Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till allmänmedicin

Allmänmedicin är ett kunskapsområde som utgår ifrån frågeställningar och problem uppkomna inom vården utanför sjukhus både hos enskilda personer eller i  avgränsade befolkningsgrupper som studeras med hjälp av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder.

Det kan t ex vara studier av symtom (som smärta i rörelseapparaten, och kontaktorsaker till primärvården), enskilda sjukdomar (diabetes och sjukdomar i hjärta och kärl, nutritionssjukdom och sexuellt överförbara sjukdomar), riskfaktorer för sjukdomar (högt blodtryck, högt kolesterol och fysisk inaktivitet). I sådana studier eftersträvas en  samverkan mellan preklinisk och klinisk forskning (translationell forskning). Hälso- och sjukvårdsforskning kan också ha fokus på i vad mån rådande kunskapsläge når ut och omsätts i vårdens vardagsarbete (implementeringsforskning). I sådana studier anläggs ofta ett transsektoriellt perspektiv med beaktande av kön, klass och kulturella aspekter på hälsa och välbefinnande.

Foto: Lotta Mörtsell

Nationella forskarskolan i allmänmedicin

www.forskarskolanallmanmedicin.se


Sidansvarig: Marie Hammarstedt
2013-11-14

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för allmänmedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 9A, ingång X3

Tel:  +46 90-785 00 00

Fax:  +46 90-77 68 83

Enhetschef

Olov Rolandsson

Tel:  +46 90-785 35 71

Kontaktformulär

Institutionssekreterare

Marie Hammarstedt

Tel:  +46-90 785 35 87

Kontaktformulär