......

 
Till umu.se

Aktuella rapporter och presentationer

Längre arbetsliv
Om samverkan mellan företagshälsovård och personalavdelningar inom norrländska kommuner och landsting.

Miljöhälsorapport Norr 2013
Barns hälsa och miljö i Norrland

Utvärdering av en mätmetod för objektiv skattning av exponeringstiden vid hand-arm-vibrationer

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund

Hur individen uppfattar negativa effekter av klimatförändringarna
Resultat från en enkätstudie

Utvärdering av Ogawa diffusionsprovtagare för mätning av NO2 och NOx i inomhusmiljö, samt jämförelse mellan två diffusionsprovtagare för mätning av NO2

Med värme ihågkommen

 

Modell för beräkning av bensen- och 1,3-butadienhalter i omgivningsluft utifrån geografisk information om bland annat biobränsleeldning och trafik.

Soldaters riskuppfattning i internationella
insatser - Pilotstudie FS20

   

Rapport om upplevd hälsa och miljöstörning i Gällivare -Malmberget - Koskullskulle.

Arbetare med medicinska implantat - vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält

Författare Monica Sandström, Amanda Johansson, Jonna Wilén, Kjell Hansson Mild och Berndt Karlsson.

Huvudsyftet med denna rapport är att sammanfatta kunskapsläget vad gäller vid vilka nivåer av elektromagnetiska fält som påverkan på olika medicinska implantat kan ske, samt vid vilka arbetsplatser som detta kan förekomma. Dokumentet kan bilda underlag för vägledning att användas inom sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling och företagshälsovård vid patientens rehabilitering och återgång till arbete.

Hälsopåverkan av ett varmare klimat - en kunskapsöversikt är titeln på en ny översikt från projektet Climatools om hur klimatförändringarna kan komma att påverka hälsoförhållanden också i Sverige.
Författare är Joacim Rocklöv, Anna-Karin Hurtig och Bertil Forsberg, och rapporten kan beställas från Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitetSidansvarig: Bertil Forsberg
2015-03-17

Utskriftsversion