Enheter

fem enheter utgör Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Den forskning och utbildning som bedrivs är bred. För mer information gå in på enheternas egna webbsidor.

Katalogansvarig

Den som är katalogansvarig administrerar personer vid den enhet som den ansvarar för. Den katalogansvarige kan tilldela vissa roller, återställa lösenord, lägga in foton i personalkatalogen och anknyta personer till institutionen/enheten.

Katalogansvarig på enheterna är
Allmänmedicin: Maria Boström
Epidemiologi och Global Hälsa: Lena Mustonen
Medicin: Kerstin Rosenqvist
Näringsforskning: Margareta Tagewall
Yrkes och miljömedicin: Thomas Kling


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4 trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin