Till umu.se

Utbildning vid Yrkes- och miljömedicin

Enheten medverkar i undervisning om främst arbete, miljö och hälsa på Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet, vårdutbildningar samt på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. 10-poängskurser i Environmental Medicine ges på påbyggnadsnivå och kan ingå i MPH-examen (Master of Public Health). Enheten medverkar också i kortare kurser och i uppdragsutbildning.

Studievägledning

Forskningsassistent, förste
Anita Pettersson-Strömbäck
Telefon: +46 90 785 27 27
Mobil: +46 70 290 36 64
E-mail: hans.pettersson@umu.se

Projektarbeten

Vi ställer om möjligt upp och handleder projektarbeten (10 - 20 poäng) inom våra forskningsområden luftföroreningars hälsoeffekter, arbetsmiljö och hälsa etc. Tag i första hand kontakt med respektive forskningsledare (se forskning)!

Externa länkar

Umeå StudentkårMedicinska studentkåren

Arbets- och miljömedicin – en lärobok om hälsa och miljö

Kurser och utbildningar

Magisterprogram i Arbetsliv och hälsa

Umeå universitets magisterprogram i arbetsliv och hälsa startar höstterminen 2011. Utbildningen är ett samarbete mellan medicins, samhällsvetenskaplig och teknisk/naturvetenskaplig fakultet, och innehåller inriktningarna arbetsmiljöteknik, beteendevetenskap, ergonomi samt företagssköterska. Satsningen på det nya magisterprogrammet innebär att studenter och yrkesverksamma som har nödvändiga baskunskaper har möjlighet att bygga på sin tidigare utbildning och få en magisterexamen med specialkompetens inom området.
Behörighet till magisterprogrammet har den som avlagt kandidatexamen eller en yrkesexamen om minst 180 hp. För de olika inriktningarna finns dock särskilda krav. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter så kallad reell kompetens prövas.
Utbildningen går på helfart och startar med två gemensamma kurser för alla studenter. Dessa kurser är inriktade på frågor kring arbetslivet, arbetslagstiftning, organisationsteori, teamarbete, arbetsrelaterad ohälsa, arbetsförmåga, socialförsäkringssystemet, sjukskrivningsmönster med mera. Efter de två inledande kurserna läser studenterna två yrkesspecifika kurser med fokus på en av de fyra inriktningarna.

Läs mer

Slutrapport - Integrering av långa företagshälsovårdsutbildningar i reguljär högskoleutbildning vid Umeå Universitet

Läs mer

Fristående kurs: Arbetsliv och hälsa, introduktionskurs, 7.5 hp

Läs mer

Climate change and health effects

7.5 ECTS credits, Kursen ges i mån av resurser, för information kontakta hans.pettersson@umu.se.

Environmental medicine

15 ECTS credits, Kursen ges i mån av resurser, för information kontakta hans.pettersson@umu.se.

Forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier, som innehåller ett antal kurser, egna studier och en avhandling. Förutom att få fördjupad kunskap inom ett ämnesområde, kommer du också att utveckla ditt kritiska och analytiska tänkande.

Om du är intresserad av att påbörja en utbildning på forskarnivå vid Yrkes- och Miljömedicin, kan du kontakta enhetschefen.

Mer information finns i fakultetens handbok för forskarutbildning och i svenska Högskoleverkets doktorandhandbok.

Relaterad information

Våra forskningsområdenStudera på grund- och avancerad nivåPågående doktorandprojektMedicinska fakultets sida om forskarutbildning

Forskarutbildningsgrupp

Institutionens forskarutbildningsgrupp som handhar enheterna för medicin, yrkes- och miljömedicin samt näringslära består av Anders Blomberg, Medicin (ordf), Lisbeth Slunga-Järvholm och Johan Ljungberg.

Seminarium på engelska inför doktorandantagning

Inför antagningen ska alla blivande doktorander föredra sin forskarutbildningsplan på engelska. Under våren 2015 ges vid följande datum möjlighet för presumtiva doktorander att genomföra detta seminarium. :

Torsdag 5 februari kl 15.00-16.30

Torsdag 12 mars kl 15.00-16.30

Torsdag 16 april kl 15.00-16.30

Fredag 22 maj kl 14.00-15.30

Plats: Medicinenhetens bibliotek, by 1A, 4 tr.

För höstterminen 2015 gäller följande datum: 10 sept, 15 okt, 12 nov, 17 dec och 21 jan.

Videokonf nr:  1247129. Adressboken: Flerpartsmöte Medicincentrum NUS.

Doktorandansökan insänds minst två veckor innan seminariet till sekr Kerstin Rosenqvist. Handledare skall närvara och examinator bör om möjligt närvara vid seminariet.

Kontakta Kerstin Rosenqvist eller Anders Blomberg för mer information och bokning av tid.


Sidansvarig: Bertil Forsberg
2017-01-20

Utskriftsversion

Relaterad information

Viktiga datum

Anmälan (studera.nu)

Studievägledning

Hans Pettersson

Forskarutbildningsansvarig

Bertil Forsberg