Epidemiology and Global Health

HeadlineImage

Collaboration in research and education

Local and regional

U-CHEC - Umeå Centre of Health ScienceU-CHEC is a multidisciplinary collaboration within the Faculty of Medicine at Umeå University which wishes to cooperate with other universities and surrounding communities in Sweden and internationally.

Umeå SIMSAM Lab The Umeå SIMSAM Lab is lead by scholars from the following departments and divisions of Umeå University: Epidemiology and Global Health, Geography and Economic History, Sociology and Statistics.

NOEHHCNorrland's Observatory for Equity in Health and Health Care (NOEHHC). NOEHHC is formed by a multidisciplinary group of researchers based at the unit of Epidemiology and Global Health, Umeå university.

BUU-NetNetwork collaboration at Umeå University about research in children and adolescents.

The Salut ProgramSalut-satsningen, som startades i Västerbotten 2005, är en hälsosatsning för barn och ungdomar i linje med landstingets vision att ha världens bästa hälsa år 2020

Glesbygdsmedicinskt CentrumGlesbygdsmedicinskt centrum, GMC, i Storuman är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Västerbottens läns landsting i södra Lappland

National

SLS - Global CommitteeKommittén för global hälsa syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa både i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

SIGHTSIGHT bildades i januari 2017 vid Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa, med ett särskilt fokus på kvinnor och barn.

Socialmedicinsk förening Föreningen vill främja utveckling inom området socialmedicin, och fungerar som remissinstans för socialmedicinska frågor, samt delta i och påverka samhällsdebatten.

International

Lancet CountdownThe Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change is an international research collaboration, dedicated to tracking the world's response to climate change, and the health benefits that emerge from this transition.

ZikaPLAN25 leading research and public health organizations from Latin America, North America, Africa, Asia and Europe united to fight Zika virus today and build long-term outbreak response capacity in Latin America.

Somali-Swedish Research CooperationThis training health research programme includes the participation of six universities in Somalia, five universities in Sweden, and the Federal Ministry of Health, as well as Puntland and Somaliland Ministries of health. 

INDEPTHA global network of health and demographic surveillance systems (HDSSs) that provide a more complete picture of the health status of communities. 

tropEdtropEd is an international network of member institutions for higher education in international/global health from Europe, Africa, Asia, Australia and Latin America. 

CARTAConsortium for Advanced Research Training in Africa.

Previous

INTRECTraining & Research Centres of Excellence. Addressing Inequities and Social Determinants of Health in Asia & Africa.

DengueToolsInnovative tools and strategies for surveillance and control of dengue.


Page Editor: Lena Mustonen

Print page

Contact information

Epidemiology and Global Health Unit
Umeå University
SE-901 87 Umeå, Sweden 

Visiting Address
Försörjningsvägen 7D (building 5B, målpunkt PA), University Hospital

Tel:  +46 90 786 55 11

Contact Form

News from Epidemiology and Global Health

2018-10-09 Call for joint postdoctoral Fellowship Call for joint postdoctoral Fellowship at the Wallenberg Centre for Molecular Medicine and the Faculty of Medicine. Applicati...

2018-10-03 Privatised education did not lead to more doctors in Tanzania Many are trained, few employed, fewer still remain in the medical profession in rural areas. This is the result of a major he...

2018-04-25 WHO Director-General named Honorary Doctor in Umeå Two African scientists become new honorary doctors at the Faculty of Medicine at Umeå University, Sweden. They are Julia Goed...

2018-04-17 Master’s student in Public Health is Global Swede 2018 Nora Nindi Arista, from Palembang Indonesia and a final term student of Master’s in Public Health is nominated as Umeå Univer...

2018-03-22 Indian rural women late in seeking breast cancer care Women in rural India are waiting long before seeking medical care for breast cancer. Most of the Indian women do not know the...

More News