Epidemiologi och Global Hälsa

Första sidan bild1 Första sidan bild2 Första sidan bild3 Första sidan bild4 Första sidan bild5 Första sidan bild6

Välkommen till Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa!

Enheten för Epidemiologi & Global hälsa är en internationell, tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö vid Umeå universitets medicinska fakultet. Den grundades 1986 och vi är nu cirka 80 personer från hela världen som arbetar vid enheten, med ett gemensamt mål att bidra till jämlikhet och hållbar förbättring inom hälsa och välfärd globalt.

Vår forskning och forskarutbildning fokuserar på hälsoproblem och förklaringsmodeller med lösningar kopplade till länder och platser som finns spridda över hela världen. Mycket av detta internationellt erkända arbete utförs i samarbete med andra forskningsinstitut i världsklass. Vi har över 40 doktorander från 20 länder som genomgår forskarutbildning i både kvalitativa och kvantitativa metoder vid enheten.

Våra masterprogram i folkhälsa och hälsoekonomi rekryterar brett: från Sverige, från andra håll i Europa och från länder i samtliga världsdelar. Kurserna hålls på engelska och inkluderar bland annat epidemiologi, sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, hälso- och sjukvårdssystem och utvärderingsmetoder inom folkhälsa.

Vårt engagemang tillsammans med samhället ska bidra till utveckling och genomförande av evidensbaserad hälsopolicy och praxis. Därför jobbar vi också nära ett brett spektrum av intressenter inom olika kort- och långsiktiga forsknings- och utbildningsuppdrag, bland annat tillsammans med regionala myndigheter här i Västerbotten i Sverige, med olika EU och FN-organ, med provinsiella och nationella myndigheter över hela världen, och tillsammans med medborgare och närsamhällen.

Nyheter från Epidemiologi och global hälsa

Utlysning av medel för gemensam postdoktorresurs

2018-10-09
Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin, WCMM, utlyser forskningsmedel för en gemensam postdoktorresurs på två år inom infektionsbiologi, neurovetenskap, cancer eller metabola sjukdomar inklusive dia...

Forte beviljar drygt 50 miljoner till Umeåforskare

2018-10-03
Tio forskningsprojekt och program vid Umeå universitet delar på drygt 50 miljoner kronor från Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Privatiserad utbildning gav inte fler läkare i Tanzania

2018-10-03
Många utbildas, få anställs och ännu färre stannar kvar i läkaryrket på landsbygden. Det är resultatet efter en stor hälsovårdsreform i Tanzania där man tog hjälp av den privata sektorn för att utbild...

Hushållens resultat i klimatmatchen presenteras

2018-09-21
Vad är hushåll i Umeå beredda att göra för att minska sin klimatpåverkan? Det presenteras under hållbarbetsveckan SEE när resultaten i Klimatmatchen nu sammanställs. Utmaningen ingår i en europeisk fo...

DN Debatt: ”Extremväder kommer att påverka svenska folkhälsan”

2018-08-17

Mer nyheter om Umeå universitet


Richard Horton
Senaste nytt

Kontaktinformation

Enheten för Epidemiologi och global hälsa
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Försörjningsvägen 7D (byggnad 5B, målpunkt PA), Norrlands Universitetssjukhus

Tel:  090-786 55 11

Kontaktformulär

Enhetschef

Anna-Karin Hurtig

Administrativ samordnare

Karin Johansson

Studierektor - Folkhälsovetenskapliga programmen

Marie Lindkvist

Studierektor - Forskarutbildning

Miguel San Sebastian