Till umu.se

Utbildning vid Yrkes- och miljömedicin

Enheten medverkar i undervisning om främst arbete, miljö och hälsa på Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet, vårdutbildningar samt på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. 10-poängskurser i Environmental Medicine ges på påbyggnadsnivå och kan ingå i MPH-examen (Master of Public Health). Enheten medverkar också i kortare kurser och i uppdragsutbildning.

Studievägledning

Forskningsassistent, förste
Anita Pettersson-Strömbäck
Telefon: +46 90 785 27 27
Mobil: +46 70 290 36 64
E-mail: anita.p.stromback@envmed.umu.se

Projektarbeten

Vi ställer om möjligt upp och handleder projektarbeten (10 - 20 poäng) inom våra forskningsområden luftföroreningars hälsoeffekter, arbetsmiljö och hälsa etc. Tag i första hand kontakt med respektive forskningsledare (se forskning)!

Externa länkar

Umeå StudentkårMedicinska studentkåren

Arbets- och miljömedicin – en lärobok om hälsa och miljö

Kurser och utbildningar

Magisterprogram i Arbetsliv och hälsa

Umeå universitets magisterprogram i arbetsliv och hälsa startar höstterminen 2011. Utbildningen är ett samarbete mellan medicins, samhällsvetenskaplig och teknisk/naturvetenskaplig fakultet, och innehåller inriktningarna arbetsmiljöteknik, beteendevetenskap, ergonomi samt företagssköterska. Satsningen på det nya magisterprogrammet innebär att studenter och yrkesverksamma som har nödvändiga baskunskaper har möjlighet att bygga på sin tidigare utbildning och få en magisterexamen med specialkompetens inom området.
Behörighet till magisterprogrammet har den som avlagt kandidatexamen eller en yrkesexamen om minst 180 hp. För de olika inriktningarna finns dock särskilda krav. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter så kallad reell kompetens prövas.
Utbildningen går på helfart och startar med två gemensamma kurser för alla studenter. Dessa kurser är inriktade på frågor kring arbetslivet, arbetslagstiftning, organisationsteori, teamarbete, arbetsrelaterad ohälsa, arbetsförmåga, socialförsäkringssystemet, sjukskrivningsmönster med mera. Efter de två inledande kurserna läser studenterna två yrkesspecifika kurser med fokus på en av de fyra inriktningarna.

Läs mer

Slutrapport - Integrering av långa företagshälsovårdsutbildningar i reguljär högskoleutbildning vid Umeå Universitet

Läs mer

Fristående kurs: Arbetsliv och hälsa, introduktionskurs, 7.5 hp

Läs mer

Climate change and health effects

7.5 ECTS credits, Vårterminen 2014 är kursen inställd

Environmental medicine

15 ECTS credits, Vårterminen 2014 är kursen inställd

Seminarium på engelska inför doktorandantagning

Kontakta någon av följande personer för mer information och bokning av tid.

Solveig Wållberg-Jonsson solveig.wallberg.jonsson@medicin.umu.se
Lisbeth Slunga-Järvholm lisbeth.slunga@envmed.umu.se
Ala Muala (doktorandrepresentant) ala.muala@lung.umu.se


Sidansvarig: Bertil Forsberg
2014-12-23

Utskriftsversion

Relaterad information

Viktiga datum

Anmälan (studera.nu)

Studievägledning

Anita Pettersson-Strömbäck

Forskarutbildnings- ansvarig

Ingrid Liljelind