Linnéa Hedman

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor, adjungerad

personbild

Verksam vid:

Folkhälsa och klinisk medicin

Avdelning:

Yrkes- och miljömedicin

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå, Norrbottens läns landsting

E-postadress:

linnea.hedman@nll.seE-post

Webbsida:

http://www.phmed.umu.se/enheter/envmed/personal/linnea-hedman Webbsida

Presentation

Arbetar som forskare vid OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom I Norrbotten) och jag disputerade i februari 2010. Min avhandling innehöll epidemiologiska studier om astma och allergiska sjukdomar bland tonåringar. Avhandlingen handlade dels om metodaspekter men även tobaksanvändning bland tonåringar. Materialet till min avhandling kom enbart från OLIN-studierna.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Martin
Backman, Helena
Nordberg, Gunnar; et al.

Early life swimming pool exposure and asthma onset in children: a case-control study
Environmental health, 17

2018

Hämta

Schyllert, Christian
Andersson, Martin
Hedman, Linnea; et al.

Job titles classified into socioeconomic and occupational groups identify subjects with increased risk for respiratory symptoms independent of occupational exposure to vapour, gas, dust, or fumes
European Clinical Respiratory Journal, 5(1)

2018

Hämta

Backman, Helena
Jansson, Sven-Arne
Stridsman, Caroline; et al.

Chronic airway obstruction in a population-based adult asthma cohort: Prevalence, incidence and prognostic factors.
Respiratory Medicine, 138: 115-122

2018

-

Strinnholm, Åsa
Hedman, Linnea
Winberg, Anna; et al.

Health Related Quality of Life among schoolchildren aged 12-13 years in relation to food hypersensitivity phenotypes: a population-based study
Clinical and Translational Allergy, 7

2017

Hämta

Rönmark, Eva
Warm, Katja
Bjerg, A; et al.

High incidence and persistence of airborne allergen sensitization up to age 19 years
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, 72(5): 723-730

2017

-

Sawalha, Sami
Hedman, Linnea
Rönmark, Eva; et al.

Pre- and post-bronchodilator airway obstruction are associated with similar clinical characteristics but different prognosis - report from a population-based study
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 12: 1269-1277

2017

Hämta

Backman, Helena
Räisänen, Petri
Hedman, Linnea; et al.

Increased prevalence of allergic asthma from 1996 to 2006 and further to 2016: results from three population surveys
Clinical and Experimental Allergy, 47(11): 1426-1435

2017

Hämta

Backman, Helena
Hedman, Linnea
Stridsman, Caroline; et al.

A population-based cohort of adults with asthma: mortality and participation in a long-term follow-up
European Clinical Respiratory Journal, 4

2017

Hämta

Strinnholm, Åsa
Winberg, Anna
Hedman, Linnéa; et al.

Reintroduction failure is common among adolescents after double-blind placebo-controlled food challenges
Acta Paediatrica, 106(2): 282-287

2017

-

Stridsman, Caroline
Dahlberg, Elisabeth
Zandrén, Karin; et al.

Asthma in adolescence affects daily life and school attendance: two cross-sectional population-based studies 10 years apart
Nursing Open, 4(3): 143-148

2017

Hämta


Sidansvarig: Bertil Forsberg

Utskriftsversion