Till umu.se
Avdelningschef Bertil Forsberg
Studierektor Anita Pettersson-Strömbäck
Administratör Kristina Lindblom
Katalogansvarig Kristina Lindblom
Arbetsmiljöombud Sofia Norlund
Företrädare för lika villkor Kristina Lindblom

Sidansvarig: Anette Norberg Karlsson
2009-03-27

Utskriftsversion