HeadlineImage

Välkommen till allmänmedicin - en enhet som bedriver undervisning och forskning med anknytning till primärvården

Undervisning

Grundutbildning

Målsättningen är att studenterna ska tillägna sig färdigheter och få kunskaper om de vanligast förekommande symtomen och sjukdomarna samt dessas behandling inom primärvården. Patient-läkarrelationen med träning i kommunikation och ett gott bemötande av patienter är ett annat fokus i vår undervisning. Vi undervisar inom läkarprogrammet på samtliga utbildningsorter i norra regionen och kurserna komfattar sammanlagt 9,1 hp. Vi erbjuder våra studenter en högkvalitativ utbildning som innefattar både teoretiska och praktiska moment kopplade till reflektion över egna styrkor och svagheter.

Forskarutbildning

Forskning

Målsättningen med vår forskning är att den ska vara nyskapande, relevant för primärvården och ha internationell genomslagskraft. Forskningen avspeglar frågeställningar och problem som har sitt ursprung inom primärvården. Det kan t.ex. vara studier av vanliga eller ovanliga sjukdomar, riskfaktorer för sjukdom, symtom där ingen diagnos ställs, eller forskning på kommunikation mellan patient och olika vårdgivare. Nya metoder för utredning och behandling av symtom och sjukdomar via internet eller mobilappar studeras också (eHälsa, mHälsa). I flera projekt samarbetar vi med andra medicinska specialiteter eller med forskare från samhällsvetenskap eller humaniora. Perspektiv som beaktar kön/genus, klass, etnicitet och andra kulturella aspekter på hälsa finns med i många studier.

Foto: Lotta Mörtsell

Nationella forskarskolan i allmänmedicin

www.forskarskolanallmanmedicin.se


Sidansvarig: Marie Hammarstedt

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för allmänmedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 5B, plan 5, Målpunkt P

Tel:  +46 90-785 00 00

Enhetschef

Olov Rolandsson

Tel:  +46 90-785 35 71

Kontaktformulär

Institutionssekreterare

Maria Boström

Tel:  +46-90 785 35 87

Kontaktformulär

Relaterad information

Medicinska fakulteten