HeadlineImage

Forskning

Allmänmedicin är ett kunskapsområde som utgår ifrån frågeställningar och problem uppkomna inom vården utanför sjukhus både hos enskilda patienter och i en avgränsad befolkning.

Det kan till exempel vara studier av enskilda sjukdomar (diabetes), riskfaktorer för sjukdomar (högt blodtryck eller högt kolesterol) liksom sexuellt överförbara sjukdomar (STD) hos ungdomar.

I studierna anläggs ofta ett genusperspektiv för att studera inflytandet av kön på hälsan. I analyserna av forskningsresultaten görs medvetna val av forskningsperspektiv där såväl kvantitativa som kvalitativa kriterier tillämpas.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin, är ett samarbete mellan Umeå, Linköpings och Göteborgs universitet. Forskarskolan administreras vid Umeå universitet och skolans chef finns på allmänmedicin i Umeå. Forskarskolan kompletterar den forskarutbildning som doktoranderna får på sina respektive hemmauniversitet. Läs mer om Nationella forskarskolan i allmänmedicin här.


Sidansvarig: Marie Hammarstedt

Utskriftsversion

Relaterad information

Utbildning på forskarnivå

Forskningsnyheter på Umeå universitet

Just nu kan RSS-flödet inte visas. Var vänlig försök igen senare.