Till umu.se

Joacim Rocklöv, universitetslektor

EpiGH T5 Climate change and global health Yrkesmedicin Epidemiologi och global hälsa

Kristina Lindblom, administratör, institution

Företrädare för lika villkor Administratör Katalogansvarig

Yrkesmedicin

Avdelningschef Bertil Forsberg
Studierektor Anita Pettersson-Strömbäck
Administratör Kristina Lindblom
Thomas Kling
Katalogansvarig Kristina Lindblom
Thomas Kling
Arbetsmiljöombud Sofia Norlund
Företrädare för lika villkor Kristina Lindblom

Sidansvarig: Kerstin Rosenqvist
2009-03-27

Utskriftsversion