Epidemiology and Global Health

HeadlineImage

Collaboration in research and education

Regional

Umeå SIMSAM Lab The Umeå SIMSAM Lab is lead by scholars from the following departments and divisions of Umeå University: Epidemiology and Global Health, Geography and Economic History, Sociology and Statistics.

NOEHHCNorrland's Observatory for Equity in Health and Health Care (NOEHHC). NOEHHC is formed by a multidisciplinary group of researchers based at the unit of Epidemiology and Global Health, Umeå university.

BUU-NetNetwork collaboration at Umeå University about research in children and adolescents.

The Salut ProgramSalut-satsningen, som startades i Västerbotten 2005, är en hälsosatsning för barn och ungdomar i linje med landstingets vision att ha världens bästa hälsa år 2020

Glesbygdsmedicinskt CentrumGlesbygdsmedicinskt centrum, GMC, i Storuman är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Västerbottens läns landsting i södra Lappland

National

SLS - Global CommitteeKommittén för global hälsa syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa både i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

SIGHTSIGHT bildades i januari 2017 vid Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa, med ett särskilt fokus på kvinnor och barn.

Socialmedicinsk förening Föreningen vill främja utveckling inom området socialmedicin, och fungerar som remissinstans för socialmedicinska frågor, samt delta i och påverka samhällsdebatten.

International

Lancet CountdownThe Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change is an international research collaboration, dedicated to tracking the world's response to climate change, and the health benefits that emerge from this transition.

ZikaPLAN25 leading research and public health organizations from Latin America, North America, Africa, Asia and Europe united to fight Zika virus today and build long-term outbreak response capacity in Latin America.

Somali-Swedish Research CooperationThis training health research programme includes the participation of six universities in Somalia, five universities in Sweden, and the Federal Ministry of Health, as well as Puntland and Somaliland Ministries of health. 

INDEPTHA global network of health and demographic surveillance systems (HDSSs) that provide a more complete picture of the health status of communities. 

tropEdtropEd is an international network of member institutions for higher education in international/global health from Europe, Africa, Asia, Australia and Latin America. 

CARTAConsortium for Advanced Research Training in Africa.

Verbal authopsyThe World Health Organization (WHO) has designated a Collaborating Centre for Verbal Autopsy , hosted at Umeå University in Sweden.

Previous

INTRECTraining & Research Centres of Excellence. Addressing Inequities and Social Determinants of Health in Asia & Africa.

DengueToolsInnovative tools and strategies for surveillance and control of dengue.


Page Editor: Lena Mustonen

Print page

Contact information

Epidemiology and Global Health Unit
Umeå University
SE-901 87 Umeå, Sweden 

Visiting Address
University Hospital, Akutvägen 4, Entrance X5

Tel:  +46 90 786 55 11

Contact Form

News from Epidemiology and Global Health

2017-12-15 Tenure track positions in Infection biology and Cancer research at WCMM Tenure track research positions as Assistant Professor (Associate Senior Lecturer) at WCMM are now open for application. In t...

2017-12-11 Social capital is an important factor for the well-being among Ukrainians Before the current Ukrainian military conflict began in 2014, social capital was characterized as comparably low and unequall...

2017-08-29 Umeå University and KI researchers publish journal articles on mobile health In a special issue of the journal Global Health Action, researchers at Umeå University and Karolinska Institutet in Sweden ex...

2017-08-29 Education campaigns needed to mitigate indoor air pollution in slum households A study of air pollution levels in Kenyan slum households show that levels are especially high in homes using wood and kerose...

2017-08-17 WHO supports Swedish-Somali collaboration Somali-Swedish Collaboration in Research for Health is an initiative where doctors and nurses from Somalia can develop knowle...

More News