Nils-Göran Lundström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Folkhälsa och klinisk medicin

Avdelning:

Yrkes- och miljömedicin

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

6B, 4tr, Norrlands universitetssjukhus

Fax:

+46 90 77 96 30

E-postadress:

nils-goran.lundstrom@envmed.umu.seE-post

Webbsida:

http://www.phmed.umu.se/enheter/envmed/personal/nils-goran-lundstrom Webbsida

Presentation

Min bakgrund är en fil kand examen med inriktning mot samhällsplanering samt en doktorsexamen i Yrkes- och miljömedicin. Jag deltar i och samordnar den utbildning som utgår från vår enhet. Jag medverkar också i ett antal av de forskningsprojekt som pågår för närvarande.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rentschler, Gerda
Rodushkin, Ilia
Cerna, Milena; et al.

Platinum, palladium, rhodium, molybdenum and strontium in blood of urban women in nine countries
International journal of hygiene and environmental health (Print), 221(2): 223-230

2018

Hämta

Forsberg, Bertil
Wahlgren, Chatrin
Lundström, Nils-Göran; et al.

Eldningsvanor inom några studieområden i Västerbotten

2014

Hämta

Pawlas, Natalia
Strömberg, Ulf
Carlberg, Bo; et al.

Cadmium, mercury and lead in blood of urban women in Croatia, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Slovenia, Sweden, China, Ecuador and Morocco
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 26(1): 58-72

2013

-

Nordberg, Gunnar F
Lundström, Nils-Göran
Forsberg, Bertil; et al.

Lung function in volunteers before and after exposure to trichloramine in indoor pool environments and asthma in a cohort of pool workers
BMJ Open, 2(5): e000973-

2012

Hämta

Hruba, Frantiska
Stromberg, Ulf
Cerna, Milena; et al.

Blood cadmium, mercury, and lead in children: An international comparison of cities in six European countries, and China, Ecuador, and Morocco
Environment International, 41: 29-34

2012

-

Nordberg, Gunnar
Lundström, Nils-Göran

Hälsoeffekter av svaveldioxid: en litteraturstudie med betoning på de senaste årens publikationer

2009

Hämta

Lundström, Nils-Göran
Englyst, Vagn
Gerhardsson, Lars; et al.

Lung cancer development in primary smelter workers: a nested case-referent study.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, 48(4): 376-380

2006

-

Gerhardsson, Lars
Akantis, Anna
Lundström, Nils-Göran; et al.

Lead concentrations in cortical and trabecular bones in deceased smelter workers.
J Trace Elem Med Biol, 19(2-3): 209-15

2005

-

Lagerkvist, Birgitta Json
Bernard, Alfred
Blomberg, Anders; et al.

Pulmonary epithelial integrity in children: relationship to ambient ozone exposure and swimming pool attendance.
Environ Health Perspect, 112(17): 1768-71

2004

-

Jin, Taiyi
Wu, Xunwei
Tang, Yinqi; et al.

Environmental epidemiological study and estimation of benchmark dose for renal dysfunction in a cadmium-polluted area in China.
Biometals, 17(5): 525-30

2004

-


Sidansvarig: Bertil Forsberg

Utskriftsversion