Till umu.se

Mer eller mindre farligt med avgaser för cyklister?

[2017-11-15] Ett projekt vid Enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, ska belysa om ansträngningen vid cykling kan lindra effekterna av den flera gånger förhöjda föroreningsdos som man utsätts för vid cykling.

Foto: Kristina Lindblom

Antagandet bakom undersökningen är att främst den ökade risken för inflammation i lungorna som föroreningarna i stadstrafik medför, möjligen kan minskas av att muskelarbetet ger utsöndring av ämnen som motverkar inflammation i luftvägarna. Många effekter i lungorna och skadliga effekter på hjärtat och blodkärl startas av inflammationen i lungorna, vilken bl a påverkar blodets koaguleringsbenägenhet och kan öka risken för proppar inom riskgrupper.

I studien ingår 30 normalt aktiva personer, varav cirka hälften med astma och hälften luftvägsfriska utan hjärtkärlsjukdom. Deltagandet har tre moment. Först en undersökning av lungfunktion, inflammationsmarkörer i utandningsluft och blod samt blodtryck på klinik före studien. Vid en hårt trafikerad gata cyklar man vid ett tillfälle 30 minuter på en motionscykel och vid ett annat tillfälle sitter man 30 minuter i vila.

Vid gatan överskrids normen för kvävedioxid, och halterna mäts även av partiklar och sot. Lungfunktion, inflammationsmarkörer samt blodtryck studeras före och efter föroreningsexponeringen.

Projektet leds av professor Bertil Forsberg och finansieras av forskningsrådet Forte.

I TV4 Nyheterna gick ett inslag om projektet.

Länk till inslaget

Riskbedömningar ska förhindra vibrationsskador

[2017-10-27] Vibrerande verktyg som tigersågar, bilningshammare och slipmaskiner kan ge bestående vibrationsskador i form av kärlskador och nervskador i händer och fingrar. Forskare vid Umeå universitet ska nu förbättra företagens möjligheter att förebygga vibrationsskador.

Idag är vibrationsskador den vanligaste godkända arbetssjukdomen och skadorna blir ofta bestående. Arbetsgivare är skyldiga att förhindra vibrationsskador genom att bedöma riskerna vid arbete med verktyg och maskiner.

Nu har forskare vid Umeå universitet fått ett anslag på 2 989 000 kronor från AFA Försäkring för att förenkla möjligheterna att göra riskbedömning och att öka användandet av riskbedömningsverktyg.

Forskaren Hans Pettersson, enheten för yrkes- och miljömedicin, leder projektet som ska vara klart 2020.
Foto: Mariam Shirdel

- Fler riskbedömningar minskar risken för framtida vibrationsskador, det är tanken bakom projektet ”Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer – ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet?”, berättar Hans Pettersson, forskare vid yrkes- och miljömedicin.

Ett verktyg som finns idag är en nationell vibrationsdatabas där man gör riskbedömningar av vibrationsbelastning. Användandet av databasen har minskat med åren, vilket kan bero på att databasen inte är tillräckligt användarvänlig.

Öka antalet riskbedömningar

Med hjälp av teknisk konsult kommer en ny och mer lättanvänd design av webbsidan för vibrationsdatabasen att utvecklas. Dessutom görs databasen mobilanvändarvänlig. Syftet är att göra databasen mer tillgänglig och lättanvänd så att antalet riskbedömningar ökar inom företag med anställda som utsätts för vibrationer.

- I projektet kommer vi också att utvärdera användarvänligheten och undersöka om riskbedömningarna faktiskt ökar bland företag inom branschen, berättar Hans Pettersson.

Projektet sker i samarbete med arbetsgivar- och fackliga organisationer samt arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige. Arbetsgivare, skyddsombud och företagshälsovården från ett 90-tal företag i berörda branscher bjuds in till projektet för att utvärdera användarvänligheten av den utvecklade databasen och mobilapplikationen.

Forskaren Hans Pettersson vid enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, leder projektet som ska vara klart 2020.

Länk till vibrationsdatabasen(http://www.vibration.db.umu.se/)

Kontakt för mer information

Hans Pettersson
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Umeå universitet
090–785 69 27
hans.pettersson@umu.se

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid286824

Ta cykeln till jobbet

[2017-09-25] Om alla Stockholmare som kan cykla till jobbet inom 30 minuter, skulle göra det och lämna bilen hemma kunde vi spara 80 liv!

Många är fördelarna med att välja cykel framför bil. Läs mer om senaste forskningen på området här:
Länk till artikel på SVT Nyheter

I Vetenskapens värld den 25 september tas just detta ämne upp:
Länk till SVT Play, Vetenskapens värld

Här hittar du en av de artiklar som ligger till grund för resultaten:Länk till artikel

Regler för arbete i kyla efterfrågas

[2017-09-20] De skador man får av vibrerande verktyg och vid arbete i kyla är likartade. Det har man kunnat konstatera vid Yrkes- och miljömedicin där dessa problem har studerats.

