Till umu.se

Adrian Lowe, gästforskare

Yrkes- och miljömedicin

Joacim Rocklöv, universitetslektor

Yrkes- och miljömedicin Epidemiologi och global hälsa

Kristina Lindblom, administratör, institution

Administratör Katalogansvarig Företrädare för lika villkor

Yrkes- och miljömedicin

Avdelningschef Bertil Forsberg
Studierektor Anita Pettersson-Strömbäck
Administratör Kristina Lindblom
Katalogansvarig Kristina Lindblom
Arbetsmiljöombud Sofia Norlund
Företrädare för lika villkor Kristina Lindblom

Sidansvarig: Anette Norberg Karlsson
2009-03-27

Utskriftsversion