Pressmeddelanden från Umeå universitet

Andra gruppen nyanlända lärare har fullföljt Snabbspåret

[2018-07-09] Fredagen den 13 juli 2018 är det avslutning för den andra gruppen nyanlända lärare och förskollärare på utbildningen Snabbspåret vid Umeå universitet. Utbildningen har innehållit både studier och praktik. Utbildningens teoretiska del på Snabbspåret har bedrivits både på svenska och arabiska.

Trettiosex deltagare har under ett halvår studerat och genomfört praktik. Ett flertal av deltagarna har redan fått arbeten som de kommer att börja med efter utbildningens slut. Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter. 

Arbetsförmedlingen har gett uppdrag till sex lärosäten att ta fram en gemensam utbildning. Syftet med utbildningen är att dels ge teoretiska kunskaper om den svenska skolan och dels genom praktiken i skolan se hur teorin tillämpas. Men framför allt att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden och ta tillvara på utländska akademikers utbildning eller yrkeserfarenhet.

– Vi är mycket glada att så många deltagare även denna gång hade möjlighet att fullfölja utbildningen som ger de en bra inblick i hur den svenska skolan fungerar. Utbildningen har även bidragit till att snabbare integrera deltagarna i skolans vardag och hjälpt dem att skaffa mer förståelse för det svenska samhället i övrigt. Ännu mer glädjande är att deltagarna har utvecklat sina kunskaper i svenska på ett positivt sätt vilket ger dem större möjligheter att erbjudas fortsatt praktik eller arbete i kombination med antingen fortsatta studier i svenska eller kompletterande utbildning på universitet, säger Ahmad Hussein och Katarina Lindahl som är lärare i Snabbspåret.

En ny omgång av Snabbspåret kommer att starta under hösten.

Media är välkomna till avslutningen. Fredag 13 juli, klockan 10.00 - 11.00, Naturvetarhuset, sal N410, Umeå universitet.

För anmälan och mer information:

Irene Sedlacek, Lärarhögskolan, Umeå universitet
Telefon: 090-786 62 40
E-post: irene.sedlacek@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.phmed.umu.se/nyhet//.cid292746


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet