Till umu.se

Enheter

Fem enheter utgör Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Den forskning och utbildning som bedrivs är bred. För mer information gå in på enheternas egna webbsidor.

Katalogansvarig på enheterna är
Allmänmedicin: Marie Hammarstedt
Epidemiologi och Global Hälsa: Lena Mustonen
Medicin: Kerstin Rosenqvist
Näringsforskning: Margareta Tagewall
Socialmedicin: Lena Mustonen
Yrkes och miljömedicin: Thomas Kling


Sidansvarig: Stina Back
2014-10-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Ställföreträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin