Till umu.se

Epidemiologi och global hälsa

Välkommen till Umeå International School of Public Health - en multidisciplinär enhet med en global strategi kring epidemiologi och folkhälsa.

Bild: Lars Weinehall

 

Vår VISION är att vara en ledande forsknings- och utbildningsmiljö som bidrar till en rättvis och hållbar utveckling av hälsa och välfärd för alla.

Vårt UPPDRAG är att bedriva etiskt försvarbar, högkvalitativ tvärvetenskaplig och innovativ forskning och utbildning i samverkan med samhället.

I vårt dagliga arbete leds vi av och värnar följande VÄRDEN:
- Etik, jämlikhet, mänskliga rättigheter och miljön
- Tanke- och yttrandefrihet
- Öppenhet och ömsesidig respekt

Vår enhet har som gemensamt mål att, tillsammans med studenter och forskarkollegor från hela världen, öka kunskaperna om folkhälsans utmaningar utifrån regionala, nationella och globala perspektiv.

Internationellt folkhälsovetenskapligt programSvenska forskarskolan i global hälsaUmeå Center för forskning om global hälsaGlobal hälsa - En stark forskningsmiljö vid Umeå universitetUmeå SIMSAM Lab


Sidansvarig: Lena Mustonen
2014-08-19

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för Epidemiologi och global hälsa
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 9B, Ingång X5

Tel:  090-785 27 69

Fax:  090-13 89 77

Kontaktformulär

Funktioner vid enheten

Enhetschef Anneli Ivarsson

Administrativ samordnare 
Karin Johansson

Tf. studierektor MPH programmet 
Kjerstin Dahlblom

Studierektor forskarutbildning 
Anna-Karin Hurtig

Upprop för global hälsa

Stig Wall, professor em. i epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, är en av initiativtagarna till ett upprop i tidningen The Lancet: A new vision for planetary health.

Richard Horton, The Lancet

Arbetar du i vården, med folkhälsa, politik eller internationell utveckling är du också välkommen att skriva under uppropet

Om manifestet på Youtube!

Läs mer om initiativet