet Personer som fick ett gåband vid skrivbordet på kontoret blev mer fysiskt aktiva under arbetstid än de som saknade band....

2018-10-24 Bukfetma vanligt bland kvinnor på Indonesiens landsbygd Bukfetma är sju gånger vanligare bland kvinnor än bland män på Indonesiens landsbygd. Det visas i en ny avhandling vid U...

2018-10-19 Läkemedel ger chans till behandling av Skelleftesjukan Dödligheten minskade markant för patienter med Skelleftesjukan som fick läkemedelssubstansen tafamidis. Även sjukhusinlä...

2018-10-10 Hedersdoktor Denis Mukwege får Nobels fredspris Denis Mukwege, medicine hedersdoktor vid Umeå universitet, tilldelas Nobels fredspris 2018 för sitt arbete med att motve...

2018-10-09 Utlysning av medel för gemensam postdoktorresurs Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin, WCMM, utlyser forskningsmedel för en gemensam postdoktorresurs på två år inom ...

Medicinsk forskning

Bild: Jan Lindmark

På gång

APT : I medicinklinikens bibliotek, byggnad 1A 4 tr        

VÄLKOMNA!

------------------------

Seminarier inför doktorandantagning:

Plats: Yrkes- och miljö-medicins sammanträdes-
rum by 6B 3tr, NUS

Videokonferensnr: 1247129       

VÄLKOMNA!

 

Kontaktinformation

Enheten för Medicin
Norrlands Universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 1A, 4trp

Tel:  090-785 26 52

Fax:  090-13 76 33

Enhetschef

Bo Carlberg