Till umu.se

Aktuellt

Beviljade forskningsansökningar

Eva Samuelsson har beviljats ett två-årigt forskningsbidrag från Familjen Kamprads stiftelse för projektet 'Tät.nu-eBehandling vid urininkontinens hos kvinnor, män, äldre och sköra äldre'. Projektet startar i september 2017.


Forskarseminarier

Välkommen till forskarseminarier på Allmänmedicin!
Lokalen är Insikten, Målpunkt X för samtliga seminarier om inget annat anges. För dig som vill vara med via flerpartsbryggan allmänmedicin eller tel 124 723, meddela detta i god tid till maria.bostrom@umu.se

7 november kl 10.00
Kappaseminarium med Lena Granlund

28 november kl 10.00
Seminarium med Joel Lillqvist

Varmt välkommen

Ingen föranmälan krävs

Kontaktpersoner:
Katarina  Hamberg 090-785 35 34
Maria Boström 090-785 35 49


Sidansvarig: Maria Boström

Utskriftsversion