Till umu.se

Enheter

Fem enheter utgör Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Den forskning och utbildning som bedrivs är bred. För mer information gå in på enheternas egna webbsidor.

Katalogansvarig på enheterna är
Allmänmedicin: Marie Hammarstedt
Epidemiologi och Global Hälsa: Lena Mustonen
Medicin: Kerstin Rosenqvist
Näringsforskning: Margareta Tagewall
Socialmedicin: Lena Mustonen
Yrkes och miljömedicin: Thomas Kling


Sidansvarig: Lena Mustonen
2014-10-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 9B

Tel:  090-785 29 31

Fax:  090-13 89 77

Kontaktformulär

Prefekt

Lars Weinehall
Epidemiologi och global hälsa
Tel: 090-785 29 31

Ställföreträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin