Till umu.se

Epidemiologi och Global Hälsa

Första sidan bild1 Första sidan bild2 Första sidan bild3 Första sidan bild4 Första sidan bild5 Första sidan bild6

Välkommen till Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa!

Enheten för Epidemiologi & Global hälsa är en internationell, tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö vid Umeå universitets medicinska fakultet. Den grundades 1986 och vi är nu cirka 80 personer från hela världen som arbetar vid enheten, med ett gemensamt mål att bidra till jämlikhet och hållbar förbättring inom hälsa och välfärd globalt.

Vår forskning och forskarutbildning fokuserar på hälsoproblem och förklaringsmodeller med lösningar kopplade till länder och platser som finns spridda över hela världen. Mycket av detta internationellt erkända arbete utförs i samarbete med andra forskningsinstitut i världsklass. Vi har över 40 doktorander från 20 länder som genomgår forskarutbildning i både kvalitativa och kvantitativa metoder vid enheten.

Våra masterprogram i folkhälsa och hälsoekonomi rekryterar brett: från Sverige, från andra håll i Europa och från länder i samtliga världsdelar. Kurserna hålls på engelska och inkluderar bland annat epidemiologi, sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, hälso- och sjukvårdssystem och utvärderingsmetoder inom folkhälsa.

Vårt engagemang tillsammans med samhället ska bidra till utveckling och genomförande av evidensbaserad hälsopolicy och praxis. Därför jobbar vi också nära ett brett spektrum av intressenter inom olika kort- och långsiktiga forsknings- och utbildningsuppdrag, bland annat tillsammans med regionala myndigheter här i Västerbotten i Sverige, med olika EU och FN-organ, med provinsiella och nationella myndigheter över hela världen, och tillsammans med medborgare och närsamhällen.

Nyheter från Epidemiologi och global hälsa

Dagens Medicin: "Hälsosamtal kan gynna ekonomin"

2018-04-20
Dagens Medicin skriver om Västerbottens hälsoundersökningar

Västerbottens-Kuriren: "Länsborna lever 3500 år längre"

2018-04-19
Lars Lindholm intervjuas om Västerbottens hälsoundersökningar

SR P4 Västerbotten "Regelbundna hälsokontroller ger oss längre liv"

2018-04-19
Lars Weinehall intervjuas om Västerbottens hälsoundersökningar

Masterstudent i folkhälsovetenskap utsedd till Global Swede

2018-04-17
Nora Nindi Arista, från Indonesien och student på masterprogrammet i folkhälsovetenskap, är nominerad som Umeå universitets Global Swede 2018. Utmärkelsen är ett gemensamt initiativ av Utrikesdepartem...

Längre liv och bättre ekonomi med hälsokoll i norr

2018-04-16
Västerbottningarna lever sammanlagt tretusen år längre tack vare regelbundna hälsoundersökningar. Ekonomiskt är besparingen för sjukvården betydligt större än kostnaden. Det visar en utvärdering som g...

Mer nyheter om Umeå universitet


Richard Horton
Senaste nytt

Kontaktinformation

Enheten för Epidemiologi och global hälsa
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Försörjningsvägen, Byggnad 5B, Målpunkt PA41, Norrlands Universitetssjukhus

Tel:  090-786 55 11

Kontaktformulär

Enhetschef

Anna-Karin Hurtig

Administrativ samordnare

Karin Johansson

Studierektor - Folkhälsovetenskapliga programmen

Marie Lindkvist

Studierektor - Forskarutbildning

Miguel San Sebastian