Läs mer och lyssna på inslaget i p4 Västerbotten där vår doktorand, Daniel Carlsson, intervjuas.

Länk till SR, p4 Västerbotten.

Klimatförändringarna påverkar vår hälsa

[2017-08-30] Hur påverkas människor av de ökande temperaturer som förväntas med klimatförändringarnas framfart? Bland annat detta pratar man om i programmet Klotet som sänds inom ramen för Vetenskapsradion.

Hur påverkas människors hälsa idag och hur det kommer att se ut i Sverige och Europa i framtiden? Var kommer vi att kunna bo?
I inslaget om den dödliga hettan i områdena i Nordafrika och Mellanöstern kommenterade Christofer Åström, Postdoktor på Yrkes- och miljömedicin tillsammans med Professor Thomas Elmqvist vid Stockholms universitet.

Länk till programmet på Sveriges Radio

Nytt cykelprojekt på gång i Umeå

[2017-08-30] Kan man cykla ifrån trafikföreningarna? Det hoppas vi få svar på nu när cykelprojektet "Tål man luftföroreningar bättre om man cyklar?" drar igång i centrala Umeå.

Deltagarna i studien kommer att få cykla och vila i närheten av den tungt trafikerade Västra Esplanaden. Genom provtagning före och efter, tror Yrkes- och miljömedicin, som är ansvariga för studien, att man kan få svar på frågan "Tål man luftföroreningar bättre om man cyklar?" 

Läs artikeln i sin helhet på P4 Västerbotten och lyssna på inslaget där Bertil Forsberg berättar mer.

Länk till artikel på sverigesradio.se

Ett nytt nummer av summerat har landat!

[2017-06-15] Vi summerar vårterminen med ett rykande färskt nummer av vår nyhetstidning summerat.

Vårt nyhetsbrev distribueras två gånger per år, primärt i elektroniskt format.

LÄNK TILL SUMMERAT

Den ger en sammanfattning av vad som hänt det senaste halvåret inom vårt forskningsområde i allmänhet och Yrkes- och miljömedicins verksamhet i Umeå i synnerhet.

Man kommer även att hitta ett kalendarium och information kring ett urval av kommande evenemang där Yrkes- och miljömedicin är arrangör eller involverade som medverkande.

Om man är intresserad, kan man anmäla sig och på så vis få nyhetsbrevet skickat som pdf via e-post. Skicka i så fall ett meddelande till Kristina Lindblom.


Sidansvarig: Bertil Forsberg

Utskriftsversion

Aktuella publikationer och rapporter

Rapporter

Disputationer

Publikationer


Tidigare nyheter

[2017-05-22] Värmerelaterad ohälsa kommer att öka och framförallt bland äldre

[2017-04-04] Vart femte barn uppger matöverkänslighet men många saknar en korrekt diagnos

Biltunnlar ger extrema halter

Nya rön om luftföroreningar

Vedrök bakom förtida död

Umeåfynd om avgaser och demens bekräftas i Kanada

Nytt nummer av summerat uteHur påverkas arbetsmiljön, den fysiska aktiviteten, hälsan och produktiviteten i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö?"Vibrationsstickan" ett hjälpmedel vid riskbedömningSkärpta regler kan få bort vanligaste arbetsskadanFler riskbedömningar i arbetslivet med uppfräschad vibrationsdatabasNästan 37 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärdBarn till pappor som rökt i tonåren löper större risk att drabbas av astma

Miljömedicinskt möte 2016
Stora samhällsvinster om bilister börjar cyklaFör vissa är stadens luftkvalitet extra viktigVägdamm under våren påverker Umeåbarnens lungor enligt ny studieHälsokonsekvenser i fokus vid klimatseminarier i AlmedalenFörsta numret av summeratLuftföroreningar påverkar barns och ungas psykiska hälsaNy SVU-rapport: Tidsmässiga samband mellan nederbörd, råvattenkvalitet och magsjukaAvgaser viktig faktor bakom demensForskningsrådet Formas har beviljat Hans Orru 3 miljoner kr 2016-2018 för ett projekt om nanopartiklar.AFA har beviljat Hans Pettersson 1.8 miljoner 2016-2017 för ett projekt om kyla, buller och hjärt-kärlsjukdom. Forskare undersöker sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd.Artikel om Eva Rönmark, Modigpriset och OLIN 30 år i Insikt Norrbotten, nr 4 2015Eva Rönmark, adjungerad professor vid Yrkes- och miljömedicin, har tilldelats Margareta och Eric Modigs pris 2015. (extern länk, nsd.se)Stor svensk studie visar att mormors rökning under graviditeten ökar risken för astma.Avgaser ökar risken för demens enligt en ny studie från Umeå av Anna Oudin m fl.Nyhetsarkiv - tidigare nyheter från Yrkes- och miljömedicin