Till umu.se

Linnéa Hedman

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor, adjungerad

personbild

Verksam vid:

Folkhälsa och klinisk medicin

Avdelning:

Yrkes- och miljömedicin

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå, Norrbottens läns landsting

E-postadress:

linnea.hedman@nll.seE-post

Webbsida:

http://www.phmed.umu.se/enheter/envmed/personal/linnea-hedman Webbsida

Presentation

Arbetar som forskare vid OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom I Norrbotten) och jag disputerade i februari 2010. Min avhandling innehöll epidemiologiska studier om astma och allergiska sjukdomar bland tonåringar. Avhandlingen handlade dels om metodaspekter men även tobaksanvändning bland tonåringar. Materialet till min avhandling kom enbart från OLIN-studierna.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Strinnholm, Åsa
Hedman, Linnea
Winberg, Anna; et al.

Health Related Quality of Life among schoolchildren aged 12-13 years in relation to food hypersensitivity phenotypes: a population-based study
Clinical and Translational Allergy, 7

2017

Hämta

Rönmark, Eva
Warm, Katja
Bjerg, A; et al.

High incidence and persistence of airborne allergen sensitization up to age 19 years
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, 72(5): 723-730

2017

-

Sawalha, Sami
Hedman, Linnea
Rönmark, Eva; et al.

Pre- and post-bronchodilator airway obstruction are associated with similar clinical characteristics but different prognosis - report from a population-based study
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 12: 1269-1277

2017

Hämta

Backman, Helena
Räisänen, Petri
Hedman, Linnea; et al.

Increased prevalence of allergic asthma from 1996 to 2006 and further to 2016: results from three population surveys
Clinical and Experimental Allergy, 47(11): 1426-1435

2017

Hämta

Backman, Helena
Hedman, Linnea
Stridsman, Caroline; et al.

A population-based cohort of adults with asthma: mortality and participation in a long-term follow-up
European Clinical Respiratory Journal, 4

2017

Hämta

Strinnholm, Åsa
Winberg, Anna
Hedman, Linnéa; et al.

Reintroduction failure is common among adolescents after double-blind placebo-controlled food challenges
Acta Paediatrica, 106(2): 282-287

2017

-

Stridsman, Caroline
Dahlberg, Elisabeth
Zandrén, Karin; et al.

Asthma in adolescence affects daily life and school attendance: two cross-sectional population-based studies 10 years apart
Nursing Open, 4(3): 143-148

2017

Hämta

Hedman, Linnea
Stridsman, Caroline
Andersson, Martinmanannn00; et al.

Population-based study shows that teenage girls with asthma had impaired health-related quality of life
Acta Paediatrica, 106(7): 1128-1135

2017

-

Bunne, Joakim
Moberg, Helena
Hedman, Linnea; et al.

Increase in allergic sensitization in schoolchildren: two cohorts compared 10 years apart
Journal of Allergy and Clinical Immunology, 5(2): 457-463

2017

-

Stridsman, Caroline
Backman, Helena
Eklund, Britt-Marie; et al.

Adolescent girls with asthma have worse asthma control and health-related quality of life than boys-A population based study
Pediatric Pulmonology, 52(7): 866-872

2017

-


Sidansvarig: Bertil Forsberg

Utskriftsversion