Enheten för Medicin

Välkommen till Medicin, en enhet inom Institutionen för folkhälsa och klinisk Medicin. Här bedrivs forskning och undervisning inom ett flertal medicinska ämnesområden.

Endokrinologi med metabola sjukdomar

Gastroenterologi

Nefrologi

Angiologi inl. stroke

Kardiologi

Reumatologi

Lungmedicin med allergologi

Dermatologi och venereologi

Den undervisning som bedrivs sker framför allt inom Läkarprogrammet.


Sidansvarig: Kristina Lindblom

Utskriftsversion

ARBETSPLATSTRÄFF

2016
14 december 14.00

2017
12 jan ( internat FH)
23 feb kl 11.00
23 mars kl 14.00
27 april kl 14.00
18 maj kl 11.00
15 juni kl 14.00
 

I medicinklinikens bibliotek, by 1A 4 tr

VÄLKOMNA!

Kontaktinformation

Enheten för Medicin
Norrlands Universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 1A, 4trp

Tel:  090-785 26 52

Fax:  090-13 76 33

Enhetschef

Bo Carlberg