Till umu.se

Välkommen till Yrkes- och miljömedicin

Vägdamm under våren påverkar Umeåbarnens lungor enligt en ny studie

Främst luftens halt framförallt av ganska stora partiklar från vägdamm under senaste dygnet tycks påverka graden av inflammation i luftvägarna hos mellanstadiebarn i centrala Umeå enligt en stor studie från Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, vilken nyligen publicerats i en internationell vetenskaplig tidskrift. Studien ger ytterligare belägg för att det är viktigt att få ner halterna av vägdamm i våra städer. Betydelsen av dessa grövre partiklars hälsopåverkan har ibland ifrågasatts, men allt fler studier pekar på att inte bara små avgaspartiklar påverkar hälsoriskerna.

Läs mer

Länk till artikeln

Första numret av summerat!

Idag släpps det första numret av vårt nyhetsbrev "summerat" - senaste nytt från Yrkes- och miljömedicin i Umeå.

Vårt nyhetsbrev kommer att distribueras två gånger per år, primärt i elektroniskt format.

Den ska ge en sammanfattning av vad som hänt det senaste halvåret inom vårt forskningsområde i allmänhet och Yrkes- och miljömedicins verksamhet i Umeå i synnerhet.

Man kommer även att hitta ett kalendarium och information kring ett urval av kommande evenemang där Yrkes- och miljömedicin är arrangör eller involverade som medverkande.

Om man är intresserad, kan man anmäla sig och på så vis få nyhetsbrevet skickat som pdf via e-post. Skicka i så fall ett meddelande till Kristina Lindblom.

Klicka här för att öppna summerat #1 2016

Luftföroreningar påverkar barns och ungas psykiska hälsa

Ny forskning från Umeå universitet visar att läkemedelsuttag för psykiatriska diagnoser har koppling till luftföroreningsnivån. Studien täcker en stor del av den svenska befolkningen, och publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open.

Forskarna undersökte samband mellan exponering för luftföroreningar i bostadsområdet och barn och ungdomars psykiska hälsa genom att använda uppgifter från Läkemedelsregistret tillsammans med en nationell modell för luftföroreningskoncentrationer. Hela befolkningen under 18 års ålder i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne och Västerbotten studerades.

Barn och ungdomar som levde i områden med högre koncentrationer av luftföroreningar hade 9 % högre risk att ha minst ett läkemedelsuttag för en psykiatrisk diagnos under uppföljningen per 10 mikrogram per kubikmeter högre halt av kvävedioxid, även efter att man kontrollerat försocioekonomi och demografiska faktorer. Resultaten kan innebära att en minskad koncentration av luftföroreningar, främst bilavgaser, tycks kunna minska psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Allt fler studier tyder på att hjärnan och kognitiv utveckling kan påverkas av avgaser.

Forskaren Anna Oudin vid Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har lett studien.

Kontaktuppgifter Anna OudinLänk till artikel


Sidansvarig: Bertil Forsberg
2016-07-23

Utskriftsversion

Vår vision

Vår verksamhet ska leda till bättre hälsa genom ökad kunskap om riskfaktorer och förebyggande av ohälsa. Vi åstadkommer detta genom forskning, utbildning och samverkan.

Läs mer om enheten här

Aktuellt

Reningen av dricksvattnet kan vara otillräcklig för att hindra magsjuka

Reningen av dricksvattnet kan vara otillräcklig för att hindra magsjuka

Människor kan bli magsjuka av det kommunala dricksvattnet även utan att några utbrott upptäcks. Det visar en ny studie från Umeå universitet och Livsmedelsverket som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Water Research. Läs hela nyheten

Läsvärt

Norra Sveriges MONICA-undersökningar har inte bara följt hjärt-kärlsjukdom, utan också varit ett sätt att följa miljöföroreningar hos befolkningen i Norrbotten och Västerbotten. Undersökningen har nu pågått i 30 år och firar med en jubileumsskrift.
Förutom tidstrender för kolesterol, fetma m.m. kan du läsa om hur blykoncentrationen i vårt blod och bisfenol A i urin minskar. Men kadmiumkoncentrationen gör det tyvärr inte.

Du hittar MONICA 30 ÅR här