Till umu.se

Bo Glas, forskare

Brandskyddsombud

Medicin Dermatologi och venereologi

David Hägg, doktorand

Medicin Dermatologi och venereologi

Karin Norberg, administratör, institution

Arbetsmiljöombud Administratör Katalogansvarig

Medicin Dermatologi och venereologi

Kirk Geale, doktorand

Medicin Dermatologi och venereologi

Nirina Andersson, läkare

Medicin Dermatologi och venereologi Lungmedicin

Virginia Zazo, läkare

Medicin Dermatologi och venereologi

Administratör Karin Norberg
Katalogansvarig Karin Norberg
Arbetsmiljöombud Karin Norberg
Brandskyddsombud Bo Glas