Till umu.se

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin bildades 1999 och består av enheterna för Allmänmedicin, Epidemiologi och global hälsa (här ingår socialmedicin), Medicin (här ingår dermatologi och venereologi, kardiologi, lungmedicin och reumatologi), Yrkes- och miljömedicin och Näringsforskning. Inom institutionen finns även Umeå International School of Public Health.

Nyheter från institutionen

ST Debatt: Tobakskampanj tar inte pengar från vården och ger enorma vinster

2017-11-15
I en debattartikel i Sundsvalls Tidning skriver bland andra Maria Nilsson, folkhälsoforskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, om kampanjen Tobaksstopp.se och huruvida det är en bra idé med skattefinansierad tobaksprevention.

TV4: Astmatiker kan få nya råd om cykling

2017-11-15
TV4 Nyheterna uppmärksammar ett forskningsprojekt som leds av Bertil Forsberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. I forskningsprojektet mäts hur luftföroreningar från trafik påverkar lungkapaciteten hos cyklister.

Tio projekt får medel från Formas

2017-11-14 (från 2017-11-10)
Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till tio projekt vid Umeå universitet inom fem olika utlysningar.

Ingen minskad hjärtkärlsjuklighet eller dödlighet vid intensiv blodtryckssänkande behandling

2017-11-13
Blodtrycksmedicin ger ingen hälsovinst för friska personer med blodtryck under 140. Det visar en forskningsanalys vid Umeå universitet som publiceras i tidskriften JAMA Internal Medicine. Resultaten stöder nuvarande riktlinjer, men går på tvärs mot en diskussion om att sänka gränsen för när medicin ...

SR P1 - " Ny rapport: Klimatförändringarna har lett till tydliga hälsoeffekter"

2017-11-01
Maria Nilsson intervjuas om den första rapporten från "The Lancet Countdown on Health and Climate Change".

Fler nyheter


Sidansvarig: Stina Back

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, 4 trp

Kontaktformulär

Prefekt

Ulf Näslund
Medicin

Biträdande prefekt

Bo Carlberg
Medicin