Till umu.se

Epidemiologi och Global Hälsa

Första sidan bild1 Första sidan bild2 Första sidan bild3 Första sidan bild4 Första sidan bild5 Första sidan bild6

Välkommen till Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa!

Enheten för Epidemiologi & Global hälsa är en internationell, tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö vid Umeå universitets medicinska fakultet. Den grundades 1986 och vi är nu cirka 80 personer från hela världen som arbetar vid enheten, med ett gemensamt mål att bidra till jämlikhet och hållbar förbättring inom hälsa och välfärd globalt.

Vår forskning och forskarutbildning fokuserar på hälsoproblem och förklaringsmodeller med lösningar kopplade till länder och platser som finns spridda över hela världen. Mycket av detta internationellt erkända arbete utförs i samarbete med andra forskningsinstitut i världsklass. Vi har över 40 doktorander från 20 länder som genomgår forskarutbildning i både kvalitativa och kvantitativa metoder vid enheten.

Våra masterprogram i folkhälsa och hälsoekonomi rekryterar brett: från Sverige, från andra håll i Europa och från länder i samtliga världsdelar. Kurserna hålls på engelska och inkluderar bland annat epidemiologi, sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, hälso- och sjukvårdssystem och utvärderingsmetoder inom folkhälsa.

Vårt engagemang tillsammans med samhället ska bidra till utveckling och genomförande av evidensbaserad hälsopolicy och praxis. Därför jobbar vi också nära ett brett spektrum av intressenter inom olika kort- och långsiktiga forsknings- och utbildningsuppdrag, bland annat tillsammans med regionala myndigheter här i Västerbotten i Sverige, med olika EU och FN-organ, med provinsiella och nationella myndigheter över hela världen, och tillsammans med medborgare och närsamhällen.

Nyheter från Epidemiologi och global hälsa

Vetenskapsrådet ger miljonstöd till tre forskningsprojekt vid Umeå universitet

2017-12-12
Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet beviljades nyligen totalt ca 6,2 miljoner kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådets fond för utvecklingsforskning.

Läkartidningen: Svensk rapport ska guida politiker till hälsosamma klimatbeslut

2017-11-23
Läkartidningen intervjuar Maria Nilsson och Joacim Rocklöv, forskare vid Enheten för edpidemiologi och global hälsa. Forskarna är medförfattare av en nyligen släppt svensk policy rapport om klimatförä...

Policyrapport ger svenska samhällsaktörer rekommendationer kring klimat och hälsa

2017-11-20
På tisdag, 21 november, kl. 9-12 i Kungliga Vetenskapsakademins lokaler på Frescati i Stockholm offentliggörs en policyrapport om vad svenska kommuner, landsting och myndigheter behöver göra för att m...

Begränsad implementering av rådgivning om levnadsvanor inom primärvården

2017-11-20
Implementeringen av nationella riktlinjer på preventions- och hälsofrämjande området begränsas av omständigheter såsom hög arbetsbelastning. Läkare och sjuksköterskor har generellt stor kunskap och är...

ST Debatt: Tobakskampanj tar inte pengar från vården och ger enorma vinster

2017-11-15
I en debattartikel i Sundsvalls Tidning skriver bland andra Maria Nilsson, folkhälsoforskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, om kampanjen Tobaksstopp.se och huruvida det är en bra...

Fler nyheter


Richard Horton
Senaste nytt

Kontaktinformation

Enheten för Epidemiologi och global hälsa
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, Akutvägen 4, Ingång X5

Tel:  090-786 55 11

Kontaktformulär

Enhetschef

Anneli Ivarsson

Administrativ samordnare

Karin Johansson

Studierektor - Folkhälsovetenskapliga programmen

Marie Lindkvist

Studierektor - Forskarutbildning

Miguel San Sebastian