Till umu.se

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin bildades 1999 och är idag den största institutionen vid medicinska fakulteten. Den består av enheterna för Allmänmedicin, Dermatologi och venereologi, Epidemiologi och global hälsa, Medicin (här ingår kardiologi, lungmedicin, reumatologi), Yrkes- och miljömedicin och Näringsforskning. Inom institutionen finns även Umeå International School of Public Health.

OBS! Enheten för professionell utveckling har flyttat till institutionen för klinisk vetenskap fr o m 2014-01-01

Nyheter från institutionen

Värmeböljor ökar antalet dödsfall

2014-07-21
SMHI meddelar att maxtemperaturer på minst 26 grader kommer att nås på många håll i landet under kommande vecka. Forskare vid Umeå universitet har tidigare visat att dödligheten ökar påtagligt om medeltemperaturen ligger över 22 grader under flera dygn i rad. En sådan medeltemperatur innebär ofta at...

Ellinor Ädelroth: Med rätt att göra skillnad

2014-06-26
Krig, fattigdom och naturkatastrofer. De stora globala utmaningarna kräver mänskliga insatser. Ellinor Ädelroth, numera pensionerad professor, är en av de personer som åkt ut i världen och gjort skillnad och som har haft sin bas vid Umeå universitet.

Ole Suhr får Läkaresällskapets jubileumspris

2014-06-24
Svenska Läkaresällskapets jubileumspris på 150 000 kronor går i år till professor Ole Suhr, Umeå Universitet. Han får priset för sin forskning om familjär amyoloidos med polyneuropati, Skelleftesjukan – en sällsynt, neurologisk dödlig sjukdom där levertransplantation tidigare var det enda behandling...

Fernströmpris för folkhälsoforskning i fattiga länder

2014-06-18
Nawi Ng tilldelas 2014 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.

Hälsan påverkas av luftföroreningar både från trafik och vulkaner

2014-06-12
Höga halter av luftföroreningar leder till att mängden av uthämtad astmamedicin och antalet som söker akutvård för hjärt-lungsjukdomar och stroke ökar. Även exponering för partiklar från vulkanaska ökar antal akutbesök. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Fler nyheter


Sidansvarig: Lena Mustonen
2014-01-08

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Norrlands universitetssjukhus
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 9B

Tel:  090-785 29 31

Fax:  090-13 89 77

Kontaktformulär

Prefekt

Lars Weinehall
Epidemiologi och global hälsa
Tel: 090-785 29 31