Till umu.se

Forskning

Umeå Center för forskning om global hälsaWHO Collaborating Centre for Verbal  Authopsy

Global hälsa vid Umeå universitet är ett världsledande forskningsnätverk. Miljön är tvärvetenskaplig med omfattande internationellt samarbete. Epidemiologin, befolkningsperspektivet på sjukdomars förekomst och orsaker, är miljöns kärna. Det yttersta syftet är att bidra med kunskap som kan främja hälsa och förebygga sjukdom.

Forskningen bidrar också till utveckling av nationell och regional hälsopolitik som kan minska ojämlikheten i hälsa inom och mellan länder.


Sidansvarig: Lena Mustonen

Utskriftsversion

Filmade föredrag

Mer än 30 år av internationalisering

Mer än 30 år av internationalisering

I februari 2016 presenterade Enheten för epidemiologi och global hälsa presenterade sin 30-åriga historia av forskning och utbildning, i samband med Umeå universitets arrangemang Kunskapsnoden på Grand Hôtel i Stockholm. Läs hela nyheten


Kontaktinformation

Enheten för Epidemiologi och global hälsa
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, Akutvägen 4, Ingång X5

Tel:  090-786 55 11

Kontaktformulär