Till umu.se

Bo Glas, forskare

Medicin Dermatologi och venereologi

David Hägg, doktorand

Medicin Dermatologi och venereologi

Jens Boman, läkare

Dermatologi och venereologi Medicin

Kirk Geale, doktorand

Medicin Dermatologi och venereologi

Nirina Andersson, läkare

Lungmedicin Dermatologi och venereologi Medicin

Virginia Zazo, gästlärare

Medicin Dermatologi och venereologi

Prefekt Ulf Näslund
Ställföreträdande prefekt Bo Carlberg
Avdelningschef Anders Johansson
Anna-Karin Hurtig
Anneli Ivarsson
Bertil Forsberg
Bo Carlberg
Olov Rolandsson
Solveig Wållberg Jonsson
Studierektor Anita Pettersson-Strömbäck
Curt Löfgren
Eva Fhärm
Herbert Sandström
Kjerstin Dahlblom
Studievägledare Carolina Näslund
Administratör Andreas Ekholm
Birgitta Åström
Carolina Näslund
Eva Karlsson
Karin Johansson
Karin Norberg
Kerstin Rosenqvist
Kristina Lindblom
Lena Mustonen
Margaretha Tagewall
Maria Boström
Arbetsmiljöombud
Susanne Walther
Thomas Kling
Ulrika Harju
Veronika Lodwika
IT-ansvarig Göran Lönnberg
System ansvarig
Per Ivarsson
Katalogansvarig Göran Lönnberg
Karin Norberg
Kerstin Rosenqvist
Kristina Lindblom
Lena Mustonen
Margaretha Tagewall
Marie Hammarstedt
Thomas Kling
Webbansvarig Lena Mustonen
Stina Back
Arbetsmiljöombud Karin Norberg
Kristina Eriksson
Maria Boström
Sandra Pandey Modh
Sofia Norlund
Stina Back
Ulrika Harju
Viktoria Wahlström
Brandskyddsombud Bo Glas
Fredrik Jonsson
Fredrik Norström
Företrädare för lika villkor Kristina Lindblom