Om enheten

Yrkes- och miljömedicin består formellt av enheterna Yrkesmedicin och Miljömedicin, men är i praktiken en sammanhållen verksamhet. Detta är naturligt eftersom så många riskfaktorer (t.ex. avgaser, damm och metaller) förekommer både i yrkeslivet och i allmänmiljön. Inom miljömedicin är vår forskning om hälsoeffekter av luftföroreningar och klimat särskilt framträdande. Metaller och fysisk belastning är andra viktiga forskningsområden. Forskning och undervisning bedrivs i nära samarbete med Arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus. Inom universitetet har vi samarbete bl.a. med Medicin, Epidemiologi och global hälsa, Psykologi och Kemi.

Vi undervisar på Läkarprogrammet, Miljö- och hälsoskyddsprogrammet, Magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa samt ger flera fristående kurser.

Vår verksamhet ska leda till bättre hälsa genom ökad kunskap om riskfaktorer och förebyggande. Vi åstadkommer detta genom forskning, utbildning och samverkan. Vi samarbetar nationellt och internationellt bl.a. med institutioner inom miljömedicin och arbetslivsforskning, både genom samarbetsprojekt och genom att vi deltar i flera stora projekt finansierade av EU. Vid sidan av forskning och undervisning hjälper vi nationella och internationella myndigheter, organisationer som WHO samt kommuner, län och företag vid framtagandet av kunskapsöversikter, konsekvensbedömningar, gränsvärden etc.

Frukterna av vårt omfattande internationella kontaktnät och samarbete framgår bl. a av publikationslistan.

Externa hemsidor

Sustainability of miners' well being, health and work ability in Barents region - a common challenge.
Läs mer på www.minehealth.eu
Kontaktperson: Lage Burström

ACCEPTED - Assessment of changing conditions, environmental policies, time-activities, exposure and disease.
Läs mer på www.acceptedera.eu
Kontaktperson: Bertil Forsberg


Vibrationsmätning med mobiltelefon.
Läs mer på smartvib.se
Kontaktperson: Lage Burström

 


Sidansvarig: Bertil Forsberg

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Yrkes- och miljömedicin
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 6B, kontor (ingång R1) och byggnad 6H, bibliotek (ingång R2)

Kontaktformulär

Kontaktpersoner vid Yrkes- och miljömedicin

Enhetschef
Bertil Forsberg

Ekonomiadministratör
Gunveig Österman

Administratör
Kristina Lindblom

Studierektor ALOHA
Helene Johansson (EPIGH)

Webbredaktör
Lennart Jonsson