Forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier, som innehåller ett antal kurser, egna studier och en avhandling. Förutom att få fördjupad kunskap inom ett ämnesområde, kommer du också att utveckla ditt kritiska och analytiska tänkande.

Om du är intresserad av att påbörja en utbildning på forskarnivå vid Yrkes- och Miljömedicin, kan du kontakta enhetschefen.

Mer information finns i fakultetens handbok för forskarutbildning och i svenska Högskoleverkets doktorandhandbok.

Relaterad information

Våra forskningsområdenStudera på grund- och avancerad nivåPågående doktorandprojektMedicinska fakultets sida om forskarutbildning


Sidansvarig: Lage Burström

Utskriftsversion

Apple

Kontaktpersoner

Enhetschef

Bertil Forsberg

Forskarutbildningssamordnare

Lisbeth Slunga-Järvholm

Forskarutbildningsadministratör

Kristina Lindblom

Forskarutbildningsgrupp (FUG)

Institutionens forskarutbildningsgrupp handhar enheteterna för medicin, yrkes- och miljömedicin samt näringslära och består av:

Anders Blomberg (ordf.)

Lisbeth Slunga-Järvholm

Johan Ljungberg

Forskarutbildningsutskottet (FUT)

Läs mer här