Till umu.se

Om enheten

Yrkes- och miljömedicin fungerar som en sammanhållen enhet men består egentligen av Yrkesmedicin och Miljömedicin. Samordningen är naturlig eftersom många av riskfaktorerna (t ex avgaser, damm och metaller) förekommer såväl i yrkeslivet som i allmänmiljön. Inom miljömedicin är forskning om hälsoeffekter av luftföroreningar och klimat särskilt framträdande. Metaller och fysisk belastning är andra viktiga forskningsområden. Den yrkesmedicinska forskningen bedrivs i nära samarbete med arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus. Inom universitetet har vi samarbete bl. a med Medicin, Epidemiologi och global hälsa, Psykologi och Kemi.

Vi samarbetar nationellt och internationellt med institutioner inom miljömedicin och arbetslivsforskning både genom samarbetsprojekt och genom att vi är partner i flera stora projekt finansierade av EU. Frukterna av vårt omfattande internationella kontaktnät och samarbete framgår bl. a av publikationslistan.

Vid sidan av forskning och undervisning hjälper vi svenska och internationella organ vid framtagandet av kunskapsöversikter, konsekvensbedömningar, gränsvärden etc.


Sidansvarig: Bertil Forsberg
2015-07-29

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Yrkes- och miljömedicin
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 6B (ingång R1) och byggnad 6H (ingång R2)

Kontaktformulär

Kontaktpersoner vid Yrkes- och miljömedicin

Enhetschef
Bertil Forsberg

Ekonomiadministratör
Thomas Kling

Personaladministratör
Kristina Lindblom

Studierektor
Anita Pettersson-Strömbäck

Webbredaktör
Lennart Jonsson