Till umu.se

Forskning

Bild: Lena Mustonen

Global hälsa - En stark forskningsmiljö vid Umeå universitet... läs mer!

Global hälsa vid Umeå universitet är ett världsledande forskningsnätverk. Miljön är tvärvetenskaplig med omfattande internationellt samarbete. Epidemiologin, befolkningsperspektivet på sjukdomars förekomst och orsaker, är miljöns kärna. Det yttersta syftet är att bidra med kunskap som kan främja hälsa och förebygga sjukdom.

Forskningen bidrar också till utveckling av nationell och regional hälsopolitik som kan minska ojämlikheten i hälsa inom och mellan länder.

Forskare och studenter samarbetar kring fem huvudfrågor:

  • Det finns en tydlig överföring av i-ländernas sjukdomsmönster till låg- och medelinkomstländer. Där är flera smittsamma sjukdomar på tillbakagång medan diabetes, hjärt-kärlsjukdom och fetma ökar. Det här kallas Den epidemiologiska transitionen.
  • Livslångt perspektiv handlar om att forma och utvärdera hälsoinsatser under olika faser i livet, från det ofödda barnet till åldrandet.
  • På området Stärkt primärvård uppmärksammas viktiga intressenter och beslutsfattare på behovet av att stärka primärvårdens roll i låg- och medelinkomstländer och se primär hälsovård som en rättighet.
  • Kön, social ojämlikhet och hälsa handlar om att ta fram ny kunskap om genus och hälsa som kan bidra till sociala förändringar och bättre hälso- och sjukvårdssystem.
  • Klimatförändringar och hälsa syftar till att fylla kunskapsluckor om sambanden mellan klimatförändringar och hälsa med särskilt fokus på icke-smittsamma sjukdomar, på konsekvenserna i en åldrande befolkning och på nya utmaningar för låginkomstländer och den arktiska regionen.

Sidansvarig: Lena Mustonen
2013-08-19

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för Epidemiologi och global hälsa
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 9B, Ingång X5

Tel:  090-786 5511

Fax:  090-13 89 77

Kontaktformulär

Forskningsnyheter vid medicinska fakulteten

2014-10-23 Hur porbildande toxiner frisätts från tarmbakterier
Det porbildande toxinet ClyA frisätts från E. coli...

2014-10-23 Tryckande sol orsakar hälsoproblem bland sockerrörsarbetare
Hårt arbete under en het sol orsakar hälsoproblem ...

2014-10-23 Avgaser ökar risken för havandeskapsförgiftning
Luftföroreningar under graviditeten kan kopplas ti...

2014-10-22 Umeå-studie i fysioterapi topprankas
Erik Rosendahl och medarbetare vid Umeå universite...

2014-10-22 70 procent av landets utbildningar till specialistsjuksköterska ifrågasätts
Universitetskanslersämbetet ifrågasätter 70 procen...

2014-10-17 Får 100 000 kronor till celiakiforskning
Fredinah Namatovu, doktorand vid Institutionen för...