Till umu.se

Välkommen till Yrkes- och miljömedicin

Stora samhällsvinster om bilister börjar cykla

Det finns stora värden att vinna för samhället om fler bilister börjar cykla till jobbet. Professor Peter Schantz vid GIH har undersökt vad som händer om alla som skulle kunna cykla till jobbet på en halvtimme, gör det. Han säger att vinsterna är remarkabla.

Inslaget finns i sin helhet på Sveriges radio.

För vissa är stadens luftkvalitet extra viktig

Luftföroreningar kostar samhället över 40 miljarder varje år. Vilka grupper i samhället drabbas egentligen värst av luftföroreningar? Och kan stadsplaneringen hjälpa de mest utsatta grupperna? Det är några av de frågor som ett nytt stort forskningsprojekt ska finna svar på.

Läs hela artikeln på EXTRAKT's hemsida:
Länk till artikel

Vägdamm under våren påverkar Umeåbarnens lungor enligt en ny studie

Främst luftens halt framförallt av ganska stora partiklar från vägdamm under senaste dygnet tycks påverka graden av inflammation i luftvägarna hos mellanstadiebarn i centrala Umeå enligt en stor studie från Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, vilken nyligen publicerats i en internationell vetenskaplig tidskrift. Studien ger ytterligare belägg för att det är viktigt att få ner halterna av vägdamm i våra städer. Betydelsen av dessa grövre partiklars hälsopåverkan har ibland ifrågasatts, men allt fler studier pekar på att inte bara små avgaspartiklar påverkar hälsoriskerna.

Läs mer

Länk till artikeln

Hälsokonsekvenser i fokus vid klimatseminarier i Almedalen

Klimatanpassning kan vara lönsamt

Skyfall och värmeböljor orsakar stora skador, skador som förvärras i ett förändrat klimat. Men riskerna kan minskas inom samhällsplanering och vård och omsorg. Att arbeta förebyggande skapar stora nyttor, menade flera talare vid SMHIs seminarier under Almedalsveckan.

Läs mer på SMHI´s hemsida


Sidansvarig: Bertil Forsberg
2016-09-01

Utskriftsversion

Vår vision

Vår verksamhet ska leda till bättre hälsa genom ökad kunskap om riskfaktorer och förebyggande av ohälsa. Vi åstadkommer detta genom forskning, utbildning och samverkan.

Läs mer om enheten här

Aktuellt

Reningen av dricksvattnet kan vara otillräcklig för att hindra magsjuka

Reningen av dricksvattnet kan vara otillräcklig för att hindra magsjuka

Människor kan bli magsjuka av det kommunala dricksvattnet även utan att några utbrott upptäcks. Det visar en ny studie från Umeå universitet och Livsmedelsverket som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Water Research. Läs hela nyheten

Läsvärt

Norra Sveriges MONICA-undersökningar har inte bara följt hjärt-kärlsjukdom, utan också varit ett sätt att följa miljöföroreningar hos befolkningen i Norrbotten och Västerbotten. Undersökningen har nu pågått i 30 år och firar med en jubileumsskrift.
Förutom tidstrender för kolesterol, fetma m.m. kan du läsa om hur blykoncentrationen i vårt blod och bisfenol A i urin minskar. Men kadmiumkoncentrationen gör det tyvärr inte.

Du hittar MONICA 30 ÅR här