Till umu.se

Samarbeta med Yrkes- och miljömedicin

Vi ser inom forskning och undervisning samarbete med många andra institutioner och universitet som eftersträvansvärt. Kontakter med myndigheter och näringsliv är också viktiga för oss, både vid planering av projekt och undervisning och för att forskningsresultat och slutsatser skall komma till användning. Vänd dig gärna till oss om du har förslag eller frågor!

Enhetschef: Bertil Forsberg , 090-785 27 51 eller

Ekonomiadministratör: Thomas Kling , 090-785 22 42

Forskningssamverkan

Här kommer det att finnas information om olika former av forskningssamverkan.

Internationell samverkan

Här kommer det att finnas information om internationell samverkan.

Populärvetenskap

Här kommer det att finnas populärvetenskapliga versioner av forskningstexter.


Sidansvarig: Bertil Forsberg

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Yrkes- och miljömedicin
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 6B, kontor (ingång R1) och byggnad 6H, bibliotek (ingång R2)

Kontaktformulär

Kontaktpersoner vid Yrkes- och miljömedicin

Enhetschef
Bertil Forsberg

Ekonomiadministratör
Gunveig Österman

Administratör
Kristina Lindblom

Studierektor ALOHA
Helene Johansson (EPIGH)

Webbredaktör
Lennart Jonsson