Till umu.se

Välkommen till Yrkes- och miljömedicin

Bild: Bertil Forsberg

Om enheten

Yrkes- och miljömedicin består formellt av enheterna Yrkesmedicin och Miljömedicin, men är i praktiken en sammanhållen verksamhet. Detta är naturligt eftersom så många riskfaktorer (t.ex. avgaser, damm och metaller) förekommer både i yrkeslivet och i allmänmiljön. Inom miljömedicin är vår forskning om hälsoeffekter av luftföroreningar och klimat särskilt framträdande. Metaller och fysisk belastning är andra viktiga forskningsområden. Forskning och undervisning bedrivs i nära samarbete med Arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus. Inom universitetet har vi samarbete bl.a. med Medicin, Epidemiologi och global hälsa, Psykologi och Kemi. Vi undervisar på Läkarprogrammet, Miljö- och hälsoskyddsprogrammet, Magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa samt ger flera fristående kurser.

Vår verksamhet ska leda till bättre hälsa genom ökad kunskap om riskfaktorer och förebyggande. Vi åstadkommer detta genom forskning, utbildning och samverkan. Vi samarbetar nationellt och internationellt bl.a. med institutioner inom miljömedicin och arbetslivsforskning, både genom samarbetsprojekt och genom att vi deltar i flera stora projekt finansierade av EU. Vid sidan av forskning och undervisning hjälper vi nationella och internationella myndigheter, organisationer som WHO samt kommuner, län och företag vid framtagandet av kunskapsöversikter, konsekvensbedömningar, gränsvärden etc.


Sidansvarig: Bertil Forsberg
2015-12-28

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Yrkes- och miljömedicin
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 6B (ingång R1) och byggnad 6H (ingång R2)

Kontaktformulär

Kontaktpersoner vid Yrkes- och miljömedicin

Enhetschef
Bertil Forsberg

Ekonomiadministratör
Thomas Kling

Personaladministratör
Kristina Lindblom

Studierektor
Anita Pettersson-Strömbäck

Webbredaktör
Lennart Jonsson

Aktuellt

Hållbar luftkvalitet – ett seminarium om mål och medel
20 januari, Grand Hôtel, Stockholm

Kontakt: bertil.forsberg@umu.se

Läs mer

Forskningsrådet Formas har beviljat Hans Orru 3 miljoner kr 2016-2018 för ett projekt om nanopartiklar.

Läs mer

AFA har beviljat Hans Pettersson 1.8 miljoner 2016-2017 för ett projekt om kyla, buller och hjärt-kärlsjukdom.

Forskare undersöker sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd

Läs mer

Artikel om Eva Rönmark, Modigpriset och OLIN 30 i "Insikt Norrbotten"

Läs mer

Högtidsföreläsning

Högtidsföreläsning lördag 17 oktober kl 11.10 i Samhällsvetarhuset, hörsal B: ASTMA, EN KÄND SJUKDOM MED MÅNGA ANSIKTEN.

Margareta och Eric Modigs pris 2015

Eva Rönmark, adjungerad professor vid Yrkes- och miljömedicin, har tilldelats Margareta och Eric Modigs pris 2015.

Stor svensk studie visar att mormors rökning under graviditeten ökar risken för astma hos barnbarn

Läs pressmeddelande
Länk till Time Magasine
Länk till Dagens medicin
Länk till ScienceNordic

Avgaser ökar risken för demens enligt en ny studie från Umeå av Anna Oudin m fl,

Läs mer
Läs DN´s artikel
Se Rapports inslag (startar efter 15 min.)
Läs i DN om miljöministerns åsikt i ämnetKunskaper om värmeböljor och hälsa

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

Intervju i Studio Ett

Förbifart Stockholm ingen hälsosam investering

Forskare vid Yrkes- och miljömedicin publicerar en konsekvensberäkning i Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

Läs artikeln

Läs mer på SR.se

Luftföroreningarnas hälsoeffekter underskattas

Bertil Forsberg intervjuad i Vetenskapsradion

30 mNOK till projekt om luft och hälsa

Läs mer

Över 5 000 dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar
Läs pressmeddelande

Läkaresällskapets Nämnd utsett professor Bertil Forsberg till 2015 års Lennander-föreläsare.
Läs mer

Tre nya forskningsanslag beviljade
Läs mer

Dricksvattenproblem efter skyfall

Läs mer

Länk till inslag i TV4

4th Barents Occupational Health Workshop
Läs mer

Formasanslag till badhusluft och barnastma
Läs mer

Dubbdäck ger farliga partiklar                  Läs mer

Klimatförändringarna ökade antalet dödsfall
Läs mer

Kritik mot att handlingsplan om värmeböljor saknas
Läs mer och se videoklipp från SVT

Värmevarning baseras på Umeåforskning

SMHI har i år infört ett system med olika varningsklasser för farlig värme. Delar av Sydsverige berörs nu av den lägsta nivån som ingår. Forskningen om vilka temperaturer som ökar dödligheten i känsliga grupper har genomförts vid Yrkes- och miljömedicin i Umeå.
SMHISvD

Mycket regn ökar risken för magsjuka
Läs mer

Tillåtna luftföroreningshalter ökar lungcancerrisken

En stor europeisk luftföroreningsstudie där forskare från Umeå universitet ingått, visar att risken för lungcancer ökar vid högre halter även om dessa inte når över gränsvärdena för partiklar. Även trafiken inom 100 m runt bostaden påverkade risken att få lungcancer.
The Lancet oncolgy UNT Sveriges radio

Föroreningar från trafiken nära bostaden beräknas vara orsak till en stor andel av astmaförekomsten hos barn, totalt ca 14 procent i en studie av 10 europiska städer som publiceras i lungtidskriften ERJ, där Yrkes- och miljömedicin i Umeå har studerat situationen i Stockholm.

Läs mer

Hör professor Eva Rönmark tala om ” Djur och syskon ger barnen färre allergier” i Vetandets värld
Lyssna på programmet

Umeåstudie kopplar ozon i luften till havandeskapsförgiftning
Läs mer

WHO kopplar luftföroreningar till fler hälsoeffekter
Läs mer

Klimatförändringar riskerar drabba lungsjuka
Läs mer

Gravidas pollenexponering påverkar risken för astma i tidig ålder
Läs merLäs artikeln

Yrkes- och miljömedicin leder ACCEPTED, ett nytt ERANET-projekt
Läs mer i newsletter:
www.era-envhealth.eu

Nytt forskningsprojekt om risker med partiklar från vedeldning
Läs mer