Till umu.se

Epidemiologi och Global Hälsa

Första sidan bild1 Första sidan bild2 Första sidan bild3 Första sidan bild4 Första sidan bild5 Första sidan bild6

Välkommen till Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa!

Enheten för Epidemiologi & Global hälsa är en internationell, tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö vid Umeå universitets medicinska fakultet. Den grundades 1986 och vi är nu cirka 80 personer från hela världen som arbetar vid enheten, med ett gemensamt mål att bidra till jämlikhet och hållbar förbättring inom hälsa och välfärd globalt.

Vår forskning och forskarutbildning fokuserar på hälsoproblem och förklaringsmodeller med lösningar kopplade till länder och platser som finns spridda över hela världen. Mycket av detta internationellt erkända arbete utförs i samarbete med andra forskningsinstitut i världsklass. Vi har över 40 doktorander från 20 länder som genomgår forskarutbildning i både kvalitativa och kvantitativa metoder vid enheten.

Våra masterprogram i folkhälsa och hälsoekonomi rekryterar brett: från Sverige, från andra håll i Europa och från länder i samtliga världsdelar. Kurserna hålls på engelska och inkluderar bland annat epidemiologi, sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, hälso- och sjukvårdssystem och utvärderingsmetoder inom folkhälsa.

Vårt engagemang tillsammans med samhället ska bidra till utveckling och genomförande av evidensbaserad hälsopolicy och praxis. Därför jobbar vi också nära ett brett spektrum av intressenter inom olika kort- och långsiktiga forsknings- och utbildningsuppdrag, bland annat tillsammans med regionala myndigheter här i Västerbotten i Sverige, med olika EU och FN-organ, med provinsiella och nationella myndigheter över hela världen, och tillsammans med medborgare och närsamhällen.

Nyheter från Epidemiologi och global hälsa

Varmare klimat kan ge Europa denguefeber

2018-01-30
Stora delar av Europa kan drabbas av den fruktade sjukdomen denguefeber om inte klimatförändringarna dämpas. Det visar Jing Helmersson i en ny avhandling vid Umeå universitet. Det är den mygga som kan...

Kliniska forskare får WCMM-medel för postdoktoral meritering

2018-01-19
Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, har beviljat 11 läkare tidigt i den kliniska karriären 4-åriga forskningsförordnanden (50 procent) med/eller driftstöd á 2 miljoner kronor.

Seminarier: Den jämlika hälsan

2018-01-08
Under våren hålls seminarier på temat Den jämlika hälsan. Den inleds 22 februari med "U-CHEC Gala" på eftermiddagen i Betula och Common Ground.

P4 Västerbotten - "Presenterar forskning om ungas psykiska ohälsa i glesbygd"

2018-01-05
Frida Jonsson intervjuas om forskningssamarbetet med Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman

Umeåforskares projekt får medel från Vetenskapsrådet

2017-12-18
Under december månad har tre forskare och forskningsprojekt vid Umeå universitet beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

Mer nyheter om Umeå universitet


Richard Horton
Senaste nytt

Kontaktinformation

Enheten för Epidemiologi och global hälsa
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, Akutvägen 4, Ingång X5

Tel:  090-786 55 11

Kontaktformulär

Enhetschef

Anna-Karin Hurtig

Administrativ samordnare

Karin Johansson

Studierektor - Folkhälsovetenskapliga programmen

Marie Lindkvist

Studierektor - Forskarutbildning

Miguel San Sebastian