Till umu.se

Adrian Lowe, gästforskare

Yrkes- och miljömedicin

Joacim Rocklöv, universitetslektor

EpiGH T5 Climate change and global health Epidemiologi och global hälsa Yrkes- och miljömedicin

Kristina Lindblom, administratör, institution

Företrädare för lika villkor Administratör Katalogansvarig

Yrkes- och miljömedicin

Avdelningschef Bertil Forsberg
Studierektor Anita Pettersson-Strömbäck
Administratör Kristina Lindblom
Katalogansvarig Kristina Lindblom
Arbetsmiljöombud Sofia Norlund
Företrädare för lika villkor Kristina Lindblom

Sidansvarig: Kerstin Rosenqvist
2009-03-27

Utskriftsversion