Till umu.se

Forskningsområden

Den forsknings som bedrivs på Yrkes- och miljömedicin kan delas in i tre huvudkategorier; arbete och hälsa, livsstil och hälsa samt miljö och hälsa. Läs mer på respektive forskningsområde.

Arbete och hälsa

Livsstil och hälsa

Miljö och hälsa


Sidansvarig: Bertil Forsberg

Utskriftsversion